Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Gebruikte systemen voor afvoer urine en feces

 • Er wordt gebruik gemaakt van herbruikbare po's en een pospoeler of wegwerppo's in combinatie met een vermaalsysteem.

 • De afstand van in gebruik zijnde po's /urinalen tot de pospoeler / vermalen is acceptabel.

 • Het gebruik van een pospoeler / vermalen is gekoppeld aan een afgebakende clientengroep zoals een afdeling / unit.

 • Uitsluitend bij onderstaande situatie wordt er geen pospoeler of vermalen toegepast:<br>Er is geen mogelijkheid tot delen van een pospoeler / vermalen met een andere afdeling omdat de afstand hiervoor te groot is<br>EN<br>Er maakt maar een enkele bewoner binnen de clientengroep gebruik van een po/urinaal <br>EN<br>Er wordt gebruik gemaakt van clientgebonden po's / urinalen die direct na gebruik gereinigd, en bij zichtbare verontreiniging gedesinfecteerd worden<br>EN <br>Er wordt gebruik gemaakt van een wegwerpzak met absorbtiekorrels in de po om bevuiling en aerosolvorming bij legen te voorkomen.<br>

Algemene Eisen aan te gebruiken materialen

 • Materialen voor afvoer van urine en / of feces zoals po's, urinalen en katheterzakken hebben een CE markering volgens het besluit medische hulpmiddelen

 • Herbruikbare materialen zoals po's, urinalen, toiletten en postoelen zijn goed te reinigen en te desinfecteren.

Eisen waaraan een toilet moet voldoen

 • Een toilet heeft een spoelknop of een goed te reinigen koord of stang

 • Een toilet heeft bij voorkeur een deksel. Indien dit niet het geval is, is men zich bewust van de aerosolvorming bij doorspoelen en neemt men hiervoor indien nodig maatregelen zoals het dragen van een masker bij Noro.

 • Het toilet is gemaakt van materiaal dat goed te reinigen en te desinfecteren is en bestand is tegen de hiervoor gebruikte middelen.

Eisen waaraan een toiletverhoger moet voldoen

 • De toilet is gemaakt van niet-vochtdoorlatend materiaal

 • De toiletverhoger is gemaakt van materiaal dat bestand is tegen de te gebruiken reinigings- en desinfectiemiddelen

 • De toiletverhoger is onbeschadigd, glad en goed te reinigen.

Eisen waaraan een postoel moet voldoen

 • De postoel is gemaakt van niet-vochtdoorlatend materiaal

 • De postoel is gemaakt van materiaal dat bestand is tegen de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.

 • De postoel is onbeschadigd, en glad afgewerkt en bevat zo min mogelijk randen en richels.

 • De po kan makkelijk worden geplaatst en worden verwijderd.

 • De postoel heeft bij voorkeur een kantelende zitting zodat de onderkant goed te reinigen en te desinfecteren is.

 • De postoel is visueel schoon.

 • Het reinigen en desinfecteren van de postoel is opgenomen in een werkschema en wordt na uitvoering afgetekend.

Eisen waaraan de pospoeler / vermalen moeten voldoen

 • De status van onderhoud is op het apparaat zichtbaar door een sticker met datum van laatste onderhoud

 • Er is een bijgehouden logboek van het apparaat aanwezig of op te vragen bij de daarvoor verantwoordelijke dienst.

 • Het apparaat wordt jaarlijks gevalideerd waarvan rapportage beschikbaar is of kan worden opgevraagd.

 • De apparatuur voldoen aan de hiervoor gestelde eisen

Het gebruik van de materialen voor opvang van urine en/of feces

 • Er wordt in voldoende mate gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen bij mogelijk contact met feces en/of urine en bij mogelijke aerosolvorming.

 • De po en urinaal worden altijd clientgebonden gebruikt wanneer er geen (goed functionerende) pospoeler of verpulveraar aanwezig is.

 • Indien er geen pospoeler of verpulveraar gebruikt wordt, wordt er altijd gebruik gemaakt van een disposable wegwerpzak in combinatie met absorbtiekorrels.

 • Bij risico op bevuiling wordt een wegwerponderlegger gebruikt wanneer een po in bed wordt gebruikt.

