Audit

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

Dienstkleding wordt door iedere medewerker ( vpk, arts enz.) op de juiste wijze conform protocol gedragen

Onderarmen en handen zijn vrij van pols- en handsieraden

Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie na fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie vóór schone en aseptische handelingen

Handdesinfectie na uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

Handdesinfectiefrequentie

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium en Norovirus)

Op iedere patiëntenkamer (incl. sluis) hangt een dispenser met handalcohol ( Steriulium)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

Vpk. kan het protocol algemene voorzorgsmaatregelen in I-doc opzoeken

Vpk. is op de hoogte van de inhoud van het protocol algemene voorzorgsmaatregelen

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met schone omgevingsmaterialen en/of oppervlakken

Beschermende schort wordt gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op verontreiniging van de dienstkleding

Beschermschorten worden op de juiste wijze gedragen en éénmalig gebruikt

Mondneusmasker wordt op de juiste wijze gedragen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg

Bij de wasbeurt op bed wordt gebruik gemaakt van de methode wassen zonder water (wzw)

Geopende pakketjes washandjes (wzw) worden patiëntgebonden gebruikt en niet langer dan 24 uur bewaard

Bij incidenteel gebruik van waskommen worden deze gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

Wasbak en aanrecht worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Waszakken worden binnen handbereik gebruikt

Vuile was wordt niet op de vloer/ stoel/ bed of tafel gelegd

Patiënten en bezoekers worden gewezen op het belang van handhygiëne

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen

Urinalen en bedpannen zijn intact

Urinalen en bedpannen komen schoon uit de bedpanspoeler

Spoelruimte is zo ingericht dat schone urinalen en bedpannen gescheiden van de vuile worden opgeslagen

Gereinigde en gedesinfecteerde materialen die nog nat uit de bedpanspoeler komen worden direct afgedroogd met een schone , droge doek

Het bedieningspaneel van de bedpanspoeler wordt dagelijks, of direct bij zichtbare verontreiniging, gereinigd en gedesinfecteerd

Bedpansoeler is vrij van kalk en debris

Spoelkeuken wordt dagelijks gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig

In de spoelruimte hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium))

Er zijn gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Algemene ruimten

Milieu eiland is opgeruimd en schoon en wordt dagelijks gereinigd

In de directe omgeving van het milieu eiland hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

6. Isolatie verpleging

Vpk. kan het van toepassing zijnde isolatieprotocol opzoeken in I- doc

Vpk. kan in eigen woorden vertellen hoe transmissie van micro-organismen plaatsvindt

Vpk. kan vertellen wat het doel van betreffende isolatievorm is

Strikte isolatie conform protocol. Kamer met sluis en onderdruk.

Isolaties worden conform protocol ingesteld

Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen met water en zeep

Bij ( verdenking) Noro virus worden de handen gewassen met water en zeep of er wordt een handdesinfectans ( Sterilium virugard) gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Noro virus

Bij (verdenking) Noro virus, Clostridium of VRE, maakt patiënt gebruik van eigen toilet of postoel. Zo nodig cohort.

Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken
Handschoenen- schort- handdesinfectie- (eventueel mond neusmasker, handdesinfectie)

Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gereinigd en gedesinfecteerd

Indien patiënt op transport moet voor onderzoek, worden handvaten van rolstoel of bedranden vóór transport gedesinfecteerd met Aseptix wipe of alcohol 70%

Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

Koppelingen en bijspuitpunten aan de infuuskatheter worden voorafgaand aan manipulatie gedesinfecteerd met alcohol 70%

Verbeteradvies op dit onderdeel:

8. Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

Voorafgaand aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

Leegmaken urinezakken m.b.v. van maatbeker of urinaal

Verbeteradvies op dit onderdeel:

9. Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

10. Schoonmaak

Per kamer worden schone doeken gebruikt

Handschoenen worden per kamer of na schoonmaak sanitair gewisseld

Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Gebruikte materialen zijn schoon

Ruimtes zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd

Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van tijk

Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

Sanitair patiëntgebonden wordt conform schoonmaakschema gereinigd en/of gedesinfecteerd

Sanitair niet-patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.