Föregående protokoll/audit

 • Har samtliga punkter att åtgärda eller beakta från föregående audit hanterats?

1. Motorer

1.1 Kemisk

 • 1.1.1 Läckage av tekniska smörjmedel, -fett

1.2 Fysisk

 • 1.2.1 Lossnar bitar/detaljer från dessa

2. Takskivor, korsande rör, kabelstegar och andra överliggande konstruktioner direkt över öppen produkt

2.1 Mikrobiologisk

 • 2.1.1 Kondens och dålig höghöjdsstädning

2.2 Fysisk

 • 2.2.1 Rörisolering till vattenledningsrör är skarvat med silvertejp

 • 2.2.2 Plaststripes åldras - lossnar

3. Glas- och hårdplastdetaljer

3.1 Fysisk

 • 3.2.1 Glassplitter

4. Träpallar

4.1 Fysisk

 • 4.1.1 Träpallar är kontaminerade

 • 4.1.2 Träbitar lossnar från träkonstruktion

 • 4.1.3 Insekter och andra främmande föremål på pallen

 • 4.1.4 Träflisor lossnar från pallen

5. Tape, varningstape

5.1 Mikrobiologisk

 • 5.1.1 Flagande tejp försvårar rengöring

5.2 Fysisk

 • 5.2.1 Tape lossnar

6. Flagande färg

6.1 Mikrobiologisk

 • 6.1.1 Flagande färg försvårar rengöring

6.2 Fysisk

 • 6.2.1 Färg lossnar

7. Trasig golvyta

7.1 Mikrobiologisk

 • 7.1.1 Trasig golvyta försvårar rengöring

7.2 Fysisk

 • 7.2.1 Bitar lossnar

8. Trasig väggyta

8.1 Mikrobiologisk

 • 8.1.1 Rörgenomföringar försvårar rengöring

8.2 Fysisk

 • 8.2.1 Rörgenonföringar mm

 • 8.2.2 Trasig väggyta

9. Skadedjur

9.1 Mikrobiologisk

 • 9.1.1 Skadedjur förekommer i produktionen

9.2 Fysisk

 • 9.2.1 Skadedjur förekommer i produktionen

9.3 Kemisk

 • 9.3.1 Gift från betesstationer med gift

10. Personal

10.1 Mikrobiologisk

 • 10.1.1 Personal är sjuk

 • 10.1.2 Personal följer inte hygienreglerna

 • 10.1.3 Användning av mobiltelefon i produktion

10.2 Kemisk - fysisk

 • 10.2.1 Personal mediciner tas med in i produktionen

10.3 Fysisk

 • 10.3.1 Personal följer inte hygienreglerna: smycken mm

 • 10.3.2 Användning av mobiltelefon i produktionen

11. Personal, underhåll inkl entreprenörer med arbetstillstånd

11.1 Mikrobiologisk

 • 11.1.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och produktionen

11.2 Kemisk

 • 11.2.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och i produktionen

11.3 Fysisk

 • 11.3.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och i produktion.

12. Förpackningsmtrl

12.1 Kemisk

 • 12.1.1 Migration från wellåda

12.2 Mikrobiologisk

 • 12.2.1 Materialet är mikrobiologiskt kontaminerad

12.3 Fysisk

 • 12.3.1 Materialet är kontaminerad med främmande föremål

Övrigt

 • Under auditen, hittade Du andra observationer, vilka inte är beskrivna ovan

 • Summering av auditen:

 • Genom att signera godkänner Du dokumentet, och att det skickas vidare för analysering och upprättande av åtgärdsförslag.

 • Signering:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.