Information

 • Document No.

 • Ingevuld door

 • Ingevuld door

 • Location
 • IDENTITEITSBEPALING

 • Naam en voornaam

 • Adres: straat, huisnummer, postcode en gemeente

 • Leeftijd

 • Geboortedatum

 • Nationaliteit

 • Gehuwd

 • Samenwonend

 • Woont thuis

 • Rechtshandig Linkshandig
 • Hobby, sport

Familiaal

 • Aantal kinderen, leeftijd of geboortejaar, woont thuis, studeert, werkt

 • Vader: ouderdom, goed gezond ? / ziektes ?

 • Moeder: ouderdom, goed gezond ? / ziektes ?

 • Broers: ouderdom, goed gezond ? / ziektes ?

 • Zusters: ouderdom, goed gezond ? / ziektes ?

Opleiding, vorming, diploma

 • Lagere school: naam, stad

 • Middelbare school: naam, stad

 • Hogere studies: hogeschool: naam, stad, welk diploma

 • Universitaire studies: naam, stad, welk diploma

 • Avondschool: waar, naam, diploma

Beroepsloopbaan

 • Gewerkt als... bij werkgever... van....tot.... [als carrosserieverfspuiter bij General Moters van 1978 to 2011] = vul aan

 • Huidig beroep, werkgever, sedert wanneer ?

Ongeval: uw verhaal.

 • Datum en uur van het ongeval.

 • Wat is er gebeurd ?

 • De ambulance heeft mij weggebracht.

 • Eerste hulp: spoedgevallen, Rode Kruishulppost Kaai 142, huisarts, andere... Waar ?

 • Eerste letsels: is er aan ATTEST EERSTE LETSELS: wat staat er als letsels ?

 • Zijn er nog andere letsels, die niet op het attest staan ?

 • Zorgen: welke behandeling kreeg u ?

 • Opname in het ziekenhuis

 • Opname datum

 • Ontslagdatum

 • Wie heeft u nadien verzorgd? Naam huisarts / specialist.

 • Verzamel ALLE verslagen van elke consultatie, het verslag van de radioloog van ELK onderzoek medische beeldvorming, verslag van ELKE heelkundige ingreep...

 • Gips aangelegd ?

 • Gips vanaf

 • Gips tot...

 • Gips aangelegd ?

 • Kinesitherapie gevolgd ?

 • Startdatum kinesitherapie

 • Einddatum kinesitherapie

 • Aantal keer kinesitherapie

 • Behandelingen zijn beĆ«indigd.

 • Datum einde behandelingen

Auto schade

 • Er was autoschade.

 • Wat was de schade ?

 • Kostprijs autoschade

Bijkomende info auto ongeval

 • Droeg u de autogordel.

 • Het voertuig is voorzien van hoofdsteunen.

 • De airbags zijn afgegaan.

 • U was bewusteloos.

 • U kon zelfstandig de auto verlaten, u moest er niet worden uitgeholpen.

 • Aanvullingen: vrije tekst. Wat wil u nog aanvullen ?

Huidige klachten.

 • Beschrijf PUNT VOOR PUNT uw klachten. Start met "lichaamsdeel", kort uw klacht. [hals: nekklachten 1x per week, 15 minuten, soms Brufen]

 • Wat is de weerslag van uw klachten op uw prive leven.

 • Wat is de weerslag van uw klachten op uw dagelijks huishouden.

 • Wat is de weerslag van uw klachten op uw professionele werksituatie.

Huidige behandelingen.

 • Beschrijf PUNT VOOR PUNT uw huidige behandelingen.

Periodes werkonbekwaamheid.

 • Ik was werkonbekwaam, en kon niet gaan werken.

 • Begindatum arbeidsongeschiktheid.

 • Einddatum arbeidsongeschi

 • Ik was ten laste van het ziekenfonds.

 • Welk ziekenfonds ?

 • Begindatum.

 • Einddatum.

 • Andere informatie.

Bijkomende informatie.

 • Ik wil nog bijkomende informatie noteren, hier.

 • Welke info ?

Einde vragenlijst.

 • Ik verklaar dat mijn verklaringen oprecht en eerlijk zijn, en stroken met de waarheid.

 • Ik ga akkoord om deze informatie aan de deskundige toe te zenden.

 • Handtekening

 • Datum, uur van ondertekening.

 • Localisatie waar ik deze vragenlijst invulde.
The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.