Başlık sayfası

 • Belge No.

 • Denetim başlığı

 • Müşteri / Site

 • Üzerinde yürütülen

 • Tarafından hazırlanan

 • Konum
 • Personel

Denetim

Eğitim ve sağlık

 • Tüm personellerin (üretim-bakım-kalıphane) 12 saat süreli isg eğitimleri tamamlanmış mı?

 • Tüm personellerin (üretim-bakım-kalıphane) mesleki yeterlilik belgeleri mevcut mu?

 • Tüm personellerin (üretim-bakım-kalıphane) güvenli çalışma talimatları tebliğ edilmiş ve imzalatılmış mı?

 • Tüm personellerin (üretim-bakım-kalıphane) periyodik sağlık muayeneleri tamamlanmış mı?

 • Üretime bağlı elektrik bakım personelleri için güvenli çalışma/bakım talimatı mevcut mu?

 • Üretime bağlı elektrik bakım ve mekanik bakım personellerinin kkd teslim tutanakları mevcut mu?

Emniyet Ekipmanları

 • CE sertifikası mevcut mu?

 • Add media

 • Tüm emniyet ekipmanları "e" performans seviyesinde mi?

 • Add media

 • Tüm emniyet ekipmanları standartlara uygun mu?

 • Add media

 • Emniyet ekipmanları emniyet PLC'ye bağlı mı?

 • Add media

 • Add media

 • Emniyet ekipmanları arıza yaptığında hat otomatik olarak duruyor mu?

 • Emniyet ekipmanları çift kanal mimarisinde mi?

 • Manuple edilen emniyet ekipmanı olmaması

 • Add media

 • Tüm kapılar, kapı izleme ve kilitleme şalteri ile izleniyor mu?

 • Add media

 • Çift el kumanda butonu standartlara uygun mu? (Zaman, üst koruma, yazı dili)

 • Add media

 • Pres içinde çalışan personelin güvenliği için ön reset ve zaman rölesi mevcut mu?

 • Add media

 • Emniyet ekipmanlarının konumlandırılmaları standartlara uygun mu? (Mesafe-yükseklik-konum-ölü alan)

 • Add media

 • Mekanik kapatmalar standartlara uygun ve yeterli mi? (Konum-yükseklik-açıklık)

 • Add media

 • Volan kapıları için emniyet tedbirleri alınmış mı? (Acil stop butonu, emniyet switch vb)

 • Add media

 • Metal yıkama makine kapakları açıldığında otomatik olarak duruyor mu?

 • Add media

 • Metal yıkama makinesi içinde personel olması duruma karşı yeterli emniyet tedbiri alınmış mı?(reset butonu-zaman rölesi-ağırlık sensörü vb)

 • Add media

 • Metal yıkama makinesinde açılan kapaklarda acil stop butonu ve emniyet switch mevcut mu?

 • Add media

 • Metal hazırlık bandının tüm iş istasyonlarında acil stop butonu mevcut mu?

 • Add media

 • Her vardiya başlangıcında emniyet ekipmanları kontrol edilip kayıt altına alınıyor mu?

 • Add media

 • Tüm preslerde emniyet takozu mevcut mu?

 • Add media

 • Tüm preslerde emniyet camı mevcut mu?

 • Add media

 • Emniyet camlarında switch mevcut mu?

 • Add media

Diğer

 • Pres hatlarında çalışma platformları uygun mu? (Kaydırmaz zemin-sabit/hareketli durum)

 • Add media

 • Havalı tornavida tork ayarı yapılmış mı?

 • Add media

 • Hat aralarında kalıp-saç vb konulmaması sağlanmış mı?

 • Add media

 • Hurda malzemelerin metal boru ile alınması ve çapaklatın hava ile temizlenmesi engellenmiş mi?

 • Add media

 • Günlük yağ pompası-yağ hortumu-hava basıncı-hava hortumu-balans silindir hava basıncı-kayış-ana motor akımı günlük olarak kontrol edilip kayıt altına alınmış mı?

 • Add media

 • Günlük kkd kontrolü yapılıp kayıt altına alınmış mı?

 • Add media

 • Tüm personellerin kkd kullanımı sağlanmış mı?

 • Add media

 • Çalışa zemini düzgün mü?(boya-çukur-yağ vb)

 • Add media

 • Makine ve teçhizat bakımı sırasında ortaya çıkan tehlikeli atıklar (atık yağ-kontamine atık vs) tehlikesiz atıklardan ayrı olarak işlem görmesi için fabrika içerisinde belirli noktalarda bulunan tanımlı kırmızı kaplar içine atılıyor mu?

 • Add media

Akü şarj alanı

 • Göz ve vücut duşu aktif mi?

 • Add media

 • Göz ve vücut duşu önü açık mı?

 • Add media

 • Akü şarj alanı çevresinde depolama yapılması engellenmiş mi?

 • Add media

 • Akü şarj alanı yanmaz malzeme ile ayrılıp yayılım önlenmiş mi?

 • Add media

 • Redresör kablolarında sürtünmeye karşı tedbir alınmış mı?

 • Add media

 • Acil durumlarda kullanılması için acil enerji kesme butonu mevcut mu?

 • Add media

 • Şarj kabloları bağlantı noktalarında ark yapmaya sebep olacak gevşek aksam, kablolarda açıklık mevcut mu?

 • Add media

 • Araç üstünde veya araçlar çalışır durumdayken akü şarjının yapılmaması için gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı?

 • Add media

 • Akülerde oluşan hidrojen gazının ateş alıp patlamasını önlemek için tedbir alınmış mı?

 • Add media

 • Koruyucu ayakkabı-gözlük-aside dayanıklı kimyasal eldiven-baret ve yüz koruyucu ekipmanlar kullanılıyor mu?

