Dossier informatie

 • Wat is het klachtnummer

 • Is vooronderzoek reeds uitgevoerd

 • Adres bedrijf
 • Bedrijfsnaam veroorzaker

 • Soort bedrijf

 • Geef nadere omschrijving

 • Zijn bedrijfsactiviteiten op de locatie toegestaan

 • Start traject handhaving op basis van strijdigheid bestemmingsplan

 • Heeft bedrijf zich gemeld i.h.k.v AMvB

 • Datum en kenmerk melding

 • Is in melding aangegeven dat meer dan 70 of 80 Db(a) wordt geproduceerd

 • Wettelijk kader

 • Kenmerk en datum besluit

 • Lamax waarden opgenomen in besluit

 • Lart waarden opgenomen in besluit

 • Is een limiter opgenomen als maatwerk of nadere eis

 • Vul de binnenwaarden van de limiter in

 • Uitgevoerd op

 • Ingevoerd door

Bezoek ter plaatsen bij klager

 • Datum en tijd controle

 • Gesproken met persoon als opgenomen in meldingsformulier

 • Gesproken met

 • Overlast vorm
 • Omschrijving overlast

 • Wat zijn de eigenschappen van het terras

 • Wat voor soort muziek wordt binnen de inrichting ten gehore gebracht

 • Wat voor type bedrijf is de veroorzaker

 • Omschrijf installatie

 • Tijd van inschakelen

 • Tijd van uitschakelen

 • Omschrijving overlast

 • Overlast wordt ervaren nu als

 • wanneer komt de overlast voor

 • Komt de overlast vaker voor

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Komt de overlast in een dagdeel voor

 • Overige opmerkingen melder

Meetaanpak

 • Wordt gemeten op beoordelingspunt

 • Locatie meetpunt
 • Afstand tussen beoordelingspunt en meetlocatie

 • Wat is afstand tussen bron en ontvangerpunt

 • Exacte afstand tussen bron en ontvangerpunt

 • Is gevel waar overlast wordt ervaren voorzien van ramen

 • Uitgezonderd van beoordeling!

 • Maak foto van de gevel

 • In welke ruimte wordt overlast ervaren

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • Is de aankleding van de ruimte normaal

 • Oppervlakte ruimte waar gemeten wordt

 • Hoogte woonruimte

 • Afwerking vloer

 • Afwerking plafond

 • Muur
 • Aankleding

 • Lengte muur

 • Raam aanwezig

 • Deur aanwezig

 • Gordijn aanwezig

 • Lengte gordijn

 • Haal windrichting op
  http://www.knmi.nl/actueel/

 • Windrichting

 • Graden van meetpunt naar bron

 • Bronhoogte!!!

 • Tijdens de meting GEEN regen, mist, zeer koud, of andere weersinvloeden die negatief gevolgen hebben voor de geluidsmeters

 • Weersgesteldheid zorgt ervoor dat meting niet uitgevoerd kan worden

 • Tijdens de meting GEEN regen, mist, zeer koud, of andere weersinvloeden die negatief gevolgen hebben voor de geluidsmeters

 • Weersgesteldheid zorgt ervoor dat meting niet uitgevoerd kan worden

 • Zoek windkracht op
  http://nl.windfinder.com/report/utrecht

 • Windkracht bedraagt

 • Brongeluid is meer dan 60 db(a)

 • Meting niet valide

 • Brongeluid is meer dan 50 db(a)

 • Meting niet valide

 • Brongeluid is meer dan 40 db(a)

 • Meting niet valide

 • Brongeluid is meer dan 30 db(a)

 • Meting niet valide

 • Geeft bewoner toestemming om meting uit te voeren

 • Geen meting uitvoeren!

 • Is locatie waar overlast wordt ervaren een bedrijfswoning die hoort bij de veroorzaker

 • Geen meting uitvoeren!

