Audit

Beleid hygiene en infectiepreventie

Er is een commissie die actief beleid op het gebied van infectiepreventie ontwikkelt en uitvoert en toetst op de naleving daarvan.

In de commissie Is een relevante vertegenwoordiging van discipline afgevaardigd.

De commissie stelt jaarlijks een jaarplan en jaarverslag op

De commissie beschikt over een reglement

Medewerkers worden minimaal jaarlijks geschoold op het gebied van hygiene en infectiepreventie

Er wordt minimaal jaarlijks een externe audit op het gebied van infectiepreventie uitgevoerd waarvan verslaglegging beschikbaar is.

Protocollen / procedures

Het infectiepreventie protocollenbestand is volledig

Het infectiepreventie protocollenbestand is voldoende actueel

Protocollen betreffende risicovolle en voorbehouden handelingen zijn door een deskundige infectiepreventie getoetst.

De infectiepreventie protocollen zijn voor iedereen op de werkvloer beschikbaar, bij voorkeur digitaal.

De medewerkers worden actief op de hoogte gebracht van wijzigingen in infectiepreventieprotocollen.

Nieuwe infectiepreventieprotocollen worden actief geïmplementeerd bij medewerkers.

Beleid accidenteel bloedcontact en prikaccidenten

Er is een actueel beleid ten aanzien van accidenteel bloedcontact

Medewerkers zijn op de hoogte van dit beleid en kunnen dit uitvoeren

Alle medewerkers die risico lopen zijn voldoende gevaccineerd tegen Hepatitis B

Titers zijn in geval van accidenteel bloedcontact bekend of beschikbaar

Preventie van prikaccidenten door middel van veilige naalden

Messen en ander scherp materiaal wordt op een veilige manier verwijderd.

Preventie van prikaccidenten door middel van goede naaldencontainers binnen handbereik

Naaldenbekers worden tijdig vervangen.

Omkleedruimte cliënten

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Verbeteradvies:

Persoonlijke hygiene medewerkers

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Er wordt gebruik gemaakt van scrubsuits conform Europese richtlijn EN 13795 (clean air suits)

Lange haren zijn indien nodig samengebonden of bedekt

Alle haren zijn bedekt onder de muts

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziektes

Er wordt niet gegeten en gedronken in ruimten waar cliënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Er wordt niet gegeten en gedronken in ruimtes in zone A en zone B.

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Indicatie voor handen wassen is correct

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

Handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handendesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handendesinfectie boven handen wassen.

Bij wasbakken zijn vloeibare zeep, handalcohol en papieren handdoeken in dispenser aanwezig met afvalbak met voetbediening en deksel

Er is voldoende handalcohol aanwezig, op strategische plaatsen.

Handalcohol voldoet aan de normen.

Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig

Verbeteradvies:

Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

Handschoenen zijn bij voorkeur van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374, 240 en 455

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden voor de juiste indicaties gebruikt

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de OK

Mond neusmaskers worden gebruikt voor de juiste indicaties

Het mondneusmasker wordt per ingreep vervangen

Er zijn beschermbrillen op de OK aanwezig

Beschermbrillen worden op de juiste indicaties consequent gebruikt

Verbeteradvies:

Omkleedruimte medewerkers

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Schone kleding is gescheiden van burgerkleding opgeslagen

Verbeteradvies:

Pre operatieve zorg

Pre operatief ontharen wordt uitsluitend indien noodzakelijk uitgevoerd

Indien noodzakelijk wordt pre operatief ontharen volgens de landelijke richtlijn hiervoor uitgevoerd.

Huiddesinfectie wordt zorgvuldig uitgevoerd met chloorhexidine 2% in alcohol 70% of met jodiumtinctuur.

Pre operatieve handdesinfectie wordt volgens protocol uitgevoerd

Steriele tafel wordt pas opgedekt als de patiënt al in de OK aanwezig is en bij voorkeur gepositioneerd is

De instrumententafel is juist onder het plenum gepositioneerd

Behandelkamer

Er is een duidelijke indeling van het OK complex in twee zones

Zone A is 'steriele zone, de behandelkamer

Zone B (is zone B en C uit klasse 1) is 'schoon': wasruimte, steriele opslag, wachtruimten patiënten, sluizen, toiletten

Het totale volume lucht wordt minimaal zes keer per uur ververst

Binnen twee meter rondom het directe werkgebied bevinden zich alleen materialen en/of (opslag)meubilair dat voor de ingreep noodzakelijk is.

Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

Zorg tijdens de operatie

Begeleiders worden uitsluitend toegelaten als hierdoor de behandeling niet wordt beïnvloed. De begeleider wordt vooraf geïnformeerd over de geldende gedragsregels.

