Audit

Voorbereidingen

Kalkzandsteen vrij van grond

Ondergrond vlak

Stelwerk profielen goed

Tassen afgedekt

Elementenstelmachine

Geldige veiligheidssticker

Voldoende hijscapaciteit

Hijskabel intact

Klemmen voorzien van geldige veiligheidssticker

Elementenklem voorzien van puntjes met goede lengte

Vooropperen

Kalkzandsteen op juiste plaats

Belasting gelijkmatig verdeeld

Op latten

Opperklem met uitvalbeveiliging / voldoende hijscapaciteit

Lijmmortel

Mengtijd 4 min

Juiste hoeveelheid water

Calduran lijm gebruikt

Kim constructie

Juiste speciekwaliteit

Koppen gelijmd

Vlakheid voldoende

Waterpas dwarsrichting

Volledig dragend op vloer en vloermokken onderkauwd

Volledig dragend in specie

Kimmen op folie bij doorbuigende ondergrond

Verwerking

Gebruik lijmscherp stootvoeg

Gebruik lijmbak lintvoeg

Lijmbak goed afgesteld

Vol en zat verlijmde stootvoeg

Vol en zat verlijmde lintvoeg

Vlakheid voldoende

Naden/beschadigingen dichtgezet

Lijmresten binnen / buiten afgestoken

Te droge kalkzandsteen bevochtigd

Hoekaansluitingen vol verlijmd

Ankers

Juiste hoeveelheid

Goede kant spouwankers boven

Voldoende in lijm

Flexibele verankering niet

Dragende wanden

Afschoren

Voldoende (aantal)

Metaal

Penanten

Dilataties

Koude dilataties goed uitgevoerd

Flexibele dilataties goed uitgevoerd

Folie onder latei

Wandaansluitingen uitgevoerd als voorgeschreven

Aanvullende punten Heijmans

Kierdichting bij brandwerende wanden goed uitgevoerd

Algemeen

Algemene indruk lijmwerk

Vervolgafspraak

Eventuele opmerkingen

Handtekening
Handtekening
Handtekening
Handtekening
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.