1. Competentie m.b.t. functioneren in een leeromgeving

 • Ik heb steeds het nodige materiaal bij om te kunnen werken.

 • Ik heb respect voor alle materiaal.

 • Ik heb respect voor de leeromgeving.

2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering

 • Ik kan een onderwerp of inhoud afbakenen.

 • Ik merk een informatietekort op.

 • Ik raadpleeg betrouwbare informatie.

 • Ik start op tijd aan mijn praktijkgedeelte en verwerk de verworven info.

 • Ik kies een geschikte onderzoeksmethode voor mijn praktijkgedeelte.

 • Ik verwerk de verworven info persoonlijk.

 • Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

 • Ik breng de informatie die ik krijg tot 1 geordend geheel.

 • Ik bewaak inhoudelijke diepgang.

 • Ik maak gebruik van een correcte zinsbouw.

 • Ik maak een volledig, inhoudelijk juist verslag volgens de gestelde eisen.

 • Ik gebruik correcte taal in mijn schriftelijke verslagen.

 • Ik schrijf hoofdletters en lidwoorden waar nodig.

 • Ik kan moeilijke woorden verklaren.

 • Ik lees verslagen, eindwerk na en verbeter spelling en zinsbouw.

 • Ik gebruik tekstverwerkingsprogramma's zinvol, met het nodige illustratiemateriaal.

 • Ik werk ordelijk, nauwkeurig en heb oog voor detail.

 • Ik bedenk een gepaste aanpak of bespreek een gepaste aanpak.

 • Ik hou me aan de planning en kom afspraken stipt na.

 • Ik blijf efficiĆ«nt en gemotiveerd werken onder tijds-of werkdruk.

3. Competenties m.b.t. methodisch handelen

 • Ik ga na of de gemaakte opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

 • Ik geef mijn opdrachten stipt af.

4. Competenties m.b.t. kritische reflectie en bijsturing

 • Ik geef aan wat ik kan, wat ik niet kan en hoe ik vorder via mijn wiki.

 • Ik stuur mijn handelen bij waar nodig.

 • Ik ga correct om met feedback van leerkrachten.

 • Ik verbeter mijn competenties door me in te zetten.

 • Ik vraag feedback.

 • Mijn competentiekaarten en logboek worden goed ingevuld.

Besluit

 • Competentie 1

 • Competentie 2

 • Competentie 3

 • Competentie 4

Motivering procesevaluatie.

 • Vakjury : Alen Lies, Borghs Lien, Corten Yolein, Neefs Simonne, Neefs Pascale

 • Promotor,

 • Leerling,

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.