Dossier informatie

 • Wat is het klachtnummer

 • Bedrijfsnaam veroorzaker

 • Adres bedrijf
 • Soort bedrijf

 • Geef nadere omschrijving

 • Is horeca op de locatie toegestaan

 • Start traject handhaving op basis van strijdigheid bestemmingsplan

 • Heeft bedrijf zich gemeld i.h.k.v AMvB

 • Datum en kenmerk melding

 • Is in melding aangegeven dat meer dan 70 of 80 Db(a) wordt geproduceerd

 • Wettelijk kader

 • Kenmerk en datum besluit

 • Lamax waarden opgenomen in besluit

 • Lart waarden opgenomen in besluit

 • Is een limiter opgenomen als maatwerk of nadere eis

 • Vul de binnenwaarden van de limiter in

 • Uitgevoerd op

 • Ingevoerd door

Bezoek ter plaatsen bij klager

 • Datum en tijd controle

 • Gesproken met persoon als opgenomen in meldingsformulier

 • Gesproken met

 • Omschrijving overlast

 • Omschrijving overlast

 • Overlast wordt ervaren nu als

 • wanneer komt de overlast voor

 • Komt de overlast vaker voor

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Komt de overlast in een dagdeel voor

 • Overige opmerkingen melder

 • Welke bedrijfsactiviteiten zijn tijdens controle vastgesteld

 • Omschrijving

 • Wat zijn de eigenschappen van het terras

 • Wat voor soort muziek wordt binnen de inrichting ten gehore gebracht

 • Wat voor type bedrijf is de veroorzaker

Meetaanpak

 • Wat is afstand tussen bron en ontvangerpunt

 • Complexe meting moet uitgevoerd worden

 • Is gevel waar overlast wordt ervaren voorzien van ramen

 • Uitgezonderd van beoordeling!

 • Maak foto van de gevel

 • In welke ruimte wordt overlast ervaren

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • Is de aankleding van de ruimte normaal

 • Voer meting wel uit, naderhand zal de nagalmtijd van de ruimte bepaald moeten worden

 • Tijdens de meting GEEN regen, mist, zeer koud, of andere weersinvloeden die negatief gevolgen hebben voor de geluidsmeters

 • Weersgesteldheid zorgt ervoor dat meting niet uitgevoerd kan worden

 • Geeft bewoner toestemming om meting uit te voeren

 • Geen meting uitvoeren!

 • Is locatie waar overlast wordt ervaren een bedrijfswoning die hoort bij de veroorzaker

 • Geen meting uitvoeren!

 • Is op gehoor duidelijk te bepalen waar geluid vandaan komt?

 • Complexe geluidsmeting noodzakelijk

 • Is overlast afkomstig van muziekgeluid of schuiven tafels en stoelen

 • Geen horeca geluidsmeting

 • Is er GEEN sprake van wisselende bedrijfssituaties (elke keer zelfde overlast)

 • Complexe meting moet worden uitgevoerd

 • Is er sprake van 1 bedrijfssituatie waar overlast van wordt ervaren (of muziekgeluid of terras of schuiven tafels en stoelen)

 • Complexe meting moet worden uitgevoerd

 • Is stoorgeluid te bepalen

 • Complexe meting moet worden uitgevoerd

 • Stoorgeluid bepaald door

Geluidsmeting

 • Aanvang meting

 • Controleer instelling meter en voer ijking uit

 • Type geluid geconstateerd

 • Concrete omschrijving bron

 • Adres meetpunt
 • Meetlocatie

 • Afstand tot raam tenminste 1,5 meter

 • Afstand tot muur tenminste 1 meter

 • Deuren gesloten

 • Ventilatie en andere stoorbronnen uitgezet

 • Schets ruimte en bepaal 3 meetpunten

 • Meethoogte

 • Omschrijf meethoogte

 • Hoe stoorgeluid beoordeeld

 • Gebruikte apparatuur

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Meting uitgevoerd

 • Type geluid gemeten

 • Meettijdstip

 • Meetduur in sec

 • Omschrijving geluid

 • Muziekgeluid duidelijk herkenbaar

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Leq

 • Lmaxl

 • L95

 • Na afloop ijking uitgevoerd

 • Tijdstip vertrek

 • Meting uit kunnen voeren

 • Stonden tijdens meting ramen en deuren onnodig open

 • Overige ervaringen tijdens meting

 • Gemeten waarden tussen stoorgeluid en brongeluid is meer dan 3 db verschil

 • Verschil tussen de bronmetingen is minder dan 5 db

 • Overlast geconstateerd

 • 2e meting noodzakelijk

 • Motivatie

 • Afspraken met melder

Checklist na afloop

 • Welke bedrijfstijden zijn in DHW dossier opgenomen

 • Welke bedrijfstijden zijn in Wm dossier opgenomen

 • Is in melding op basis van amvb opgenomen dat meer dan 70 of meer dan 80 db wordt geproduceerd

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in Wm melding

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in akoestisch onderzoek

 • Melding activiteitenbesluit klopt met situatie ter plaatsen

 • Bedrijfstijden zijn anders, omschrijf:

 • Indeling bedrijf is gewijzigd: omschrijf

 • Activiteiten zijn anders dan gemeld

 • Is op de locatie voor 1 januari 2008 horeca gevestigd

 • Geen overgangsrecht

 • Is de huidige inrichting opgericht voor 1 januari 2008

 • Geen overgangsrecht

 • Is een maatwerkvoorschrift of nadere eis opgelegd waarin geluidsniveaus zijn beperkt

 • Geen overgangsrecht

 • Is huidige inrichting sinds oprichting niet gewijzigd

 • Geen overgangsrecht

 • Zorgt de wijziging voor een nieuwe inrichting

 • Motivatie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.