Audit

บริเวณลานจอดรถสะอาดและมีถังใส่ขยะบริการไว้ครบหรือไม่?

บริเวณรอบๆลานจอดรถมีการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้หรือไม่?

บริเวณลานจอดมีรถเข็นเปล่าจอดทิ้งไว้เกะกะหรือไม่?

หลอดไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดทำงานครบทุกดวงหรือไม่?

บริเวณลานจอดรถมีความปลอดภัยและมีพนักงานรปภ.ประจำเพื่อตรวจตราหรือไม่?

ป้ายMakro หน้าสโตร์สะอาดและมีโคมไฟส่องสว่างหรือไม่?

ด้านหน้าสโตร์

ประตูทางเข้าออกและกระจกเงาสะอาดมีขยะและหยักไหย่หรือไม่?

บอร์ด Makro mail มีสภาพดี มองเห็นชัดเจน และ เป็นโปรโมชั่นปัจจุบันหรือไม่?

ทางเข้าสโตร์สะอาดและมีสิ่งกีดขวางหรือไม่?

มีรถเข็นที่สะอาดอยู่ในสภาพดีและเพียงพอต่อการบริการให้แก่ลุกค้าหรือไม่?

ร้านเช่าหน้าสโตร์ มีความสะอาดและเป็นระเบียบหรือไม่?

โบรชัวร์ Makro Mail มีเพียงพอสำหรับลุกค้าหรือไม่?

จุดบริการด้านหน้า

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์สะอาดไม่มีขยะ มีพนักงานอยู่ประจำจุดหรือไม่?

ลูกค้าได้รับการทักทายเช่นสวัสดี,ขอบคุณจากพนักงานและรปภ.ตรงทางเข้าและออกหรือไม่?

บริเวณจุดแลกของแถมสะอาดและมีพนักงานประจำจุดหรือไม่?

หัวTill แคชเชียร์สะอาด มีราคาครบถ้วนและจัดเรียงเต็มหรือไม่?

พนักงานแคชเชียร์ มีพร้อมบริการแก่ลูกค้าและบริการลูกค้าอย่างดีหรือไม่?

อุปกรณ์การทำงานของแคชเชียร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอหรือไม่?

แผนกผักผลไม้

แผนกจัดเรียงสินค้าผักผลไม้ในตู้Chillได้เต็มและสวยงามป้ายราคาครบหรือไม่?

ตู้Chill และบริเวณจัดเรียงทั่วไปสะอาดไม่มีขยะและฝุ่นผงหรือไม่?

สินค้าMakro Mail เป็นป้ายสีแดงหรือไม่?

พนักงานในแผนกพร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างเพียงพอหรือไม่?

สินค้าแผนกผักผลไม้มีเน่าเสียและสภาพช้ำวางอยู่บนชั้นหน้าร้านหรือไม่?

มีสินค้าOut of Stock เกิน 5 รายการหรือไม่?

มีสินค้าMakro mailครบหรือไม่?

ห้องสต็อคแผนกผักผลไม้สะอาด และมีรถเข็นลุกค้าในพื้นที่หรือไม่?

แผนกเบเกอรี่

ชั้นวางสินค้าสะอาด มีสินค้าครบตามรายการมาตรฐานและป้ายราคาครบหรือไม่?

มีสินค้าหมดอายุในแผนกหรือไม่?(สุ่มเช็ค 10 รายการ)

สินค้าmakro mail มีครบหรือไม่?

พนักงานพร้อมและเพียงพอต่อการบริการลูกค้าหรือไม่?

สินค้าOut of Stock มีไม่เกิน 5 รายการหรือไม่?

สินค้ามีป้ายราคาครบทุกรายการหรือไม่?

พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะ เช่นใส่หมวกหรือสวมถุงมือหรือไม่?

ห้องเก็บวัตถุดิบผลิตด้านหลังสะอาด และมีรถเข็น.ในพื้นที่หรือไม่?

แผนกโฟรเซ่น

ชั้นวางสินค้าสะอาดหรือไม่?

พนักงานพร้อมและเพียงพอต่อการบริการหรือไม่?

มีสินค้าหมดอายุหรือไม่?(สุ่ม 10 รายการ)

มีสินค้าmakro mail.ครบหรือไม่?

พื้นทางเดินบริเวณแผนกสะอาดและไม่เปียกชื้นหรือไม่?

สินค้าOut of Stock มีไม่เกิน 5 รายการหรือไม่?

