Titelpagina

 • Uitgevoerd op

 • Inrichting/locatie

 • Voorbereid door

 • Ge├»nterviewden

Handboek winkelvoorziening

 • Documenten beheer Is men bekend met de procedures, en werkt men uniform via het handboek. Deze vragen stelt u aan de Hoofd Arbeid of zijn vervanger.

 • Deel 1 van het handboek, overzichten, is actueel en volledig.<br>Onder actueel wordt verstaan laatste versie .<br>Deel 1 betreft OV-000.00 tot OV-017.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Deel 2 van het handboek, procedures, is actueel en volledig.<br>Betreft formulieren PR-001.20 tot PR-017.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Deel 3 van het handboek, procesoverzicht, is actueel en volledig.<br>Betreft formulieren PO-000.00 tot PO-700.00<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Deel 4 van het handboek, werkinstructie, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; WI-000.00 tot WI-600.00-01<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Deel 5 van het handboek, registratieformulieren, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; RF-000.00 tot RF-300.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Deel 6 van het handboek, functieomschrijvingen, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; FO-000.00 tot FO-020.00<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • De winkel kan een actueel organogram overleggen.<br>MAAK FOTO van formulier OV-000.10 en OV-000.11 en let op dat de gegevens van de betreffende inrichting kloppen.<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • De winkel kan via het dashboard een klachtenanalyse laten zien.<br>MAAK ook FOTO van klachten formulieren RF-008.10, RF-008.11, RF-200.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • De winkel kan ondertekende werkinstructies door justitiabelen laten zien.<br>Nog niet van toepassing 2019 !!!! Dus N B invullen<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.

 • Foto van de gebruikte contracten met gedetineerden winkelmedewerkers

Contractbeheer

 • De winkel beschikt over een onderhoudscontract met; winkelleverancier, transporteur, kassaleverancier, onderhoudscontracten van de leveranciers van apparatuur.<br>Alle Leveranciers van de winkel worden via Europese aanbesteding en gunning proces behandeld.<br>Een actueel leveranciers overzicht met alle contact gegevens OV-014.10<br>MAAK FOTO <br>Alleen voldoende en onvoldoende mogelijk

Evaluatieverslagen en verslagen interne audits

 • Kalibratie thermometers heeft binnen het afgelopen jaar aantoonbaar plaatsgevonden.<br>MAAK FOTO van RF-013.21

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.