Audit

Basishygiene ( protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen)

DIENSTKLEDING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Jassen van artsen en consulenten zijn gesloten en visueel schoon

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking

HANDSIERADEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Er worden geen handsieraden gedragen

HANDDESSINFECTIE Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden patiënten kamer

Handen worden gedesinfecteerd bij verlaten van de patiëntenkamer

Handen worden gedesinfecteerd voor fysiek patiënten-contact

Handdesinfectie techniek is voldoende (genoeg handdesinfectans en wrijven totdat ze droog zijn)

BETREDEN AFDELING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden afdeling.

HANDREINIGING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Handen worden alleen gewassen indien noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus) of interview

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (protocol algemene voorzorgsmaatregelen)

HANDSCHOENEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Handschoenen worden gebruik bij contact met besmet materiaal

Gebruikte handschoenen komen niet in contact met schone omgeving (oppervlakten, deurklinken, uniform, huid)

Handschoenen worden direct uitgetrokken nadat deze niet meer noodzakelijk zijn

Handen worden gedesinfecteerd na uittrekken van de handschoenen

MOND-NEUSMASKER Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Mond-neusmasker wordt gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

BESCHERMSCHORT Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Beschermschorten worden gebruik indien kleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

Verbeteradvies op dit onderdeel

ADL zorg

3. ADL zorg (basis kennis hygiene)

ADL Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Er wordt gewerkt met "wassen zonder water" bij de wasbeurt op bed

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt

Na de verzorging wordt het linnengoed (ook ongebruikt) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

Afvalzakken worden op de kamer gesloten

URINALEN, BEDPAN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Urinalen en pannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimtes gebracht

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Verpleeg (technische) handelingen

VERPLEEGKUNDIG (technische ) HANDELINGEN

OPPERVLAKTE DESINFECTIE Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Oppervlakten worden gedesinfecteerd op het juiste moment en juiste desinfectans wordt gebruikt.
Indien niet te observeren dan als interview vraag inzetten

INFUUSLIJNEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Handen worden vooraf aan infuushandelingen gedesinfecteerd

Intraveneuze lijnen : Bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

Bij wisselen van infuuszakken wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met juiste desinfectans

Intraveneuze Medicatie wordt klaar gemaakt in de medicijnkamer

URINE OPVANGSYSTEMEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Bij leegmaken van urinezakken worden handschoenen gedragen en wordt gebruik gemaakt van maatbeker of urinaal

UBC Catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/of is op de juiste manier weggestopt

Na uittrekken handschoenen worden handen gedesinfecteerd

Vooraf aan handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

WONDZORG Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

Vooraf aan handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

Scharen, kochers uit steriele verpakking worden patientgebonden gebruikt

Verbeteradvies op dit onderdeel

Potentieel besmet afval

Potentieel besmet afval

Totale score moet 1 observatie zijn

Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig die met de voet bediend worden

Urinalen en bedpannen worden droog en schoon opgeslagen

In de desinfectieruimte is schoon en vuil duidelijk gescheiden. (geen vuil en schoon materiaal door elkaar)

Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar

Desinfectieruimte heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

Back office is opgeruimd en schoon

Scheiding van vuil en schoon is duidelijk in de back office

back office heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

Verbeteradvies op dit onderdeel

Schoonmaak door zorg

Schoonmaak door zorg

Totale score moeten 5 medewerkers of handelingen zijn

Stethoscopen, ECG wagentjes en andere materialen die directe in aanraking zijn geweest met patiënt worden (op de juiste manier) gedesinfecteerd na gebruik

Rolstoelen en badkamerstoelen (po-stoelen) worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

Bij schoonmaak en desinfectie van materialen worden handschoenen gedragen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Algemene schoonmaak afdeling

Algemene schoonmaak afdeling

Totaal score moet 1 observatie zijn

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Wasbak en aanrecht op patientenkamers worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Desinfectie is schoon en er is een duidelijk scheiding tussen schoon en vuil

Verbeteradvies op dit onderdeel

Conclusie

Conclusie

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.