Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Persoonlijke hygiene medewerkers

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren zijn indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziektes

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Indicatie voor handen wassen is correct

 • Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

 • Handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handendesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handendesinfectie boven handen wassen.

 • Bij wasbakken zijn vloeibare zeep, handalcohol en papieren handdoeken in dispenser aanwezig met afvalbak met voetbediening en deksel

 • Er is voldoende handalcohol aanwezig, op strategische plaatsen.

 • Handalcohol voldoet aan de normen.

 • Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig

Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

 • Handschoenen zijn bij voorkeur van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374, 240 en 455

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden voor de juiste indicaties gebruikt

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Bouwtechnische aspecten keuken

 • Bouw en inrichting maken het mogelijk schoon en vuil en rauw en bereid goed te scheiden tijdens de werkzaamheden.

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Bouwtechnische gebreken worden gemeld en hersteld; deze procedure is bekend en omschreven.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalemmer met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Schoonmaak

 • Op correcte wijze en met de juiste producten.<br>Juiste dosering

 • Schoonmaakschema is aanwezig en volledig

 • De frequenties van schoonmaak zijn voldoende

 • Schoonmaakschema is naar behoren ingevuld

 • Gebruikte materialen voor schoonmaak zijn schoon

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Onder kasten en rekken is goed te reinigen. Materiaal en poten zijn bestand tegen reinigingsmateriaal en vocht

 • Gebruikte apparatuur wordt op de daarvoor bestemde wijze gereinigd.

 • Buitenkant van de kasten en overige oppervlakken zijn visueel schoon

 • Binnenkant van kasten en lades zijn visueel schoon.

 • De koelkast(en) is/zijn visueel schoon

 • De vriezer(s) is/zijn visueel schoon en niet/nauwelijks aangevroren.

 • De keuken maakt een schone en verzorgde indruk.

 • Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schoonmaakwerkzaamheden en het aftekenen.

 • Luchtbeheerssysteem en afzuigsysteem worden jaarlijks onderhouden en afzuigroosters regelmatig schoongemaakt en zijn schoon.

ongediertebestrijding

 • Medewerkers zijn alert op de aanwezigheid van ongedierte of de signalen ervan.

 • Medewerkers melden de (mogelijke) aanwezigheid van ongedierte bij de juiste functionaris binnen de organisatie

 • Eventueel aanwezig ongedierte wordt volgens de richtlijnen bestreden.

Ontvangst goederen

 • Niet gekoelde goederen worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op schone en onbeschadigde verpakking en een ruime THT datum

 • Gekoelde produkten worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op de maximaal toegestane temperatuur van 4, 7 of 10 graden (pluimvee, overige, gebak)

 • Diepgevroren produkten worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op een maximum temperatuur van 15 graden aan de buitenkant gemeten.

 • Gekoelde en diepgevroren produkten worden vrijwel direct na aflevering in de koeling/diepvries geplaatst

 • Warme produkten worden periodiek gecontroleerd op een minimum temperatuur van 60 graden.

 • De controlepunten worden minimaal wekelijks op een registratielijst genoteerd.

 • Wanneer controles buiten de normen worden geconstateerd worden de producten vernietigd, bij niet correcte THT datum worden deze eerder geconsumeerd.

Opslag goederen

 • Niet gekoelde of verhitte goederen worden volgens FIFO overzichtelijk opgeslagen

 • Opslag en verloopdata wekelijks gecontroleerd en de controle wordt geregistreerd.

 • De gekoelde opslag wordt wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Op verlopen produkten wordt dagelijks gecontroleerd

 • Alle produkten in de koeling zijn gedateerd op TGT of THT datum

 • Alle produkten in de koeling zijn voldoende afgedekt.

 • De diepgevroren opslag wordt wekelijks gecontroleerd op temperatuur

 • De vriezer wordt periodiek, minimaal twee maal per jaar ontdooid en gereinigd. Hiervan vindt minimaal wekelijks registratie plaats.

 • Alle produkten in de vriezer zijn gedateerd op THT of TGT datum

 • Alle produkten in de vriezer zijn goed afgesloten verpakt

 • Bij afwijkingen in de opslag wordt de juiste actie ondernomen en geregistreerd.

 • Medicatie wordt bij voorkeur in een medicatiekoeling opgeslagen. Indien deze afwezig is wordt de medicatie in een afgesloten box in de voedingsmiddelenkoeling opgeslagen.

Decentraal regenereren van maaltijden

 • Binnen 1 uur wordt de maaltijd van een temepratuur van 4 tot 7 graden verwarmd naar minimaal 60 graden in de kern

 • Deze temperatuur wordt wekelijks gemeten in de kern van een aantal produkten en geregistreerd

 • Bij bijvoorbeeld afwezigheid van de client worden de maaltijden niet meer afgekoeld en later opnieuw verwarmd.

 • Wanneer na regenereren de 60 graden niet is bereikt, wordt de maaltijd doorverhit tot minimaal 75 graden en vervolgens direct geserveerd.

 • Na regenereren worden de maaltijden/maaltijdcomponenten direct geserveerd.

 • De koude maaltijdcomponenten zijn niet langer dan 2 uur ongekoeld of niet warmer dan 7 graden zijn n het einde van de consumptie.

 • De temperatuur van de koude maaltijdcomponenten wordt aan het einde van consumptie wekelijs gemeten.

Algemene hygieneaspecten

 • In de keuken is een HACCP handboek aanwezig of de medewerker weet de digitale versie te vinden

 • Het HACCP handboek is voldoende actueel en volledig.

 • De medewerkers zijn bekend met de inhoud van het HACCP handboek en de hierin aanwezige werkvoorschriften

 • De medewerkers worden periodiek geschoold op het gebied van hygiene, zodanig dat de aanwezige kennis voldoende en voldoende actueel is.

 • Het is voor de medewerker duidelijk welke procedure gevolgd moet worden wanneer er afwijkingen in controles en registratie aan de orde komen

 • Er is een voedingsthermometer aanwezig in de keuken, of de temperaturen worden door een medewerker van de voedingsdienst uitgevoerd

 • De registratielijsten zijn inzichtelijk in de keuken of direct opvraagbaar.

 • Overige

 • Overige

 • Overige

 • Conclusie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.