1. Competentie m.b.t. functioneren in een leeromgeving, inzet

 • Ik spreek mijn promotor regelmatig aan om hulp te vragen via mail of persoonlijk.

 • Ik werk regelmatig aan de opdracht.

 • Ik stuur op een gepaste manier e-mails naar de promotor en externe contactpersonen.

 • Ik kom voorbereid naar het gip- moment.

 • Ik kom de gemaakte afspraak met mijn promotor na.

 • Ik blijf efficiĆ«nt en gemotiveerd werken onder tijds-of werkdruk.

2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering

 • Ik kan een onderwerp of inhoud afbakenen.

 • Ik merk een informatietekort op.

 • Ik raadpleeg betrouwbare informatie.

 • Ik start op tijd aan mijn praktijkgedeelte en verwerk de verworven info.

 • Ik kies een geschikte onderzoeksmethode voor mijn praktijkgedeelte.

 • Ik verwerk de verworven info persoonlijk (niet plagiĆ«ren).

 • Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

 • Ik breng de informatie die ik krijg tot 1 geordend geheel.

 • Ik vermeld mijn bronnen op een correcte manier, zowel in de tekst als in de bibliografie.

 • Ik gebruik tekstverwerkingsprogramma's zinvol, met het nodige illustratiemateriaal.

 • Ik kan moeilijke woorden verklaren.

 • Ik maak gebruik van een correcte zinsbouw.

 • Ik schrijf hoofdletters en leestekens waar nodig.

 • Ik lees mijn eindwerk na en verbeter spelling.

3. Competenties m.b.t. methodisch handelen

 • Ik ga na of de gemaakte opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

 • Ik bedenk een gepaste aanpak of bespreek een gepaste aanpak.

 • Ik hou me aan de planning en kom afspraken stipt na.

 • Ik werk op regelmatige tijdstippen zelfstandig aan mijn eindwerk.

 • Ik bereid mijn praktijkervaringen goed voor in samenspraak met mijn promotor.

 • Ik maak een volledig, inhoudelijk juist verslag volgens de gestelde eisen.

4. Competenties m.b.t. kritische reflectie en bijsturing

 • Ik geef aan wat ik kan, wat ik niet kan en hoe ik vorder via mijn wiki.

 • Ik vul mijn logboek op regelmatig in.

 • Mijn reflectiefiches zijn voldoende uitgewerkt.

 • Ik stuur mijn handelen bij waar nodig.

 • Ik ga correct om met feedback van leerkrachten.

 • Ik verbeter mijn competenties door me in te zetten.

 • Ik vraag feedback.

Besluit

 • Competentie 1

 • Competentie 2

 • Competentie 3

 • Competentie 4

Motivering procesevaluatie.

 • Vakjury : Alen Lies, El Ammarti Fatima, Neefs Pascale, van Casteren Eline

 • Promotor,

 • Leerling,

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.