Audit

Algemeen

Kunstwerk

Onderdeel (dek, landhoofd, stootplaten, zijkant ligger, etc.)

Aangebracht volgens werkplan 2.2.0-C-RE-WPL-007 werkplan uitvoering hydrofoberen

Omstandigheden

Weer, (droog, zon, regen, mist, vorst, etc...)?

Temperatuur omgeving tussen de 5 en 35 graden

Betonoppervlak

Vuil/zand vrij?

Vochtvrij? (Ondergrond mag licht vochtig zijn)

Vetvrij?

Geen loszittende delen aanwezig?

Zijn de onderdelen die niet dienen te worden gehydrofobeerd afgedekt?

Verwerking hydrofobeermiddel

Is het hydrofobeermiddel 2 laags aangebracht? (nat in nat) bij andere methode N/A aangeven

Is het hydrofobeermiddel 1 laags aangebracht? ( landhoofd, stootplaat, zijkant dek, zie werkplan) bij andere methode N/A aangeven

Hydrofobeermiddel aangebracht 24 uur voor 1ste asfaltlaag?

Hydrofobeermiddel op juiste plaatsen aangebracht

Aanvullende informatie

Bijzonderheden

Ondertekening

Goedkeuring door hoofduitvoerder

Akkoord hoofd uitvoerder

Goedkeuring 2de lijn keurder

Akkoord 2de lijn keurder
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.