1. Competenties i.v.m. bezoeken en activiteiten

 • Ik respecteer het schoolreglement en kleed me gepast.

 • Ik kom stipt op tijd bij elke activiteit.

 • Ik toon interesse.

 • Ik stel voorbeeldgedrag ( bv. rond GSM gebruik)

2. Competenties i.v.m. het verblijf

 • Ik respecteer het schoolreglement.

 • Ik praat op een gepaste manier met leerkrachten en derden.

 • Ik stel gerichte en zinvolle vragen.

 • Ik praat op een gepaste manier met en over mijn medeleerlingen.

 • Ik praat Algemeen Nederlands.

 • Ik durf vragen stellen en mijn mening verwoorden.

 • Ik besteed de nodige aandacht aan mijn persoonlijke verzorging.

 • Ik pas mijn voorkomen, lichaamstaal en non- verbaal gedrag aan naargelang de situatie.

 • Ik hou me aan afspraken. ( gsm gebruik, stiptheid)

 • Ik neem verantwoordelijkheden spontaan op binnen de groep.

 • Ik neem initiatief om op te ruimen en de leeromgeving netjes te houden.

 • Ik bewaak de groepswerking.

 • Ik houd me aan de taakplanning.

 • Ik stel voorbeeldgedrag.

 • Ik kleed me gepast.

 • Ik toon respect voor een ander.

 • Ik waak over gezonde voeding.

 • Ik waak over voldoende nachtrust.

 • Ik toon me bereid tot overleg.

 • Ik kan huishoudelijke taken uitvoeren.

 • Ik maak een realistische planning van financiële uitgaven.

 • Ik kan aankopen organiseren.

 • Ik stuur mijn handelen bij waar nodig.

 • Ik ga correct om met feedback van leerkrachten en medeleerlingen.

3. Competenties i.v.m. verslaggeving

 • Ik geef de taak-en budgetplanning tijdig af.

 • Ik kan hoofd-en bijzaken onderscheiden.

 • Ik breng structuur aan in mijn verslagen.

 • Ik diep verslagen met de groep en individueel grondig uit.

 • Ik hanteer een correcte taal met gebruik van lidwoorden en hoofdletters.

 • Ik geef een eigen mening weer in mijn verslagen over de bezoeken.

 • Ik zorg dat mijn verslagen tijdig af zijn.

 • Betrokken leerkrachten: Christine Blanckaert, Martine De Kerf, Carine Maras, Els Rijnders, Greet Van Heystraeten

1. Competenties i.v.m. de voorbereiding

 • Ik geef de documenten (strookje, medische fiche) tijdig af.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.