Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van info, communicatie en rapportering

 • Ik kan een onderwerp of inhoud afbakenen.

 • Ik merk een informatietekort op.

 • Ik raadpleeg betrouwbare informatie en gebruik voldoende bronnen.

 • Ik werk 2 praktijkervaringen uit.

 • Ik verwerk de info persoonlijk.

 • Mijn werk bevat correcte spelling en grammatica.

 • Ik koos een geschikte onderzoeksmethode voor mijn praktijkgedeelte.

 • Ik gebruikte voldoende illustratiemateriaal om het geheel te verduidelijken.

 • Ik heb een goede luisterhouding en praat op een gepaste manier met de jury.

 • Ik kan de gestelde vragen van de jury vlot beantwoorden.

 • Ik gebruik intonatie en spreek algemeen Nederlands.

 • Ik kan mijn standpunten verdedigen met de nodige argumenten.

 • Ik stel mijn eindwerk duidelijk voor aan de hand van een powerpoint.

 • Ik zorg voor een goede opbouw van de powerpoint.

 • Ik maak een korte, duidelijke powerpoint.

Competenties m.b.t methodisch handelen

 • Mijn werk is ordelijk en nauwkeurig met oog voor detail.

 • Ik ben kritisch over de inhoud van de gemaakte opdracht.

 • De opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

 • Ik gaf het eindwerk tijdig af.

 • Eindbesluit:

 • Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van info, communicatie en rapportering

 • Competenties m.b.t methodisch handelen

 • Handtekening externe jury,

 • Handtekening vakjury,

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.