Dossier informatie

 • Klachtnummer

 • Bedrijfsnaam mogelijke veroorzaker

 • Adres bedrijf
 • Is bedrijf gelegen op een industriegebied

 • Is bedrijf gelegen op een gezoneerd industriegebied

 • Informatie industriegebieden
  http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=383539

 • Is woning die overlast ervaart ook op gezoneerd industrieterrein gelegen

 • Toets aan zone model complexe meting

 • Zie artikel 2.17c voor normstelling

 • Is binnen 50 meter van de grens van de inrichting een woning gelegen

 • Voer geluidsmeting uit op 50 meter van de grens van de inrichting

 • Is op de locatie voor 1 januari 2008 horeca gevestigd

 • Geen overgangsrecht

 • Soort bedrijf

 • Normstelling volgt uit 2.17d van Barim. Denk aan beoordelingsperioden

 • Geef nadere omschrijving

 • Is de huidige inrichting opgericht voor 1 januari 2008

 • Geen overgangsrecht

 • Is een maatwerkvoorschrift of nadere eis opgelegd waarin geluidsniveaus zijn beperkt

 • Geen overgangsrecht

 • Is huidige inrichting sinds oprichting niet gewijzigd

 • Geen overgangsrecht

 • Zorgt de wijziging voor een nieuwe inrichting

 • Motivatie

 • Is activiteit op de locatie toegestaan

 • Start traject handhaving op basis van strijdigheid bestemmingsplan

 • Heeft bedrijf zich gemeld i.h.k.v AMvB

 • Datum en kenmerk melding

 • Is in melding aangegeven dat meer dan 70 of 80 Db(a) wordt geproduceerd

 • Wettelijk kader

 • Kenmerk en datum besluit

 • Lamax waarden opgenomen in besluit

 • Lart waarden opgenomen in besluit

 • Is een limiter opgenomen als maatwerk of nadere eis

 • Vul de binnenwaarden van de limiter in

 • Uitgevoerd op

 • Ingevoerd door

Eerste contact met melder

  Overlast vorm
 • Omschrijving overlast

 • Installatie
 • Omschrijving installatie

 • Begin tijd

 • Contine of niet continue ingeschakeld

 • Omschrijf

 • Is terras gelegen aan de openbare weg

 • Is terras overdekt en verwarmd

 • Voer nader onderzoek uit

 • Overlast uitgezonderd van geluidswetgeving

 • Is er sprake van een volledig omsloten binnenterrein

 • Voer nader onderzoek uit.
  Betrek ook la95 meting hierbij. Complexe situatie!

 • Komt de overlast vaker voor

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Komt de overlast in een dagdeel voor

 • Wanneer komt de overlast voor

 • Complexe meting

 • Dagen en tijden van overlast

 • Overige opmerkingen melder

Munisense of handmatig

 • Wat voor soort overlast

 • Zijn laad en lostijden bekend

 • Handmatige meting

 • Wat voor soort laad en loshaven wordt gebruikt

 • Wordt tijdens overlast situaties door andere bedrijven locatie gebruikt

 • Handmatige meting.
  Maar eerst logboek van klager om gericht langs te gaan

 • Mogelijkheid om op > 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense 3D meter

 • Reguliere munisense meter

 • Mogelijkheid om op > 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense 3D meter

 • Reguliere munisense meter

 • Bekende bron

 • Mogelijkheid om op > 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense 3D meter

 • Reguliere munisense meter

 • Rustig gebied met 1 bron

 • Afstand bron tot meetlocatie Max 50 meter

 • Handmatige meting

 • Handmatig 2 metingen met 4 uur verschil of munisense

 • Bedrijfstijden zijn eenduidig

 • Handmatige meting

 • Munisense 3D meter

 • Munisense regulier

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.