Handenreiniging en/of desinfectie wordt juist uitgevoerd

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Met de handschoenen aan worden geen omgevingsmaterialen aangeraakt

Handschoenen worden bij het voortzetten van een behandeling na controle van het curetterend vervangen

Er worden steriele handschoenen gedragen bij een abortusbehandeling, vasectomie, plaatsen van een spiraal en bij het plaatsen en verwijderen van een implanon

Bij spatrisico wordt oorbescherming en een mondneusmasker gedragen

Er wordt beschermende kleding met lange mouwen gedragen tijdens het uitvoeren van een abortus en het beoordelen van het curetterend

De huid en slijmvliezen worden gedesinfecteerd bij zwangerschapsafbreking en het plaatsen van een spiraal.

De buitenzijde van de genitaliën worden eerst gedesinfecteerd, daarna de binnenzijde

Er wordt een maal gedesinfecteerd en men wacht met vervolghandelingen tot het desinfectans is gedroogd.

De huid wordt voorafgaand aan een vasectomie, plaatsing implanon en het inbrengen van een infuus gedesinfecteerd.

Normothermie, objectieve bewaking van temperatuur en actieve verwarming wordt zorgvuldig uitgevoerd.

Steriliteit van de materialen en het instrumentarium wordt tijdens de ingreep gegarandeerd

Het aantal deurbewegingen tijdens de ingreep wordt zoveel mogelijk beperkt

Er wordt pas opgeruimd na het sluiten van de wond

Verblijfruimte / recovery client

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

Opslag SMH is in een gesloten kast/kar/box

Opslag SMH wordt wekelijks gereinigd, aangevuld en afgetekend.

SMH voor maximaal een week op voorraad

Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

Verbeteradvies:

Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium

Instrumentarium wordt na gebruik op veilige wijze verzameld en niet handmatig gereinigd

Transport van gebruikt instrumentarium wordt zonder risico voor omgeving uitgevoerd

Voor elke client wordt een steriele disposable zuigcanule en afzuigslang

De opvangschaal, het deksel en de zuigpomp worden na ieder gebruik gereinigd, gedroogd en gedesinfecteerd met alcohol 70%

De peroperatief gebruuikte abdominale echoprobe en transvaginale echoprobe wordt na elke client gereinigd en gedesinfecteerd; ook bij gebruik van een condoom om de transvaginale probe.

Gebruikt instrumentarium wordt uitsluitend indien strikt noodzakelijk (bijvoorbeeld bij valinstrumentarium) handmatig gereinigd

Sterilisatie van valinstrumentarium wordt volgens de hiervoor geldende richtlijnen uitgevoerd

Sanitaire/natte ruimten

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Er is geen opslag van SMH

Spoelruimte/desinfectieruimte

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Er is geen opslag van SMH of schoon linnengoed.

Wasgoed wordt dagelijks in draadcontainers afgevoerd in gesloten wasbakken.

Afval wordt dagelijks in gesloten zakken in draadcontainers afgevoerd.

Er is een gevalideerde en goed onderhouden opspoelen aanwezig

Onderhoudsticker en identificatienummer zijn zichtbaar op het apparaat aanwezig

Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten detergens en desinfectans

Er is een logboek van de opspoelen aanwezig of men weet waar dit op te vragen is.

De pospoeler werkt naar behoren, po's en urinaals zijn na desinfectie visueel schoon.

Er is geen kalkaanslag of roestvorming aanwezig in de pospoeler.

Bij afwezigheid van een opspoelen wordt er gebruik gemaakt van disposable opvangsystemen of inlegsystemen.

Opvangmaterialen met lichaamsvloeistoffen worden niet in het toilet geleegd.

Uitzuigsystemen bevatten disposable opvangzakken.

Medicatieveiligheid

Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

Vooraf en na ogen druppelen vindt handdesinfectie plaats

Medicatiewagens hebben een handalcohol dispenser

De medicijnwagen is schoon en wordt wekelijks gereinigd en dit wordt afgetekend.

Medicatie wordt conform richtlijnen opgeslagen, bereid en toegediend

Medicatie wordt per client klaargemaakt, niet langer dan 1 uur voor toediening, en dit is controleerbaar.

Vooraf aan injectie vindt huiddesinfectie plaats

Er is geen verlopen medicatie aanwezig.

Medicatie wordt volgens het FIFO systeem opgeslagen.

De medicatievoorraad wordt maandelijks gecontroleerd op onder andere verloopdatum en dit wordt afgetekend.

Insulinepennen zijn strikt client gebonden

Koelkast wordt wekelijks schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Hiervan vindt minimaal wekelijks registratie plaats.

