Audit

Techniek:

Voorbereiding

Houding: op tijd aanwezig, rustig tijdens het wachten, rol slachtoffer en dergelijke

Haren zijn bij elkaar.

Schriftelijke voorbereiding

Bijkomende info:

Uitvoering E.H.B.O. bij noodsituatie

Stap 1

Bijkomende info

Stap 2: bewustzijnscontrole

Stap 2: ademhalingswegen vrij maken

Stap 2: ademhaling controleren

Stap 2: beademen

Stap 2: hartslag controleren

Stap 2: hartmassage

Bijkomende info

Stap 3

Bijkomende info

Stap 4: naam

Stap 4: toestand + hoeveel + leeftijd slachtoffer

Stap 4: adres volledig

Bijkomende info

Stap 5 : afhankelijk van getrokken noodsituatie

Bijkomende info

Verbandtechniek

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap5: installeren ZV

stap 5: materiaal in orde

Stap5: handen wassen

stap 5: verzorgen letsel=> afhankelijk huidletsel ( reinigen, ontsmetten, afdekken)of letsel bewegingsstelsel (ice-regel)

Stap 5: juiste zwachtel

Stap 5: rol juist vast om te starten

Stap5: begin verband

stap 5:juiste techniek

Stap 5: gelijkmatig

stap 5: voldoende spanning

Stap 5: einde verband

Resultaat van gehele verzorging

Bijkomende info:

Extra vraag!

Bijkomende info:

Ferret Katrin
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.