Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Algemene voorwaarden Meer Ergo, ergotherapie

 • Een ergotherapeut behandelt alleen op verwijzing van een arts. Via uw huisarts of specialist moet u zelf voor een verwijzing voor ergotherapiebehandeling zorgen.

 • De basiszorgverzekering vergoedt ergotherapie voor minimaal 10 uur per (kalender)jaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats maar ook telefonisch contact, e-mail contact, observaties en/of besprekingen op school. Als er meer behandelingen nodig zijn en u bent aanvullend verzekerd dan adviseren wij u contact op te nemen met de zorgverzekeraar om na te vragen waar uw kind recht op heeft. Wanneer de zorgverzekeraar niet meer vergoedt komen de vervolgbehandelingen voor uw eigen rekening.

 • Aan het eind van de maand wordt de factuur ofwel naar u gestuurd, ofwel direct naar de verzekeraar, afhankelijk van de afspraken in ons contract met de verzekeraar. NB: U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekening die aan u wordt gestuurd. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.

 • Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden gaan van de 10 uren af of worden aan u in rekening gebracht. U kunt afmelden op de voicemail van onze praktijk.

 • Wij zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. Vragen en bespreekpunten kunt u tijdens de behandeling van uw kind aangeven of desgewenst apart een afspraak maken. Wij stellen het op prijs als u als ouder bij de behandeling aanwezig kunt zijn zodat u zoveel mogelijk op de hoogte bent van de voortgang van de therapie.

 • Wanneer u van ons materiaal te leen krijgt gaan we ervan uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaat. Bij beschadiging of zoek raken zijn wij genoodzaakt de kosten van het materiaal bij u in rekening te brengen.

 • Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn sturen wij onze verslagen van uw kind naar de betreffende leerkracht.

 • Het eindverslag van de behandeling wordt naar de verwijzend arts en evt. betrokken jeugdarts gestuurd.

 • Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u ons daar dan van op de hoogte stellen?

 • Wij hopen op een goede samenwerking

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.