Vernevelaars worden op de juiste wijze gebruikt, gereinigd en gedesinfecteerd en droog opgeslagen.

Verbeteradvies:

Centrale Opslag steriele medische hulpmiddelen

De opslagruimte voldoet aan de bouwtechnische eisen en de climatologische condities

Het inventaris is onbeschadigd.

De opslagruimte en het inventaris is schoon.

Schoonmaak van de ruimte wordt afgetekend op een aftekenlijst

Reusables worden zo veel mogelijk vervangen voor disposables

Centrale opslag op afdeling voldoet aan de richtlijnen

Centrale opslag bevat geen verlopen producten

Er is een visuele scheiding tussen opgeslagen steriele en onsteriele producten.

Centrale opslag is ordelijk, zonder beschadigde verpakking en met een duidelijke visuele scheiding steriel-niet steriel

Centrale opslag is volgens FIFO opgeslagen

Centrale opslag wordt maandelijks gecontroleerd en afgetekend

Decentrale opslag heeft maximaal een weekvoorraad

Decentrale opslag wordt wekelijks gereinigd, aangevuld en afgetekend

Decentrale opslag ziet er verzorgd en schoon uit

Er is zo nodig alcohol voor desinfectie aanwezig

Zalven en crèmes zijn gedateerd op datum van opening

Schoonmaak

Schoonmaakschema aanwezig

Op correcte wijze en met de juiste producten.
Juiste dosering

Gebruik van handschoenen op de juiste wijze en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

Gebruikte materialen zijn schoon

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Onder kasten en rekken is goed te reinigen. Materiaal en poten zijn bestand tegen reinigingsmateriaal en vocht

Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd. Matrassen worden geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

Rolstoelen, zitkussens en hulpmiddelen worden structureel schoongemaakt

Gijzelen, tilmatten en badmatten zoveel mogelijk client gebonden en structureel gereinigd of gewassen

Douchestoelen, douchegordijnen en badmatjes zijn schoon en vrij van schimmel

Ruimtes zijn visueel schoon

Legionellapreventie en onderhoud conform beheerplannen uitgevoerd

Cliënten ruimtes worden dagelijks gelucht

Luchtbeheerssysteem en afzuigsysteem worden jaarlijks onderhouden en afzuigroosters regelmatig schoongemaakt

Verbeteradvies:

ADL zorg

Gebruik van handschoenen en zo nodig gebruik van schorten

Waszakken worden binnen handbereik gebruikt.
Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

Wasruimte is schoon en opgeruimd na ieder gebruik

Feces wordt verwijderd met papier of Disposable materiaal, niet met washandjes

Dagelijks wordt vuil wasgoed van de afdeling verwijderd

Wasgoed wordt door een professioneel bedrijf of op professionele machinale wijze gereinigd

Bij voorkeur worden er geen waskommen gebruikt maar wordt er wassen zonder water toegepast

Waskommen worden gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

Verbeteradvies:

Voedselveiligheid (HACCP)

Afwijkingen worden gecorrigeerd, genoteerd en gemeld

Er is een digitale voedselthermometer aanwezig.

Alle koelkasten worden wekelijks getemperatuurd en waardes geregistreerd

Koelkast en keukens zitten in een structureel en controleerbaar schoonmaakprogramma

Koelkasten, interieur en keukenmaterialen zijn visueel schoon.

Bouwkundige staat van de keuken is voldoende, de keuken is goed te reinigen.

Geopende zuivelproducten worden maximaal 48 uur bewaard na openen en worden gedateerd

Warme maaltijden worden volgens een schema getemperatuurd waarvan registratielijsten beschikbaar zijn.

Frites vet wordt getemperatuurd en structureel vervangen.

Ongedierte wordt geweerd.

Verbeteradvies:

Conclusie en samenvatting:

Intravasale therapie

Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

Handdesinfectie vooraf aan infuushandelingen

Er wordt gebruik gemaakt van veilige infuusnaalden

Infuusnaalden en infuussystemen zijn uitgerust met naadloos en desinfecteerbare bijspuitpunten, die correct worden gebruikt.

Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik.

Desinfectie van de huid vooraf aan insertie infuusnaald.

Bijspuitpunten zijn niet aanwezig op infuusnaalden of worden niet gebruikt.

Huid wordt niet onthaard vooraf aan insertie infuusnaald.

Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd.

Infuusnaalden worden conform protocol geflushed.
Bij voorkeur pre filed saline

Infuussystemen blijft maximaal 72 tot 96 uur zo veel mogelijk ononderbroken aangesloten.

Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier. Infuusnaald wordt verwijderd.

Verbeteradvies:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.