Control Pràctica1

Muntar un tram de canaleta horitzontal i un de vertical. Es valora la verticalitat i l'horitzontalitat dels trams i la seva fixació i acabament amb les tapes

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Tram Horitzontal

Horitzontalitat

Fixació

Tapes

Tram Vertical

Verticalitat

Fixació

Tapes

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris....

Control Pràctica 2

Muntar dos trams de canaleta en angle recte i colze de connexió. Instal.lar-hi dos endolls i dues bases RJ45

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Tram horitzontal

Horitzontalitat

Fixació

Tapes

Tram vertical

Verticalitat

Fixació

Tapes

Muntage colze angle recte

Tapa externa

Peça interna

Verificació dels endolls

Endolls ben muntats als suports. Comprovant que no estiguin girats, que etsan en la seva posició

Verificació del funcionament dels endolls.

Verificació de les bases RJ45 i cablatge

Bases ben muntades als suports. Comprovant que no estiguin girades i que estan en la seva posició

Verificació del connexionat entre les dues bases RJ45.

Informe i comentaris
Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.