Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

Basishygiene ( protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen)

 • DIENSTKLEDING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Jassen van artsen en consulenten zijn gesloten en visueel schoon

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking<br>

 • HANDSIERADEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Er worden geen handsieraden gedragen

 • HANDDESSINFECTIE Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Handen worden gedesinfecteerd bij betreden patiënten kamer

 • Handen worden gedesinfecteerd bij verlaten van de patiëntenkamer

 • Handen worden gedesinfecteerd voor fysiek patiënten-contact

 • Handdesinfectie techniek is voldoende (genoeg handdesinfectans en wrijven totdat ze droog zijn)

 • BETREDEN AFDELING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Handen worden gedesinfecteerd bij betreden afdeling.

 • HANDREINIGING Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Handen worden alleen gewassen indien noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus) of interview

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (protocol algemene voorzorgsmaatregelen)

 • HANDSCHOENEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Handschoenen worden gebruik bij contact met besmet materiaal

 • Gebruikte handschoenen komen niet in contact met schone omgeving (oppervlakten, deurklinken, uniform, huid)

 • Handschoenen worden direct uitgetrokken nadat deze niet meer noodzakelijk zijn

 • Handen worden gedesinfecteerd na uittrekken van de handschoenen

 • MOND-NEUSMASKER Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Mond-neusmasker wordt gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

 • BESCHERMSCHORT Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Beschermschorten worden gebruik indien kleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

ADL zorg

3. ADL zorg (basis kennis hygiene)

 • ADL Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Er wordt gewerkt met "wassen zonder water" bij de wasbeurt op bed

 • Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt

 • Na de verzorging wordt het linnengoed (ook ongebruikt) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

 • Afvalzakken worden op de kamer gesloten

 • URINALEN, BEDPAN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Urinalen en pannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimtes gebracht

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Verpleeg (technische) handelingen

VERPLEEGKUNDIG (technische ) HANDELINGEN

 • OPPERVLAKTE DESINFECTIE Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Oppervlakten worden gedesinfecteerd op het juiste moment en juiste desinfectans wordt gebruikt.<br>Indien niet te observeren dan als interview vraag inzetten

 • INFUUSLIJNEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Handen worden vooraf aan infuushandelingen gedesinfecteerd

 • Intraveneuze lijnen : Bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

 • Bij wisselen van infuuszakken wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met juiste desinfectans

 • Intraveneuze Medicatie wordt klaar gemaakt in de medicijnkamer

 • URINE OPVANGSYSTEMEN Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Bij leegmaken van urinezakken worden handschoenen gedragen en wordt gebruik gemaakt van maatbeker of urinaal

 • UBC Catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/of is op de juiste manier weggestopt

 • Na uittrekken handschoenen worden handen gedesinfecteerd

 • Vooraf aan handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

 • WONDZORG Totaalscore moet 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Vooraf aan handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

 • Scharen, kochers uit steriele verpakking worden patientgebonden gebruikt

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Potentieel besmet afval

Potentieel besmet afval

 • Totale score moet 1 observatie zijn

 • Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig die met de voet bediend worden

 • Urinalen en bedpannen worden droog en schoon opgeslagen

 • In de desinfectieruimte is schoon en vuil duidelijk gescheiden. (geen vuil en schoon materiaal door elkaar)

 • Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar

 • Desinfectieruimte heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

 • Back office is opgeruimd en schoon

 • Scheiding van vuil en schoon is duidelijk in de back office

 • back office heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Schoonmaak door zorg

Schoonmaak door zorg

 • Totale score moeten 5 medewerkers of handelingen zijn

 • Stethoscopen, ECG wagentjes en andere materialen die directe in aanraking zijn geweest met patiënt worden (op de juiste manier) gedesinfecteerd na gebruik

 • Rolstoelen en badkamerstoelen (po-stoelen) worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

 • Bij schoonmaak en desinfectie van materialen worden handschoenen gedragen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Algemene schoonmaak afdeling

Algemene schoonmaak afdeling

 • Totaal score moet 1 observatie zijn

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Wasbak en aanrecht op patientenkamers worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • Desinfectie is schoon en er is een duidelijk scheiding tussen schoon en vuil

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Conclusie

Conclusie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.