Audit extern aangenomen schoonmaakwerkzaaheden in een instelling

 • Document No.

 • Schoonmaak

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel'

K Handhygiene medewerker

Handhygiëne medewerker huishoudelijke dienst

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

 • De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handdesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

K Persoonlijke hygiene medewerker

Persoonlijke hygiene medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

K Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

 • Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

K Werkschema's en aftekenlijsten

Werkschema's en aftekenlijsten.

 • De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

 • De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

 • De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

 • Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

K Reiniging patientenkamer

reiniging patientenkamer inclusief sanitair

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

K werkkast en werkkar

Werkkast en werkkar

 • De werkkast en kar maken een verzorgde indruk

 • De kast is overzichtelijk ingericht

 • In de kast bevind zich een acceptabele voorraad van schoonmaakmaterialen en hulpmiddelen

 • Er staan geen materialen op de grond

 • Bezems en trekkers worden vrij van de grond opgeslagen

 • Gebruikte doeken en dergelijke worden dagelijks afgevoerd uit de werkkast

 • Er vindt voldoende scheiding tussen schoon en vuil plaats

 • De werkkast is afgesloten wanneer hier opslag van gevaarlijke stoffen in plaats vindt

 • De werkkast en werkkar worden wekelijks gereinigd

 • Deze actie wordt afgetekend op een aftekenlijst

 • dagelijks worden de gebruikte materialen schoon weggezet

 • Wanneer de werkkast een spoelbak bevat, is deze schoon,

 • Eventueel aanwezige kranen in de werkkast worden minimaal wekelijks gebruikt

 • De werkkar bevat voldoende materialen om in ieder geval een dagdeel de betreffende werkzaamheden mee uit te kunnen voeren

 • De werkkar bevat handalcohol voor gebruik door de medewerker

 • De werkkar bevat onsteriele handschoenen voor de medewerker

 • De werkkar bevat uitsluitend reinigingsmiddelen met een N nummer, en als zodanig herkenbaar.

 • Eventueel aangemaakte verdunningen worden dagelijks weggegooid waarna de sproeiflacon omgespoeld wordt en te drogen wordt weggezet.

 • Verdunde reinigingsmiddelen worden in de juiste verhouding aangemaakt, bij voorkeur niet handmatig.

 • Er zijn geen materialen op de werkkar aanwezig die zonder maatregelen zoals tussentijdse reiniging in verschillende ruimten gebruikt worden

K Kennis medewerker

Kennis medewerker

 • Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

 • Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

 • Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

 • Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

 • Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

 • Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

 • Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.