Information

 • Locatiebezoek nummer

 • Locatiebezoek uitgevoerd door:

 • Locatiebezoek uitgevoerd op

 • Bezochte afdeling

 • Bezochte ruimten

Algemene indruk

 • Bij binnenkomst komt de afdeling gastvrij over.

 • De uitstraling van de medewerkers oogt vriendelijk.

 • Medewerkers zijn herkenbaar.

 • Geluid op de afdeling is aangenaam.

 • De ruimten zien er netjes en opgeruimd uit.

Hygiëne medewerkers

 • Medewerkers zien er verzorgd en representatief uit.

 • Geur op de afdeling is aangenaam.

 • Dienstkleding is schoon en wordt gesloten gedragen tijdens werktijd.

 • lang haar wordt vast gedragen.

 • Nagels zijn kort en voldoen aan de richtlijnen ( geen kunst- hars of gelnagels en of nagellak.

 • Handen en onderarmen zijn vrij van sieraden en of horloges e.d.

Medewerkersveiligheid

 • Kantoorvoorzieningen voldoen aan Arbo regels. (Bijv, een verstelbare bureaustoel aanwezig)

 • Medewerkers hebben de kennis over waar zij actuele protocollen en afspraken kunnen vinden (in het kwaliteitsmanagement systeem).

 • Klimaatbeheersing in orde.

 • Oogspoelvloeistof is aanwezig en op datum.

 • Voldoende BHV ers aanwezig tijdens locatiebezoek.

Brandveiligheid

 • Materialen staan aan 1 zijde van de gang.

 • Vluchtwegen bekend/duidelijk aangegeven.

 • Vluchtroutes en nooduitgangen zijn vrij van obstakels.

 • Blusmiddelen duidelijk aangegeven en bereikbaar en niet verlopen.

 • Wat te doen bij brand of calamiteit bekend.

Medicatieveiligheid

 • Medicijnopslag is afgesloten.

 • Temperatuur van de medicatiekoelkast is binnen de norm.

 • Alle medicatie in de koelkast is van cliënten die in zorg zijn.

Zorggemeenschap

 • 'Zorgen dat' <br>Er wordt samen met de client en diens naaste betrokkenen afspraken gemaakt over hoe de zorg de client en diens naaste zo goed mogelijk kan worden gegeven.

 • Beschikbaarheid mantelzorg.<br><br>Indien er geen mantelzorgers/ netwerk is staat dit ook vermeld in het dossier ( vraag 1 of twee voorbeelden in te zien indien van toepassing)

 • Borging van gemaakte afspraken.<br>De afspraken omtrent de rol van de mantelzorg zijn vastgelegd in het ZorgLeefPlan.

 • Op welke wijze komt participatie van naastbetrokkenen op een andere manier dan zorg/ ondersteuning van de client tot uiting?

Informatiebeveiliging

 • Bewustzijn van informatiebeveiliging is aanwezig.

 • Clientgegevens zijn ontoegankelijk voor derden.

 • Printers zijn ' schoon' d.w.z. vrij van privacygevoelige informatie.

 • Pc's zijn onbeheerd vergrendeld / afgesloten en daarmee niet toegankelijk.

Apparatuur

 • Onderhoud apparatuur (sticker op apparaten)

 • Beschikbaarheid gebruiksaanwijzingen

 • Bekendheid beleid storingen

 • Handtekening namens team tijdens locatiebezoek

 • Handtekening namens bezochte afdeling.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.