Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Dienstkleding

Basishygiene ( protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen. Totaal score moet 5 handelingen of medewerkers zijn.

 • DIENSTKLEDING

 • Dienstkleding wordt gesloten gedragen en zijn visueel schoon ( inclusief artsen en consulterenden)

 • Dienstkleding wordt NIET gesloten gedragen en zijn visueel NIET schoon ( inclusief artsen en consulterenden)

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking

 • Onderarmen en handen zijn NIET vrij van bedekking

 • Verbeterpunten

Handsieraden

 • HANDSIERADEN

 • Er worden geen handsieraden gedragen

 • Er worden WEL handsieraden gedragen

 • Verbeterpunten

Handdesinfectie

 • Handdesinfectie

 • Handen worden gedesinfecteerd bij betreden afdeling

 • Handen worden NIET gedesinfecteerd bij betreden afdeling

 • Handen worden gedesinfecteerd bij betreden kamer

 • Handen worden NIET gedesinfecteerd bij betreden kamer

 • Handen worden gedesinfecteerd voor fysiek contact patiënt

 • Handen worden NIET gedesinfecteerd voor fysiek contact patiënt

 • Handen worden gedesinfecteerd bij verlaten kamer

 • Handen worden NIET gedesinfecteerd bij verlaten kamer

 • Handdesinfectie is voldoende ( techniek en volume handalcohol)

 • Handdesinfectie is ONVOLDOENDE ( techniek en volume handalcohol)

 • Handdesinfectie vindt plaats na uitrekken handschoenen

 • Handdesinfectie vindt NIET plaats na uittrekken handschoenen

 • Verbeterpunten

Handreiniging

 • Handreiniging

 • Handen worden alleen gewassen indien noodzakelijk ( zichtbaar vuil, Clostridium diarree of norovirus ) of interview

 • Handen worden NIET gewassen indien noodzakelijk ( zichtbaar vuil, Clostridium diarree of norovirus ) of interview

 • Verbeterpunten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • HANDSCHOENEN

 • Handschoenen worden gedragen bij contact met besmet materiaal

 • Handschoenen worden NIET gedragen bij contact besmet materiaal

 • Gebruikte handschoenen komen niet in contact met schone omgeving ( oppervlakken, deurklinken, uniform, huid)

 • Gebruikte handschoenen komen WEL in contact met schone omgeving (oppervlakken, deurklinken, uniform, huid)

 • Handschoenen worden direct uitgetrokken nadat ze niet meer noodzakelijk zijn

 • Handschoenen worden NIET direct uitgetrokken nadat ze niet meer noodzakelijk zijn

 • MOND-NEUSMASKER

 • Mond-neusmasker wordt gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

 • Mond-neusmasker wordt NIET gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

 • BESCHERMSCHORT

 • Beschermschort wordt gebruikt als dienstkleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

 • Beschermschort wordt NIET gebruikt als dienstkleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

 • Verbeterpunten

ADL

ADL zorg

 • ADL ZORG

 • Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt

 • Waszakken worden NIET binnen handbereik gebruikt

 • Er wordt gewerkt met " wassen zonde water" bij wasbeurt op bed

 • Er wordt NIET met " wassen zonder water" gewerkt bij wasbeurt op bed

 • Na de verzorging wordt het linnengoed ( ook ongebruikt ) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

 • Na de verzorging wordt het linnengoed ( ook ongebruikt ) NIET als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

 • Afvalzakken worden op de kamer gesloten

 • Afvalzakken worden NIET op de kamer gesloten

 • URINALEN - BEDPANNEN

 • Urinalen en bedpannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimte gebracht

 • Urinalen en bedpannen worden NIET na gebruik direct naar desinfectieruimte gebracht

 • Verbeterpunten

Verpleegkundig technische handelingen

VERPLEEGKUNDIG TECHNISCHE HANDELINGEN

 • OPPERVLAKTE DESINFECTIE

 • Oppervlakken worden gedesinfecteerd op het juiste moment en met juiste desinfectans ( evt. Interview )

