Werkplekinspectie

Bouwplaatsvoorziening:

Algemene indruk/ orde en netheid

Bouwafval verzameling

Opslag materiaal/materieel

Terrein (looproute en verlichting)

Schaft- / was- / kleedvoorzieningen

Watervoorziening

Afrastering / hekwerk

Waarschuwingsborden

BHV-ers aanwezig

Alarmkaart (incl. milieu)

EHBO-voorzieningen

Brandblusmiddelen

Bereikbaarheid werkplek / vluchtwegen

Reclame

Klimvoorzieningen: (staat van)

Steigers / opstelling / stabiel / keuringen

Rolsteigers / opstelling / keuringen

Ladders / opstelling / keuringen

Stabiliteit materieel

Trappentoren

Valbeveiliging:

Leuningwerk

Afdekking sparingen

Vangnetten

Hijs- en transport materieel:

Hijsmiddelen / keuring

Bouwlift / keuring / opstelling

Hoogwerker / keuring / opstelling

Hijskraan-funderingsmachines / keuring / opstelling

Kraanboek / diploma machinist

Machines en gereedschap

Staat en onderhoud

Materieel gekeurd (sticker/rapport)

Bescherming / beveiliging aanwezig

Staat en onderhoud

Gevaarlijke stoffen

Opslag producten

Productinformatie aanwezig

Veilig gebruik

Bouwelektra

Bouwkasten

Kabels

Verlichting

Verkeersafzettingen

Veiligheid omstanders

Verkeersvoorzieningen

Opstelling materieel/machines

Werkzaamheden

Sloopwerk: afzetting/vallendevoorwerpen

Stofvrij werken

Putten/sleuven:

Taluds / afzetting / grondkerende constructie

Afdekken / afzetten rioolputten

Betreden besloten ruimten/put:

Besloten ruimte vergunning

Driepoot aanwezig

Draagt de afdaler een valgordel

Draagt de afdalen een stootpet / helm en is hij aangelijnd

Meetapparatuur aanwezig / in orde

Bekistingen

Ondersteuning / stabiliteit

Hijsvoorzieningen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gehoorbescherming

Veiligheidshelm

Handschoenen

Veiligheidsschoenen/laarzen

Werkkleding + evt. verkeersvesten

Veiligheidsbril

Afhankelijke adembescherming : stof-, half- of volgelaatsmasker (filter)

Onafhankelijke adembescherming : Perslucht

Diversen

Kennisgeving arbeidsinspectie opdrachtgever

VGM plan opdrachtgever

Eigen VGM plan

VGM deelplan onderaannemer

Start werkoverleg eigen personeel / onderaannemer

Toolbox personeel

Aanwezigheidslijst personeel

Legitimatie aanwezig

Verdere informatie

Paraaf:
D.D.:

Opmerkingen:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.