1.Administratie

 • Jaarplannen

 • agenda

 • Cursus

 • Puntenboek (Skore)

 • Takenbank

 • Overige

2. Algemeen pedagogisch - didactisch handelen

Werkklimaat

 • Stimuleert samenwerking

 • Maakt duidelijk dat leerlingen veel ruimte hebben om aan het woord te komen.

 • Stimuleert naar elkaar luisteren en vragen stellen

 • Bemoedigt actief meewerken

Opbouw van de les

 • Expliciteert de lesdoelen begin/ einde

 • Heeft een heldere lesopbouw

 • Plaatst de lesdoelen in een groter geheel

 • Werkt met geordend materiaal

 • Hanteert duidelijke werkvormen

Algemeen didactisch repertoire

 • Heeft variatie in werkvormen

 • Differentieert

 • Biedt individuele ondersteuning

 • Laat leerlingen samenwerkend leren

 • Gebruikt ICT / multimedia

 • Gebruikt aanschouwelijk materiaal

 • Maakt een overzichtelijk bordschema

 • Heeft kwaliteitsvol cursusmateriaal

Context en vakinhoud

 • Creëert een herkenbaar kader voor de nieuwe leerstof

 • Geeft voorbeelden

 • Vraagt voorbeelden

 • Nodigt leerlingen uit context aan te brengen

 • Beheerst de vakinhouden

Kernbegrippen

 • Expliciteert de kernbegrippen

 • Schrijft de kernbegrippen op bord

 • Laat de kernbegrippen opschrijven

 • Vraagt verwoording kernbegrippen

 • Legt relaties tussen de kernbegrippen

Denkprocessen

 • Toont de werk/ denkwijze

 • Geeft uitleg over de denk/werkwijze

 • Vraagt naar de denk/werkwijze

 • Stimuleert verwoording van de oplossingen

 • Stimuleert vakinhoudelijke vragen

Vakdoelen

 • De vakinhoudelijke doelen zijn terug te vinden in het cursusmateriaal

 • Evalueert de vakinhoudelijke doelen

 • Vat de geleerde vakinhouden samen

Interactie

 • Stelt verschillende soorten vragen (beschrijvend / ordenend/ verklarend)

 • Stelt open vragen

 • Vraagt door

 • Bevordert dat leerlingen elkaar vragen stellen

Vraag en antwoord

 • Speelt vragen en antwoorden door

 • Verdeelt beurten

 • Geeft leerlingen bedenktijd

 • Luistert met aandacht

Instructie geven

 • Legt doelen uit

 • Geeft aan wat een leerling moet doen

 • Geeft aan hoe een taak moet uitgevoerd worden

Begeleiding tijdens een opdracht

 • Geeft leerlingen tijd om op gang te komen

 • Vraagt naar de vooruitgang

 • Nodigt uit om vragen te stellen

 • Biedt ondersteuning aan

 • Bewaakt tijd en organisatie

Nabespreking van een opdracht

 • Koppelt terug naar de doelen

 • Evalueert het proces

 • Inventariseert de uitkomsten

Taalsteun

Taalbronnen

 • Expliciteert de taaldoelen

 • Besteedt aandacht aan taaldoelen

 • Evalueert taaldoelen

Begrijpelijk taalgebruik

 • Spreekt rustig en articuleert duidelijk

 • Gebruikt standaard Nederlands

 • Controleert eigen begrijpelijkheid

 • Past taalgebruik aan de leerlingen aan (korte zinnen, ......)

 • Besteedt aandacht aan moeilijke woorden

 • Geeft aanwijzingen bij het lezen van teksten

 • Controleert of leerlingen tekstmateriaal begrijpen

 • Geeft visuele ondersteuning (schema, prent,...)

Feedback op taalgebruik

 • Geeft corrigerende feedback op taaluitingen

 • Herhaalt goede taaluitingen

 • Helpt leerlingen te formuleren

 • Herformuleert taaluitingen

 • Geeft voorbeelden van het beoogd taalgebruik

Ondersteuning bij taaltaken

 • Geeft hulpmiddelen (woordwebs, leestips, kaders, ...)

 • Hanteert diverse schriftelijke en mondelinge verwerkingsvormen

 • Maakt doel en product van de taaltaken duidelijk

Hulp bij taal

 • Differentieert naar taalbehoeften

 • Geeft individuele leerlingen hulp bij taalproblemen

 • Stimuleert leerlingen verduidelijking te vragen

3. De leraar als opvoeder

 • Heeft een goed contact met de leerlingen

 • Bemoedigt en waardeert

 • Creëert een positief leefklimaat

 • Bevordert een sfeer van onderling respect

 • Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

 • Kan vlot communiceren met alle leerlingen

 • Sluit de les positief af

4. Attitudes en voorkomen

 • Commentaar

5. Veiligheid en welzijn

 • Heeft oog voor orde en welzijn

 • Heeft oog voor de veiligheid

 • Heeft oog voor reglementering / hygiene / HACCP

 • Commentaar

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening 1ste evaluator: Hedwige Lefeber

 • Handtekening observator

 • Handtekening collega + naam:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.