Audit

Onderdeel

Er is geen Graffiti aanwezig?

Add media

Er zijn geen Aanplakbiljetten aanwezig?

Add media

taludbekleding in goede staat?

Add media

Schampkant vrij van beschadigingen en scheuren?

Add media

Er zijn geen nadelige gevolgen door symmetrie/onvolkomenheden kunstwerken voor de weggebruiker aanwezig?

Add media

Er zijn geen scheuren/bijzonderheden tussen vleugelwand en aardenbaan aanwezig?

Add media

Er zijn geen zichtbare scheuren of breuken draagconstructie aanwezig?

Add media

Er zijn geen loszittende delen op het kunstwerk aanwezig?

Add media

Er zijn geen plassen of sporen van uitspoeling door onvoldoende afwatering aanwezig?

Add media

De voegconstructie is vrij van vervuiling?

Add media

Er zijn geen lekkages in voegconstructie aanwezig?

Add media
Opgesteld door;
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.