Audit

DOELSTELLINGEN

Ik kan tekeningen correct van het bord overnemen.

Opmerkingen

Ik kan schikken van groot naar klein en omgekeerd (getallen, figuren, voorwerpen, ...).

Opmerkingen

Ik kan de lengte nauwkeurig meten.

Opmerkingen

Ik ken verschillende soorten lijnen en kan ze tekenen.

Opmerkingen

Ik kan een lijnstuk tekenen.

Opmerkingen

Ik herken de onderlinge stand van rechten en ik kan rechten tekenen waarvan de onderlinge stand gegeven is

Opmerkingen

Ik kan de elementen van een hoek aanduiden en benoemen.

Opmerkingen

Ik ken verschillende soorten hoeken.

Opmerkingen

Ik kan hoeken meten en tekenen.

Opmerkingen

Ik kan vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn.

Opmerkingen

Ik kan figuren indelen in vlakke figuren en ruimtelijke figuren.

Opmerkingen

Ik kan veelhoeken onderverdelen volgens het aantal hoeken en zijden.

Opmerkingen

Ik kan driehoeken indelen naar het aantal gelijke zijden of hoeken.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.