 • Oppervlakken worden NIET gedesinfecteerd op het juiste moment en NIET met juiste desinfectans ( evt. Interview )

 • INFUUSLIJNEN

 • Handen worden vooraf gedesinfecteerd

 • Handen worden vooraf NIET gedesinfecteerd

 • Intraveneuze lijnen: bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

 • Intraveneuze lijnen: bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt NIET consequent gedesinfecteerd EN met het VERKEERDE desinfectans

 • Bij wisselen van infuuszak wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

 • Bij wisselen van infuuszak wordt het inspuitrubber NIET gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

 • Intraveneuze medicatie wordt in de medicijnkamer klaar gemaakt

 • Intraveneuze medicatie wordt NIET in de medicijnkamer klaar gemaakt

 • Verbeterpunten

Urine opvangsystemen

 • URINE OPVANGSYSTEMEN

 • UBC catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/ of is op juiste wijze vastgeklikt

 • UBC catheter tipuitgang hangt WEL op de grond en/ of is NIET op juiste wijze vastgeklikt

 • Bij leegmaken van urine opvangzak worden handschoenen gedragen en wordt gebruik gemaakt van urinaal of maatbeker

 • Bij leegmaken van urine opvangzak worden GEEN handschoenen gedragen en wordt GEEN gebruik gemaakt van urinaal of maatbeker

 • Na uittrekken handschoenen worden handen gedesinfecteerd

 • Na uittrekken handschoenen worden handen NIET gedesinfecteerd

 • Verbeterpunten

Wondzorg

 • WONDZORG

 • Voorafgaand aan wondzorg worden handen gedesinfecteerd

 • Voorafgaand aan wondzorg worden handen NIET gedesinfecteerd

 • Scharen, kochers worden patiëntgebonden gebruikt

 • Scharen, kochers worden NIET patiëntgebonden gebruikt

 • Verbeterpunten

Potentiel besmet afval

Potentieel besmet afval ( 1 observatie)

 • Er zijn alleen gesloten voetpedaal bedienbare afvalbakken aanwezig

 • Urinalen en bedpannen worden schoon en droog opgeslagen

 • In de desinfectieruimte zijn schoon en vuil duidelijk gescheiden

 • Urinalen en bedpannen zijn onbeschadigd en compleet

 • Desinfectie ruimte heeft gelegenheid voor handreiniging en handdesinfectie

 • Backoffice is schoon en opgeruimd

 • Schoon - vuil scheiding is ook in backoffice doorgevoerd

 • Backoffice heeft handdesinfectie gelegenheid

 • Verbeterpunten

Schoonmaak zorg

Schoonmaak door zorg

 • Stethoscoop, ECG wagen en andere medische hulpmiddelen worden na gebruik bij patiënt op juiste manier gedesinfecteerd

 • Stethoscoop, ECG wagen en andere medische hulpmiddelen worden na gebruik bij patiënt NIET op juiste manier gedesinfecteerd

 • Bij schoonmaak en desinfectie worden onsteriele handschoenen gedragen

 • Bij schoonmaak en desinfectie worden onsteriele handschoenen NIET gedragen

 • Rolstoelen, badkamerstoelen, po- stoelen ed. worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

 • Rolstoelen, badkamerstoelen, po- stoelen ed. worden na gebruik NIET gedesinfecteerd

 • Verbeterpunten

Algemene schoonmaak afdeling

Algemeen schoonmaak afdeling ( 1 observatie )

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Wasbakken en aanrecht op patiëntenkamer worden niet gebruikt voor opslag van materialen

 • Sani cloth systeem is aanwezig

 • Opslagruimte van poetskar is schoon en er is scheiding tussen schoon / vuil

 • Verbeterpunten

Conclusie

Conclusie

 • Advies

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.