Persoonlijke hygiëne

Medewerkers
Persoonlijke hygiëne

Nagels zijn kortgeknipt en schoon, geen nagellak en/of kunstnagels

Haar is schoon, is bijeengebonden of kort geknipt

Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt

Sieraden: geen ringen, armbanden en polshorloges

Eten, drinken en roken: alleen in daarvoor bestemde ruimtes

Schoenen/klompen zijn goed te reinigen, bij zichtbaar vuil – z.s.m. reinigen of wisselen

Werkkleding wordt iedere dag verschoond

Met ruimtegebonden werkkleding komt men niet buiten de werkruimte

Met ruimtegebonden werkkleding komt men niet buiten de werkruimte

Handhygiëne

De vijf momenten voorhandhygiëne van de WHO worden nageleefd

Handalcohol is in alle ruimtes aanwezig

(Bloed)verontreinigde gazen worden niet met blote handen aangepakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens invasieve handelingen worden steriele handschoenen gebruikt

Tijdens omgang met steriele materialen worden steriele handschoenen gebruikt

Voor persoonlijke bescherming worden niet-steriele handschoenen gebruikt

Zichtbaar vuile of natte kleding wordt gewisseld

Bij risico op spatten in gezicht wordt een spatbril gedragen

ARBO

Medewerkers zijn bekend met de procedure prik-/snij-accident en/of weten het protocol te vinden

Ruimte

De opslag van schone- en vuile materialen zijn van elkaar gescheiden.

Kranen moeten 1x per week doorgespoeld (i.v.m. Legionella).

(Bloed)verontreinigde gazen worden ingepakt binnen de behandelkamer en daarna afgevoerd.

Wasgoed wordt in afgesloten zakken afgevoerd.

De onderzoeksbank/stoel inclusief hoofdsteun en beensteunen wordt na iedere patiënt gereinigd.

Onderzoeksbank papier wordt na het onderzoek verwijderd en de tafel wordt gedekt met nieuw papier (van de onderzoektafelrol) voor de volgende patiënt.

Het werkblad wordt dagelijks, of eerder bij zichtbare verontreiniging huishoudelijk gereinigd en gedesinfecteerd met ethanol 70% en aan de lucht gedroogd.

Steriele medische hulpmiddelen

Steriele- en niet steriele materialen zijn van elkaar gescheiden in de kasten

Steriele medische hulpmiddelen worden op correcte wijze bewaard in de kast (niet dubbelgevouwen, niet samen gebonden met elastiek).

Instrumentarium

Er worden geen naalden en mesbladen met de hand aangepakt.

In elke ruimte is een naaldencontainer aanwezig.

Naaldencontainer is niet meer dan 2/3 vol

Er zijn geen naalden in de naaldencontainer die in een oorspronkelijke huls zijn terug gestopt.

Neerleggen scherp instrumentarium wordt altijd gemeld.

Apparatuur

Er is reinigingsschema aanwezig voor de medische apparatuur.

Alle apparaten zijn voorzien van blauwe onderhoudssticker met de datum van de volgende controle, deze is niet verlopen.

Verpleegkundig handelen

Divers verpleegkundig handelen.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.