• Site conducted

 • Locatie
 • Afdeling

 • Uitgevoerd door

 • Uitgevoerd op

Handhygiëne

Handhygiene

 • Op elke afdeling is het protocol handhygiene beschikbaar

 • Het protocol is bekend bij de medewerker

Handenwasgelegenheid

 • Handwasgelegenheid bestaat uit zeep -, alcoholdispenser, disposable handdoekjes en afvalemmer

 • Handwasgelegenheid met zeepdispenser is aanwezig in ieder toilet of toiletgroep

 • Handwasgelegenheid is aanwezig op iedere clientenkamer en behandelkamer

 • Bij elke wastafel hangt een handhygiëne instructiekaart

Handhygiëne uitvoer

Handreiniging

 • Handen worden gewassen indien zichtbaar vuil, na toiletbezoek en bij Clostridium diarree

 • Handreiniging wordt conform protocol uitgevoerd

Handdesinfectie

 • Handdesinfectie wordt conform protocol uitgevoerd

 • Handdesinfectie vindt plaats voor zorghandelingen

 • Handdesinfectie vindt plaats na zorghandelingen, na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handdesinfectie vindt plaats na het uittrekken van handschoenen

Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne

 • Handsieraden worden niet gedragen

 • Er worden geen piercings in het handhygiene gebied gedragen

 • Kunstnagels zijn niet aanwezig

 • Nagels zijn kort

 • Haren zijn kort. Lange haren zijn opgestoken.

 • Medewerker is op de hoogte van het protocol "infecties bij medewerkers"

Kledingbeleid - eigen kleding

 • Eigen kleding heeft korte mouwen, er wordt geen vest over de kleding gedragen

 • Kledingbeleid is bij de medewerker bekend

 • Eigen kleding komt niet onder de dienstkleding uit

 • Eigen kleding is dagelijks schoon en wasbaar op 60 graden en is niet pluizend

 • Eigen kleding wordt bij zichtbaar vuil vervangen

Kledingbeleid - dienstkleding

 • Dienstkleding heeft korte mouwen en is beschikbaar gesteld door de zorginstelling

 • Dienstkleding wordt conform kledingbeleid bij vastgestelde indicatie gedragen

 • Dienstkleding is dagelijks schoon en wasbaar op minimaal 60 graden

 • Dienstkleding wordt bij zichtbaar vuil vervangen

 • Dienstkleding bedekt de eigen kleding volledig

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Onsteriele handschoenen

 • Onsteriele handschoenen van juiste kwaliteit en zijn aanwezig op alle cliënten kamers, behandelkamer, desinfectieruimten ed.

 • Onsteriele handschoenen worden gedragen bij (mogelijk) contact met potentieel besmet materiaal.

Mondneusmasker ( disposable)

 • Op alle afdelingen zijn mondneusmaskers van juiste kwaliteit aanwezig.

 • Mondneusmaskers worden bij juiste indicatie gedragen en op juiste manier

Beschermschort ( disposable)

 • Op alle afdelingen zijn beschermschorten van juiste kwaliteit aanwezig

 • Beschermschorten worden bij juiste indicatie, gesloten gedragen. Mouwen/ onderarmen worden volledig bedekt.

Prikaccidenten

Prikaccidenten

 • Op de werkplek waar geprikt wordt is een UN gekeurde naaldenbeker aanwezig

 • Na gebruik gaat scherp instrumentarium meteen in naaldenbeker

 • Er wordt gewerkt met veiligheidsnaalden

Persoonlijke hygiene client

Persoonlijke hygiëne client

 • Client bezit zeep, kam, tandenborstel, -pasta, en z.n. scheerbenodigdheden of gebitbakje.

 • Gebitbakje gaat wekelijks in vaatwasser.

 • Per handeling zijn schone washandjes (wegwerp), handdoek, metalen waskom aanwezig.

 • Bedlegerige cliënt wordt met wassen zonder water systeem verzorgd

Schoonmaak niet client gebonden materialen

Schoonmaak cliënt materialen

 • Niet client gebonden materialen worden alleen op intacte huid gebruikt.

 • Rolstoelen en matrassen worden met vastgestelde frequentie gereinigd / gedesinfecteerd. Proces is geborgd.

 • Matrassen en tijk worden structureel op kwaliteit gecontroleerd en controle is geborgd

 • Tilbanden zijn client gebonden, schoon en worden met vaste frequentie (machinaal) gereinigd. Proces is geborgd.

 • Schoonmaak schema met aftekenlijst is aanwezig

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie

 • Goedgekeurd desinfectans is op afdeling aanwezig.

 • Protocol is bij medewerker bekend

 • Reiniging en desinfectie wordt conform protocol bij juiste indicatie toegepast en uitgevoerd.

Bedpanspoeler

Bedpanspoeler cq. schredder systeem (indien aanwezig)

 • Bedpanspoeler/schredder is aanwezig en jaarlijks gevalideerd (zie sticker)

 • Bedpanspoeler voldoet aan NEN-EN-ISO 15883-3

 • Bedpanspoeler is voorzien van zeep en naglansmiddel

 • Het desinfectie proces duurt bij 80 graden 60 seconden en korter bij hoger temperatuur. Geef deze aan.

