Dienstkleding

Basishygiene ( protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen. Totaal score moet 5 handelingen of medewerkers zijn.

DIENSTKLEDING

Dienstkleding wordt gesloten gedragen en zijn visueel schoon ( inclusief artsen en consulterenden)

Dienstkleding wordt NIET gesloten gedragen en zijn visueel NIET schoon ( inclusief artsen en consulterenden)

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking

Onderarmen en handen zijn NIET vrij van bedekking

Verbeterpunten

Handsieraden

HANDSIERADEN

Er worden geen handsieraden gedragen

Er worden WEL handsieraden gedragen

Verbeterpunten

Handdesinfectie

Handdesinfectie

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden afdeling

Handen worden NIET gedesinfecteerd bij betreden afdeling

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden kamer

Handen worden NIET gedesinfecteerd bij betreden kamer

Handen worden gedesinfecteerd voor fysiek contact patiënt

Handen worden NIET gedesinfecteerd voor fysiek contact patiënt

Handen worden gedesinfecteerd bij verlaten kamer

Handen worden NIET gedesinfecteerd bij verlaten kamer

Handdesinfectie is voldoende ( techniek en volume handalcohol)

Handdesinfectie is ONVOLDOENDE ( techniek en volume handalcohol)

Handdesinfectie vindt plaats na uitrekken handschoenen

Handdesinfectie vindt NIET plaats na uittrekken handschoenen

Verbeterpunten

Handreiniging

Handreiniging

Handen worden alleen gewassen indien noodzakelijk ( zichtbaar vuil, Clostridium diarree of norovirus ) of interview

Handen worden NIET gewassen indien noodzakelijk ( zichtbaar vuil, Clostridium diarree of norovirus ) of interview

Verbeterpunten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

HANDSCHOENEN

Handschoenen worden gedragen bij contact met besmet materiaal

Handschoenen worden NIET gedragen bij contact besmet materiaal

Gebruikte handschoenen komen niet in contact met schone omgeving ( oppervlakken, deurklinken, uniform, huid)

Gebruikte handschoenen komen WEL in contact met schone omgeving (oppervlakken, deurklinken, uniform, huid)

Handschoenen worden direct uitgetrokken nadat ze niet meer noodzakelijk zijn

Handschoenen worden NIET direct uitgetrokken nadat ze niet meer noodzakelijk zijn

MOND-NEUSMASKER

Mond-neusmasker wordt gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

Mond-neusmasker wordt NIET gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal

BESCHERMSCHORT

Beschermschort wordt gebruikt als dienstkleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

Beschermschort wordt NIET gebruikt als dienstkleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal

Verbeterpunten

ADL

ADL zorg

ADL ZORG

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt

Waszakken worden NIET binnen handbereik gebruikt

Er wordt gewerkt met " wassen zonde water" bij wasbeurt op bed

Er wordt NIET met " wassen zonder water" gewerkt bij wasbeurt op bed

Na de verzorging wordt het linnengoed ( ook ongebruikt ) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

Na de verzorging wordt het linnengoed ( ook ongebruikt ) NIET als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

Afvalzakken worden op de kamer gesloten

Afvalzakken worden NIET op de kamer gesloten

URINALEN - BEDPANNEN

Urinalen en bedpannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimte gebracht

Urinalen en bedpannen worden NIET na gebruik direct naar desinfectieruimte gebracht

Verbeterpunten

Verpleegkundig technische handelingen

VERPLEEGKUNDIG TECHNISCHE HANDELINGEN

OPPERVLAKTE DESINFECTIE

Oppervlakken worden gedesinfecteerd op het juiste moment en met juiste desinfectans ( evt. Interview )

Oppervlakken worden NIET gedesinfecteerd op het juiste moment en NIET met juiste desinfectans ( evt. Interview )

INFUUSLIJNEN

Handen worden vooraf gedesinfecteerd

Handen worden vooraf NIET gedesinfecteerd

Intraveneuze lijnen: bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

Intraveneuze lijnen: bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt NIET consequent gedesinfecteerd EN met het VERKEERDE desinfectans

Bij wisselen van infuuszak wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

Bij wisselen van infuuszak wordt het inspuitrubber NIET gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

Intraveneuze medicatie wordt in de medicijnkamer klaar gemaakt

Intraveneuze medicatie wordt NIET in de medicijnkamer klaar gemaakt

Verbeterpunten

Urine opvangsystemen

URINE OPVANGSYSTEMEN

UBC catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/ of is op juiste wijze vastgeklikt

UBC catheter tipuitgang hangt WEL op de grond en/ of is NIET op juiste wijze vastgeklikt

Bij leegmaken van urine opvangzak worden handschoenen gedragen en wordt gebruik gemaakt van urinaal of maatbeker

Bij leegmaken van urine opvangzak worden GEEN handschoenen gedragen en wordt GEEN gebruik gemaakt van urinaal of maatbeker

Na uittrekken handschoenen worden handen gedesinfecteerd

Na uittrekken handschoenen worden handen NIET gedesinfecteerd

Verbeterpunten

Wondzorg

WONDZORG

Voorafgaand aan wondzorg worden handen gedesinfecteerd

Voorafgaand aan wondzorg worden handen NIET gedesinfecteerd

Scharen, kochers worden patiëntgebonden gebruikt

Scharen, kochers worden NIET patiëntgebonden gebruikt

Verbeterpunten

Potentiel besmet afval

Potentieel besmet afval ( 1 observatie)

Er zijn alleen gesloten voetpedaal bedienbare afvalbakken aanwezig

Urinalen en bedpannen worden schoon en droog opgeslagen

In de desinfectieruimte zijn schoon en vuil duidelijk gescheiden

Urinalen en bedpannen zijn onbeschadigd en compleet

Desinfectie ruimte heeft gelegenheid voor handreiniging en handdesinfectie

Backoffice is schoon en opgeruimd

Schoon - vuil scheiding is ook in backoffice doorgevoerd

Backoffice heeft handdesinfectie gelegenheid

Verbeterpunten

Schoonmaak zorg

Schoonmaak door zorg

Stethoscoop, ECG wagen en andere medische hulpmiddelen worden na gebruik bij patiënt op juiste manier gedesinfecteerd

Stethoscoop, ECG wagen en andere medische hulpmiddelen worden na gebruik bij patiënt NIET op juiste manier gedesinfecteerd

Bij schoonmaak en desinfectie worden onsteriele handschoenen gedragen

Bij schoonmaak en desinfectie worden onsteriele handschoenen NIET gedragen

Rolstoelen, badkamerstoelen, po- stoelen ed. worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

Rolstoelen, badkamerstoelen, po- stoelen ed. worden na gebruik NIET gedesinfecteerd

Verbeterpunten

Algemene schoonmaak afdeling

Algemeen schoonmaak afdeling ( 1 observatie )

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Wasbakken en aanrecht op patiëntenkamer worden niet gebruikt voor opslag van materialen

Sani cloth systeem is aanwezig

Opslagruimte van poetskar is schoon en er is scheiding tussen schoon / vuil

Verbeterpunten

Conclusie

Conclusie

Advies

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.