Datum, tijd

Datum, Tijd
Begin werkzaamheden.
Einde werkzaamheden.

Start voorwaarden

Start voorwaarden

WBI-nummer

Werkelijke start Buitendienststelling

Minuten te laat

Weersomstandigheden temperatuur in graden Celsius.

Onweer

GO of NOGO

Werklocatiegegevens

Werklocatiegegevens
Type steller kiezen.

Nummer wisselsteller invullen.

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Functioneert het wissel voor aanvang werkzaamheden?
Links en rechtsleidend laten sturen

0 meting verricht spoorligging BAM?

Functioneert de wisselverwarming voor aanvang werkzaamheden?

Is de voeding vanuit de wisselverwarmingskast voor de werkzaamheden uitgeschakeld?

Bij het uitgraven van het ballast mag het scharnierpunt van de bak niet de spoorstaafkop raken (anders beschadigingen op de kop van de rail)

Is de oude steller zorgvuldig gedemonteerd?

Is holle ligger geplaatst volgens 4.1 document HTA620/12 V1.0?

Is de wisselsteller aangesloten volgens ' beschriftungsplan ( 7405 ) Einklebebild S700V (4-dracht+A-C) DC012 '?

Is de aarde wisselsteller juist aangesloten tussen spoor en steller?

Heeft de mechanische afstelling van de steller plaatsgevonden?

Is de twee en vier mm test uitgevoerd?

Zijn de wartels correct vastgezet en zijn de niet gebruikte ingangen voorzien van blindplaten?

Controle na inbouw volgens 7.0 document HTA 528Z51

Is het wissel door de treindienstleider in de rechtsleidende stand gestuurd en ligt het wissel buiten ook in rechtsleidende stand

Is de twee en vier mm test uitgevoerd?

Is het wissel door de treindienstleider in de linksleidende stand gestuurd en ligt het wissel buiten ook in linksleidende stand?

Is de twee en vier mm test uitgevoerd?

Ligt de tong / mid 2 de steller gelijk aan linksleidende, rechtsleidende stand van het bijbehorende puntstuk wissel?

Is de voeding vanuit de wisselverwarmingskast na de werkzaamheden opnieuw ingeschakeld?

Functioneert de wisselverwarming na uitvoering werkzaamheden?

Zijn er beschadigingen aan betonnen liggers?

Zijn er beschadigingen aan kabels en leidingen?

Is de ballast bij het terugbrengen verdicht?

Is de ballast na de werkzaamheden afgewerkt?

Zijn er bezetmeldingen achtergebleven?

Schoongereden

Is de wisselsteller schoon achtergelaten?

Is de steller afgesloten met de daarvoor bestemde sleutel?

Foto eindstand werk

Klinkenverschlüsse CKA 12/15

Prüfblad für den klinkenverschluss CKA 12/15

Station

Anlage

Weichen - Grundform

Weichen nummer.

Spitzenverschluss

Stellhub in mm

Fahrkantenabstand in mm

1. Mittenverschlus

Stellhub in mm

Fahrkantenabstand in mm

2. Mittenverschluss

Stellhub in mm

Fahrkantenabstand in mm

Verschluss
Zungenaufschlag ZA in mm

Spitzenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

1. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

2. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

3. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

Durchfahrr.

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

Überdeckung Ü in mm

Spitzenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

1. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

2. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

3. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

Durchfahrr.

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

2 bez. 4 mm Probe erfüllt

Spitzenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

1. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

2. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

3. Mittenverschluss

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

Durchfahrr.

Waarden in mm

Sollwert

Ist L

Ist R

Verschlussträger-hub

Spitzenverschluss

Waarden in mm

Ist L

Ist R

1. Mittenverschluss

Waarden in mm

Ist L

Ist R

2. Mittenverschluss

Waarden in mm

Ist L

Ist R

3. Mittenverschluss

Waarden in mm

Ist L

Ist R

Durchfahrr.

Waarden in mm

Ist L

Ist R

Montage Abname Inspecction

Spitzenverschluss

Waarden in mm

Durchgefürte Arbeiten

Datum

Name

1. Mittenverschluss

Waarden in mm

Durchgefürte Arbeiten

Datum

Name

2. Mittenverschluss

Waarden in mm

Durchgefürte Arbeiten

Datum

Name

3. Mittenverschluss

Waarden in mm

Durchgefürte Arbeiten

Datum

Name

Durchfahrr.

Waarden in mm

Durchgefürte Arbeiten

Datum

Name

Bemerkungen

Rutschkraft L

Rutschkarft R

Controle na montage

Controle na montage zichtcontrole
Document nummer HTA 528Z 51

Sind die schrauben M20 (SW30) des Verschlussträgers mit 200 Nm - DIN 25 201-2-B angezogen?

Sind die schrauben M8 (SW13) der Profilausgleichstange mit 20 Nm - DIN 25 201-2-B angezogen?

Ist die Schraube des Exzenterbolzen M8 (SW13) mit 20 Nm - DIN 25 201-2-B angezogen?
Damit ein Überziehen der Dehnschraube verhindert werden kann, muss bei der Prüfung ein reduziertes Drehmoment (Prüfmoment) von 15 Nm angewendet werden.

Sind die 6-kt-Mutter mit Klemmteil M20 (SW30) des Mittenangriffs mit 280 Nm - DIN 25 201-2-B angezogen?

Sind die 6-kt-Muttern mit Klemmteil M16 (SW24) der Seitenangriffe mit 140 Nm - DIN 25 201-2-B angezogen?

Sind die Verschlussklammerschrauben M24 (SW39) mit Werkzeug handfest angezogen und mit dem Schraubensicherungsblech gesichert?

Sind sämtliche Schrauben und Stifte in Ordnung?

Ist seitlicher Raum im Verschlussträger für die Temperaturwanderung der Verschlussstange vorhanden?

Sind alle Schutzhauben und Abdeckungen vorhanden?

Mängel sind sofort zu beheben!!

Uitvoeringsgegevens/bijzonderheden/Voorvallen

Uitvoeringsgegevens/Bijzonderheden/Voorvallen

Beschrijft hier a.u.b. eventuele bijzonderheden, voorvallen of gevaarlijke situatie die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan. Vermeld waar mogelijk datum, tijd, naam van betrokkenen en de genomen actie.

Gezamelijk akkoord

Voor gezien HTM
Handtekening HTM
Akkoord Siemens Nederland N.V.
Handtekening Siemens Nederland N.V.
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.