Title Page

 • Tarih

 • Takım

 • Denetçi

Güvensiz Durumlar & Güvensiz Davranışlar & Bildirim

 • Prosedür & Talimat & İş İzni & EKED

 • Makine & Ekipmanlar, Elektrik (Endüstriyel gazlar, tesisatlar)

 • Kaldırma/Taşıma Araçları / Ekipmanları & Sehplar & Tezgahlar & Raflar

 • Isıl işlem prosesleri

 • El aleti ve ekipman güvenliği

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • Acil durum yönetimi

 • Çalışma ortamı genel tertip düzen

 • Kaza puanı

 • Ceza Durumu (Sarı/Kırmızı Kart)

 • Güvensiz Davranışlar

 • Açık bildirim var mı?

Çevre & Enerji

 • Atık ayrıştırma kurallarına uyuluyor mu ? (Atık tel kutuları, Metal atık potaları , Diğer standart atık kutuları)

 • Çalışanlar atık ayrıştırma konusunda sorulan soruya yanıt verebiliyor mu ? (TL / GL hariç)

 • Çalışana kullandığı kimyasalın SDS'si hakkında soru yöneltilecek. SDS Türkçe ve 13.12.2014 tarihinden sonra oluşturulmuş mu?

 • Çevre & Enerji konulu takımın verdiği Öneri & Bildirim var mı ?

 • Kullanılan kimyasalların etiketlemesi uygun mu ?

 • Sızıntı ve Dokülme var mı ? Önlem alınmış mı ?

 • Çalışma ortamı /Ofis/Konteynerlerde gereksiz enerji sarfiyatı (Aydınlatma, Kullanılmayan fişi çekilmemiş ekipmanlar, İklimlendirme araçlarının doğru kullanımı)

 • Hava kaçağı kontrolü

 • Isıl işlem fırını gaz tüketim takibi gerçekleştiriliyor mu ? Fırın test çalışmaları için harcanan gaz miktarı ayrıca takip ediliyor mu ?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.