ห้องเก็บสต็อคสะอาด และมีรถเข็นลุกค้าในพื้นที่หรือไม่?

แผนกเนื้อสัตว์

มีสินค้าmakro mail ครบหรือไม่?

มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานเช่นถุงมือกันบาดพร้อมหรือไม่?

มีสินค้าหมออายุหรือไม่?

อุปกรณ์การจัดเรียงมีสภาพดีสะอาดถูกหลักอนามัยหรือไม่?

มีพนักงานที่พร้อมและเพียงพอต่อการบริการลุกค้าหรือไม่?

มีสินค้าOut of stock เกิน 5 รายการหรือไม่?

พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะ เช่นใส่หมวกหรือสวมถุงมือหรือไม่?

ห้องเก็บสต็อคสะอาด และมีรถเข็นลุกค้าในพื้นที่หรือไม่?

แผนกปลาและอาหารทะเล

มีอุปกรณ์การทำงานที่พร้อมและสะอาด เช่นกะบะเรียงสินค้าและกระจกหน้าเคาร์เตอร์ปลาหรือไม่?

กระบะจัดเรียงปลาสะอาดและมีการโรยน้ำแข็งบนตัวปลาหรือไม่?

มีสินค้าหมดอายุหรือไม่?

พนักงานมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่?

มีพนักงานพร้อมและเพียงพอบริการลูกค้าหรือไม่?

มีสินค้าMakro mail ครบหรือไม่?

มีสินค้าOut of stock เกิน 5 รายการหรือไม่?

การจัดเรียงสินค้าที่เต็มสวยงามและ มีป้ายราคาครบถ้วนหรือไม่?

พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะเช่นสวมหมวกและถุงมือกันบาดหรือไม่?

ห้องเก็บสต็อคสะอาด และมีรถเข็นลุกค้าในพื้นที่หรือไม่?

แผนกFrozen (ตู้แช่แข็งทั้งหมด)

พื้นที่สะอาดไม่มีขยะและตัวตูัแช่แข็งมีสภาพดีพร้อมบริการหรือไม่?

มีสินค้ากีดขวางทางเดินหรือไม่?

มีพนักงานพร้อมและเพียงพอต่อการบริการลุกค้าหรือไม่?

สินค้าOut of stock เกิน 10 รายการหรือไม่?

สินค้าMakro mail ครบหรือไม่?

มีน้ำแข็งเกาะตามตู้แช่แข็งหรือไม่?

DRY FOOD

ชั้นวางสินค้าสะอาดไม่มีขยะหรือไม่?

มีสินค้าตกลงBay หรือไม่?

มีการเติมสินค้าเต็มสวยงามและมีป้ายราคาครบ100%หรือไม่?

มีสินค้า KVI ขาดเกิน 5 รายการหรือไม่?

ราคาป้ายราคากับสินค้ามีความถูกต้องหรือไม่? (สุ่มมา 10 รายการ)

มีการเติมสินค้าประจำวันตามตัวที่ไม่มีในชั้นวางสินค้าหรือไม่?

NON FOOD

สินค้าMakro mail ครบหรือไม่?

มีพนักงานพร้อมและเพียงพอต่อการบริการลุกค้าหรือไม่?

จุดทดลองสินค้าพร้อมใช้งานเช่นมีปลั๊กและสายสัณญาณทดสอบและสะอาดหรือไม่?

Duty ประจำวัน

มีการสุ่มเช็คราคาPrice update หรือไม่?

มีการสุ่มเช็คราคาKVI Price update หรือไม่?(สุ่ม20รายการ)

GR

Loading docks และพื้นที่เก็บสินค้าหลังGR สะอาดและมีขยะหรือไม่?

สินค้าในTent และตู้คอนเทรน์เนอร์มีสมุดคุมและตรวจนับอยู่เสมอๆหรือไม่?

GA

CCTV ทำงาน 100 %หรือไม่?

ระบบแสงสว่างภายในภายนอกมีครบถ้วนและทำงานได้อยู่หรือไม่?

มีการตรวจตราอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นประตูหนีไฟ ถังดับเพลิงอย่าสม่ำเสมอหรือไม่?

CDM

มีประชุมทีมCDA,CDOเพื่อเตรียมแผนการทำงานทุกเช้าหรือไม่?

มีการ ประชุม Matrix ประจำสัปดาห์หรือไม่?

มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากReport Customers ต่างๆทุกวันหรือไม่?

มีการวางแผนพัฒนายอดขาย ลูกค้าร่วมกับทีมงานหรือไม่?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.