Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

1. Basishygiene (wip richtlijn persoonlijke hygiëne medewerker 2011)

 • Dienstkleding wordt door iedere medewerker ( vpk, arts enz.) op de juiste wijze conform protocol gedragen

 • Onderarmen en handen zijn vrij van pols- en handsieraden

 • Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie na fysiek patiëntencontact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie vóór schone en aseptische handelingen

 • Handdesinfectie na uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie techniek voldoende en gedurende 30 seconden bij alle geobserveerde momenten

 • Handdesinfectiefrequentie

 • Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium en Norovirus)

 • Op iedere patiëntenkamer (incl. sluis) hangt een dispenser met handalcohol ( Steriulium)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (wip richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 2008)

 • Vpk. kan het protocol algemene voorzorgsmaatregelen in I-doc opzoeken

 • Vpk. is op de hoogte van de inhoud van het protocol algemene voorzorgsmaatregelen

 • Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

 • Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met schone omgevingsmaterialen en/of oppervlakken

 • Beschermende schort wordt gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op verontreiniging van de dienstkleding

 • Beschermschorten worden op de juiste wijze gedragen en éénmalig gebruikt

 • Mondneusmasker wordt op de juiste wijze gedragen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg

 • Bij de wasbeurt op bed wordt gebruik gemaakt van de methode wassen zonder water (wzw)

 • Geopende pakketjes washandjes (wzw) worden patiëntgebonden gebruikt en niet langer dan 24 uur bewaard

 • Bij incidenteel gebruik van waskommen worden deze gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

 • Wasbak en aanrecht worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

 • Waszakken worden binnen handbereik gebruikt

 • Vuile was wordt niet op de vloer/ stoel/ bed of tafel gelegd

 • Patiënten en bezoekers worden gewezen op het belang van handhygiëne

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen

 • Urinalen en bedpannen zijn intact

 • Urinalen en bedpannen komen schoon uit de bedpanspoeler

 • Spoelruimte is zo ingericht dat schone urinalen en bedpannen gescheiden van de vuile worden opgeslagen

 • Gereinigde en gedesinfecteerde materialen die nog nat uit de bedpanspoeler komen worden direct afgedroogd met een schone , droge doek

 • Het bedieningspaneel van de bedpanspoeler wordt dagelijks, of direct bij zichtbare verontreiniging, gereinigd en gedesinfecteerd

 • Bedpansoeler is vrij van kalk en debris

 • Spoelkeuken wordt dagelijks gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig

 • In de spoelruimte hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium))

 • Er zijn gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Algemene ruimten

 • Milieu eiland is opgeruimd en schoon en wordt dagelijks gereinigd

 • In de directe omgeving van het milieu eiland hangt een dispenser met handalcohol (Sterilium)

6. Isolatie verpleging

 • Vpk. kan het van toepassing zijnde isolatieprotocol opzoeken in I- doc

 • Vpk. kan in eigen woorden vertellen hoe transmissie van micro-organismen plaatsvindt

 • Vpk. kan vertellen wat het doel van betreffende isolatievorm is

 • Strikte isolatie conform protocol. Kamer met sluis en onderdruk.

 • Isolaties worden conform protocol ingesteld

 • Isolaties zijn duidelijk zichtbaar met de juiste deurkaarten

 • Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen met water en zeep

 • Bij ( verdenking) Noro virus worden de handen gewassen met water en zeep of er wordt een handdesinfectans ( Sterilium virugard) gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Noro virus

 • Bij (verdenking) Noro virus, Clostridium of VRE, maakt patiënt gebruik van eigen toilet of postoel. Zo nodig cohort.

 • Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken <br>Handschoenen- schort- handdesinfectie- (eventueel mond neusmasker, handdesinfectie)

 • Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn op de kamer aanwezig en verlaten de kamer niet tenzij strikt noodzakelijk

 • Alle noodzakelijke hulpmiddelen die de kamer moeten verlaten worden vooraf gereinigd en gedesinfecteerd

 • Indien patiënt op transport moet voor onderzoek, worden handvaten van rolstoel of bedranden vóór transport gedesinfecteerd met Aseptix wipe of alcohol 70%

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Infuuszorg (wip richtlijn intravasale therapie 2006)

 • Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

 • Koppelingen en bijspuitpunten aan de infuuskatheter worden voorafgaand aan manipulatie gedesinfecteerd met alcohol 70%

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

8. Katheterzorg (wip richtlijn, preventie van infecties als gevolg van blaaskatheters 2010)

 • Voorafgaand aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats

 • Leegmaken urinezakken m.b.v. van maatbeker of urinaal

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

9. Opslag steriele medische hulpmiddelen (NEN richtlijnen steriliseren en steriliteit)

 • Decentraal op kamers bevindt zich niet meer dan een noodzakelijke dagvoorraad aan SMH

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen materiaal uit uniformzak zoals tape, kochers en scharen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

10. Schoonmaak

 • Per kamer worden schone doeken gebruikt

 • Handschoenen worden per kamer of na schoonmaak sanitair gewisseld

 • Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • Gebruikte materialen zijn schoon

 • Ruimtes zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd

 • Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van tijk

 • Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

 • Sanitair patiëntgebonden wordt conform schoonmaakschema gereinigd en/of gedesinfecteerd

 • Sanitair niet-patiënt gebonden wordt conform schoonmaakschema dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

 • Conclusie en samenvatting:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.