 • Wanneer een client / bewoner diarree heeft met een onbekende oorzaak wordt het toilet of de postoel clientgebonden gebruikt.

 • Wanneer het toilet voorzien is van een deksel, wordt deze gesloten voorafgaand aan het doorspoelen.

Afvoer van feces en urine na gebruik van een po of urinaal

 • Po's, urinalen en maatbekers worden niet handmatig in het toilet of pospoeler geleegd; dit is uitsluitend toegestaan bij afwezigheid van een pospoeler en gebruik van clientgebonden po en urinaal.

 • Tijdens vervoer van de po naar pospoeler of verpulveraar wordt de po afgedekt.

 • Een gebruikte po of urinaal wordt zo snel mogelijk in de pospoeler of verpulveraar geplaatst, of op een daarvoor bestemde plaats gezet zoals in een oprek dat gemarkeerd is bestemd voor gebruikte po's.

 • Bij gebruik van een clientgebonden po met wegwerpzak en absorbtiekorrels wordt de wegwerpzak direct afgevoerd.

 • Na hulp bij urinelozing of stoelgang wordt altijd direct handhygiene toegepast.

 • In de Spoelruimte worden schone en gebruikte materialen zoals, po's, urinalen en maatbekers duidelijk visueel gescheiden opgeslagen.

Urinekatheters

 • Bij een client met katheter worden dagelijks de uitwendige genitaliĆ«n met water en eventueel een ph neutrale zeep gewassen.

 • De katheter wordt adequaat op het bovenbeen gefixeerd. Bij mannen kan ook fixatie op de buik toegepast worden.

 • De insteekblad van een suprapubische katheter wordt dagelijks gereinigd met uitsluitend water.

 • Bij een suprapubische katheter wordt uitsluitend verbandmateriaal gebruikt wanneer wondvocht of afscheiding aanwezig is.

 • Een condoomkatheter wordt dagelijks vervangen.

Urine opvangzakken

 • Een urine opvangzak heeft een soepele niet makkelijk te knikken afvoerslang van circa 1 meter.

 • De urine opvangzak is voorzien van een afvoerslang met een vast koppelpuntwaaraan niet gemanipuleerd kan worden.

 • De urinezak heeft een opvangcapaciteit van minimaal 1500 ml.

 • De urine opvangzak heeft een goede bevestigingsmogelijkheid.

 • De urinezak is verpakt en wordt stofvrij opgeslagen.

 • De urine opvangzak komt niet in contact met de grond.

 • Een urineopvangzak die gebruikt wordt bij een verblijfskatheter is voorzien van een terugslagklep, een aftappunt en een monsterafnamepunt zo dicht mogelijk bij de katheteraansluiting.

 • De urine opvangzak wordt wekelijks vervangen en direct bij veel verontreiniging in de zak of bij lekkage.

 • De urinezak wordt uitsluitend losgekoppeld als dat nodig is, en niet meer aangekoppeld na afkoppeling.

 • Terugloop van urine in de blaas wordt voorkomen door de zak altijd onder het niveau van de blaas te houden, de zak tijdig te legen en door de zak kortdurend af te klemmen als er risico op terugloop ontstaat.

 • Bij gebruik van een beenzak wordt regelmatig gecontroleerd of deze goed afloopt.

 • Een beenzak wordt voor de nacht altijd doorgekoppeld naar een schone standaard urine opvangzak, en wordt dus niet afgekoppeld voor de nacht.

Aansluiten, legen en afvoeren van de urine opvangzak.

 • Bij het legen van een urinezak worden niet steriele handschoenen gedragen.

 • De urinezak wordt geleegd via het aftappunt in een voldoende grote maatbeker zonder te spatten of de maatbeker met het aftappunt aan te raken.<br>

 • Na het legen wordt het aftappunt van de urinezak gedesinfecteerd.

 • De herbruikbare maatbeker wordt geleegd in de pospoeler, de disposable maatbeker wordt inde verpulveraar gedeponeerd.

 • Handschoenen worden direct na de handeling uitgedaan zonder andere materialen besmet te hebben.

 • Een afgekoppelde urinezak wordt geleegd door de urine via het aftappunt in een pospoeler te laten lopen.

 • Conclusie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.