Title Page

 • Kontrol Tarihi

 • Kontrol Eden

 • Geçici atık depolama alanında (GASD) bulunan foseptikten dışarıya sızıntı var mı?

 • Tehlikesiz atık depolama alanı içerisinde depolanan tehlikesiz atıklar (hurda jeomembran, metal, bakır, hurda konveyör bant, kağıt, karton, plastik ve cam ilgili alanlarında mı? ve düzgün olarak sınıflarına göre ayrım yapılmış mı?

 • Tehlikesiz atık depolama alanı dışarısına herhangi bir hurda malzeme konulmuş mu?

 • Tehlikeli atık depolama alanı içerisinde depolanan tehlikeli atıklar (tüm atık kodları) ilgili alanlarında mı? ve düzgün olarak sınıflarına göre ayrım yapılmış mı?

 • Tehlikeli atık depolama alanı içerisinde depolanan tehlikeli atıklardan toprak zemine sızıntı var mı?

 • Tehlikeli atık depolama alanı dışarısına varil, IBC tank vb. konulmuş mu?

 • Tehlikeli atık depolama alanı içerisinde depolanan ve paletlenen tehlikeli atıklar (tüm atık kodları) üzerine uygun etiketleme yapıldı mı?

 • Tehlikeli atık depolama alanında bulunan toplama kanalı ve sızıntı toplama havuzu kontrol edildi mi?

 • GADS çevresinde herhangi bir hayvan ölümü gözlendi mi?

 • Forklift günlük olarak kontrol edildi mi?

 • Pres makinası kapak açıkken otomatik durdurma özelliği çalışır durumda mı?

 • Kişisel koruyucu ekipmanları ve sarf malzemeler (paraşüt tipi emniyet kemeri, kimyasal eldiven, Tychem, Tyvec, iş eldiveni, atık etiketleri, gözduşları vb.) GADS alanında yeterli mi?

 • Kişisel koruyucu ekipmanları (paraşüt tipi emniyet kemeri vb.) rutin kontrolleri yapılmış ve etiketleri güncel mi?

 • Yangın tüpleri yerinde mi ve tarihleri güncel mi?

 • Atık levhalarından hasarlı ya da yenilenmesi gereken var mı?

 • GADS'de bulunan bütün elektrikli ekipmanlar ve kaldırma ekipmanlarının etiket rengi, ilgili çeyreğin (üç ayın) etiket rengi midir?

 • Ekipman kontrolü ve etiketleme için plan yapıldı mı?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.