 • Is er GEEN sprake van wisselende bedrijfssituaties (elke keer zelfde overlast)

 • Situatie
 • Dag en tijdstip

 • Omschrijving

 • Is stoorgeluid te bepalen

 • Langdurige meting moet worden uitgevoerd

 • Stoorgeluid bepaald door

Geluidsmeting

 • Aanvang meting

 • Controleer instelling en voer ijking uit

 • Controleer instelling meter en voer ijking uit

 • Plaats batterijen in meter

 • Druk op aan knop

 • Staat meter in juiste instelling

 • Juiste instelling

  no label
 • Gebruik knop parameter (rechterkant) en eventueel frequency (links) en knop FSI voor zoeken naar juiste instelling

 • Staat meter nu goed

 • Herhaal procedure

 • Druk 2x op de knop show, de melding CALIBRATION verschijnt nu

 • Druk op de ijkbron op de knop on/off

 • Plaats ijkbron op meter

 • Druk op de knop edit bij de geluidsmeter

 • Controleer dat de waarde 94 db is

 • Druk op oke

 • Bron
 • Concrete omschrijving bron

 • Type geluid geconstateerd

 • Aantal minuten installatie ingeschakeld tijdens meting

 • Aantal minuten uitgeschakeld per meting

 • Laad en losbeweging
 • Tijd aanrijden voertuig

 • Omschrijving voertuig (merk en kenteken)

 • Voertuig voorzien van piekkeur sticker

 • Hulpmiddelen
 • Type

 • Omschrijf

 • Tijd vertrek voertuig

 • Waar is vrachtwagen opgenomen in heersend verkeersbord
 • Locatie bron
 • Adres meetpunt
 • Meetlocatie

 • Afstand tot raam tenminste 1,5 meter

 • Afstand tot muur tenminste 1 meter

 • Deuren gesloten

 • Ventilatie en andere stoorbronnen uitgezet

 • Schets ruimte en bepaal 3 meetpunten

 • Meethoogte

 • Omschrijf meethoogte

 • Hoe stoorgeluid beoordeeld

 • Locatie waar stoorgeluid is bepaald
 • Gebruikte apparatuur

 • Meetgegevens
 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Meting opgeslagen

 • Nummer meting

 • Meetduur in sec

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Laatste meting uitgevoerd

 • Verschil tussen windgeruis en bron is tenminste 7 db

 • Voer nieuwe meting uit

 • Voer ijking uit

 • Afwijking geconstateerd

 • Afwijking kleiner of gelijk aan 0,5 db(a)

 • Voer meting opnieuw uit vanwege verloop in meter

 • Mate van afwijking

 • Druk op de ijkbron op de knop on/off

 • Druk 2x op de knop show, de melding CALIBRATION verschijnt nu

 • Plaats ijkbron op meter

 • Druk op knop edit bij geluidsmeter

 • Controleer dat de waarde die nu getoond wordt 94 db is

 • Druk op oke

 • Voer ijking uit

 • Afwijking geconstateerd

 • Afwijking kleiner of gelijk aan 0,5 db(a)

 • Voer meting opnieuw uit vanwege verloop in meter

 • Mate van afwijking

 • Tijdstip vertrek

 • Meting uit kunnen voeren

 • Stonden tijdens meting ramen en deuren onnodig open

 • Overige ervaringen tijdens meting

 • Gemeten waarden tussen stoorgeluid en brongeluid is meer dan 3 db verschil

 • Verschil tussen de bronmetingen is minder dan 5 db

 • Afspraken met melder

 • Overlast geconstateerd

 • 2e meting noodzakelijk

 • Motivatie

Checklist na afloop

 • Welke bedrijfstijden zijn in DHW dossier opgenomen

 • Welke bedrijfstijden zijn in Wm dossier opgenomen

 • Is in melding op basis van amvb opgenomen dat meer dan 70 of meer dan 80 db wordt geproduceerd

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in Wm melding

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in akoestisch onderzoek

 • Melding activiteitenbesluit klopt met situatie ter plaatsen

 • Bedrijfstijden zijn anders, omschrijf:

 • Indeling bedrijf is gewijzigd: omschrijf

 • Activiteiten zijn anders dan gemeld

 • Is op de locatie voor 1 januari 2008 horeca gevestigd

 • Geen overgangsrecht

 • Is de huidige inrichting opgericht voor 20 mei 1998

 • Geen overgangsrecht

 • Is een maatwerkvoorschrift of nadere eis opgelegd waarin geluidsniveaus zijn beperkt

 • Geen overgangsrecht

 • Is huidige inrichting sinds oprichting niet gewijzigd

 • Geen overgangsrecht

 • Zorgt de wijziging voor een nieuwe inrichting

 • Motivatie

 • Is het la95 niveau lager dan<br>Dagperiode, 45<br>Avondperiode 40<br>Nachtperiode 35

 • Start maatwerk traject

 • Zijn meerdere bronnen gemeten

 • Ligt een van de bronnen 7 db(a) onder berekend gemiddelde

 • Bron uitgesloten van beoordeling. Het betreft:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.