 • Tijdens reiniging en desinfectieproces, lekt de spoeler geen stoom

 • Bedpan en urinaal komen droog en schoon uit de spoeler

 • Er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil

 • Schredder is schoon, is op juiste manier aangesloten en is voorzien van een naspoel fase (eventueel met desinfectans).

 • Disposable systemen voor de schredder zijn voldoende aanwezig en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen

Handmatige reiniging bedpan/urinaal

Handmatige reiniging bedpan/ urinaal (bij afwezigheid bedpanspoeler)

 • Handmatige reiniging - en desinfectieproces is in een protocol beschreven en bekend

 • Handmatige reiniging / desinfectie wordt in daarvoor bestemde ruimte uitgevoerd

 • Er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil

 • Reiniging en desinfectie vinden conform protocol plaats, gevolgd door handhygiene

 • Mogelijkheid tot disposable systemen wordt overwogen

Verband opslag

Verband opslag

 • Opslagruimte is geen badkamer of andere vochtige cq stoffige ruimte. SMH worden niet blootgesteld aan UV licht

 • Opslagruimte is schoon, geen opslag op vloer of op kast. Omdozen zijn niet aanwezig. Schoonmaakschema is aanwezig met aftekenlijst.

 • Verband opslag (kast, wagen, bakje oid) is schoon, heeft geen beschadigingen en is goed reinigbaar. Bak is voorzien van deksel.

 • Verband opslag (kast, wagen, bakje oid) wordt wekelijks gereinigd, aftekenlijst is aanwezig

 • Voorraad wordt maandelijks gecontroleerd, aftekenlijst is aanwezig. Voorraad is beperkt. Op kamerniveau maximaal 1week.

 • Steriele en onsteriele opslag zijn gescheiden van elkaar. Steriele producten worden niet met paperclip of elastiek bij elkaar gehouden. Verpakkingen zijn onbeschadigd

 • First in first out wordt gehanteerd en er zijn geen verlopen producten aanwezig

 • Na openen zijn spoelvloeistoffen 24 uur houdbaar, dit is niet overschreden

Medicijn opslag

Medicijn opslag

 • Medicijn opslag (wagen, kast, bakje, koelkast) is schoon, heeft geen beschadigingen en is goed reinigbaar.

 • First in first out wordt gehanteerd en er zijn geen verlopen producten aanwezig .

 • Voorraadcontrole vindt maandelijks plaats, checklist wordt gebruikt.

 • Medicatie wordt maandelijks gecontroleerd en afgevinkt op lijst.

 • Zalven zijn client gebonden; geopende vloeistoffen zijn 24 uur houdbaar.

 • Er is een aparte koelkast voor medicijnen, of deze bevinden zich in afgesloten bak in koelkast

 • Koelkast is schoon, wordt maandelijks gereinigd, aftekenlijst wordt ingevuld.

 • Temperatuur wordt wekelijks gecontroleerd en geregistreerd

Clientenkamers, sanitair en gezamenlijke ruimten

Clientenkamers, gezamenlijke ruimten

 • Vloeren en wanden zijn onbeschadigd en reinigbaar

 • Schoonmaak schema en aftekenlijst zijn aanwezig

 • Gordijnen zijn schoon. Er is een wasschema

 • Mechanische ventilatie is schoon, er is periodiek onderhoud en een schoonmaakschema met aftekenlijst

Sanitair

 • Vloeren, wanden en meubilair zijn onbeschadigd, schoon en goed reinigbaar

 • Geen opslag op de vloer

 • Schoonmaak schema en aftekenlijst zijn aanwezig

 • Handenwasgelegenheid met zeep, handalcohol, handdoekjes in dispenser en afvalbak zijn aanwezig <br>

Werkkast schoonmaakdienst

Werkkast schoonmaakdienst

 • Aparte ruimte is schoon, opgeruimd en er is geen opslag op vloer

 • Ventilatie en uitstortgootsteen zijn aanwezig

 • Moppen, microvezeldoeken doeken ed. zijn dagelijks schoon. Vuile doeken/moppen ed. worden in gesloten plastic zak vervoerd. Bewassing is bij minimaal bij 60 graden.

 • Schoonmaakmaterialen als stelen, borstels ed. zijn droog en schoon

 • Schoonmaakmiddelen zijn van de vloer af opgeslagen

Wasgoed / afval

Wasgoed / afval

 • Wasgoed wordt op clientenkamer verzameld en verpakt. Waskar staat binnen "reikafstand"

 • Wasgoed ligt niet op wasbak, stoel of vloer

 • Er is geen kruising van vuile en schone was

 • Schoon linnengoed ligt in gesealde rolcontainer of in schone kast

 • Afval wordt op clientenkamer verzameld en verpakt. Afvalbakken zijn na de zorgmomenten leeg.

Bijzonder resistente micro-organisen

 • Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd bij elke nieuwe cliënt die in zorg komt, terug te vinden in het dossier van de patiënt

 • De instelling heeft de afspraken vastgelegd voor werkwijze bij 1 en meerdere van BRMO / MRSA (verdachte) cliënten

Conclusie

Conclusie

 • undefined

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.