 • Add media

İç ortam ölçümleri

 • Yıllık iç ortam ölçümleri yapılmış mı?

 • Yapılan ölçümler tüm riskleri içeriyor mu?

 • Add media

 • Aydınlatma değerleri sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Sınır değerleri karşılamayan aydınlatmalar için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

 • Gürültü değerleri sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Add media

 • Gürültülü ortam için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

 • Titreşim değerleri sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Add media

 • Sınır değeri aşan titreşim değerleri için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

 • Termal konfor sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Add media

 • Sınır değeri aşan termal konfor değerleri için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

 • Toz ölçümü sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Add media

 • Sınır değeri aşan toz ölçüm değerleri için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

 • VOC ölçümleri sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Add media

 • Sınır değeri aşan VOC değerleri için iyileştirme yapılmış mı?

 • Add media

Elektrik

 • Pres üzerindeki prizlerin yetkisiz kullanımı engellenmiş mi?

 • Add media

 • Pres içi aydınlatmalar çalışıyor mu?

 • Add media

 • Makine, hat, metal aksamların gövde topraklamaları mevcut mu?

 • Add media

 • Makine, hat, metal aksamların gövde topraklama hat şemaları mevcut mu?

 • Add media

 • Makine, hat, metal aksamların gövde topraklama geçiş direnç ölçümleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Makine, hat, metal aksamların gövde topraklama geçiş direnç ölçüm raporları ve toprak hat şemaları elektrik mühendisi tarafından onaylanmış mı?

 • Add media

 • Kombinasyon prizlerine yetkisiz kullanım/müdahale engellenmiş mi?

 • Add media

 • Kombinasyon prizlerinde kaçak akım rölesi mevcut mu?

 • Add media

 • Kaçak akım rölelerinin açma akım ve süreleri test edilmiş mi?

 • Add media

 • Testler elektrik mühendisi tarafından onaylanmış mı?

 • Add media

 • İzolasyon trafosu kullanılıyor mu?

 • Add media

 • Kullanılıyor ise, her istasyonda ayrı ayrı mı?

 • Add media

 • Üçlü/uzatma kablosu kullanımı engellenmiş mi?

 • Add media

 • Deforme olmuş kabloların kullanılmaması sağlanmış mı?

 • Add media

 • Elektrik kabloları izolasyon içinden geçirilmiş mi?(izolasyon/tavavb)

 • Add media

 • Elektrik panolarına yetkisiz müdahale engellenmiş mi?

 • Add media

 • Elektrik pano sorumluları belirlenmiş mi?

 • Add media

 • Pano üzerinde uyarı-ikaz levhaları mevcut mu?

 • Add media

 • Pano önleri açık mı?

 • Add media

 • Pano önlerinde uygun ebatta yalıtkan paspas mevcut mu?

 • Add media

Periyodik kontrol ve bakımlar

 • Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri yaptırılmış mı?

 • Add media

 • Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yaptırılmış mı?

 • Add media

 • Topraklama tesisatı periyodik kontrolleri yaptırılmış mı?

 • Add media

 • Koruyucu fens ve merdivenler-tabla bağlantı civataları-kızak bağlantı civataları-kavrama stroku-dişli kutu yağı-açı göstergesi-tüm emniyet donanımları-selenoid valfler-regülatörler-hava ve yağ filtreleri-ana motor izolasyonu-pano-kontrol paneli bağlantıları yıllık kontrol edilerek kayıt altına alınmış mı?

 • Add media

 • Uygunsuzluklar giderilmiş mi?

 • Add media

 • Dişli kutusu ve kavrama yağı-yağ pompası ve tankı-bütün hava ve yağ hortumları-basınç regülatörleri-bütün valfler-kayışların gerginliği-motor kasnakları-motor bağlantı civataları-kavramanın stroku-elektrik bağlantıları ve röleler aylık olarak kontrol edilerek kayıt altına alınmış mı?

 • Add media

 • Uygunsuzluklar giderilmiş mi?

 • Add media

Acil durumlar

 • Acil aydınlatma ve yönlendirmeler aktif mi?

 • Add media

 • Yeterli sayıda acil aydınlatma ve yönlendirme levhası mevcut mu?

 • Add media

 • Yeterli sayıda acil buton ve flaşör mevcut mu?

 • Add media

 • YSC'ler tanımlı alanlarda mı?

 • Add media

 • Acil kaçış yolları açık mu?

 • Add media

 • Acil kaçış mesafeleri sağlanıyor mu?

 • Add media

 • Yeterli sayıda acil kaçış kapısı mev ut mu? Kapılar uygun mu?

 • Add media

 • Yeterli sayıda acil durum ekibi mevcut mu?

 • Add media

 • Acil durum ekiplerinin eğitimleri tamamlanmış mı?

 • Add media

 • Siren ses seviyesi yeterli mi? (Ortamın gürültü seviyesinden 15 db yüksek olmalı)

 • Add media

Kimyasallar

 • Kimyasallar tanımlı alanlarda mı bulunduruluyor?

 • Add media

 • Kimyasallar tanımlı kaplarda mı bulunduruluyor?

 • Add media

 • Kimyasallar için üretimi aksatmayacak stok oranı belirli mi?

 • Add media

 • Kimyasal stok oranına uygun miktarda mı bulunduruluyor?

 • Add media

 • Kimyasalların türkçe msds'leri alanda asılı mı?

 • Add media

 • Kimyasallarla ilgili riskler konusunda personeller bilgilendirilip kayıt altına alınmış mı?

 • Add media

 • Preslerdeki yağ sızıntıları için önlem alınmış mı?

 • Add media

 • Pres hatlarında mazot yerine başka bir kimyasal ikamesi yapıldı mı?

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.