1. Protocollen

Infectiepreventie Audit
1. Protocollen

Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

Volledigheid infectiepreventie protocollen

Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

Overige bevindingen

2. Legionella preventie

2. Legionella preventie

Risicoanalyse

Aanwezigheid legionella beheersplan

Periodiek kweekschema

Spuien aërosol vormende tappunten

Omgang brandhaspels

Overige bevindingen

3. OK luchtbeheersplan

3. OK luchtbeheersplan

Is er een OK klasse I aanwezig?

Aanwezigheid luchtbeheersplan operatiekamers

Aanwezigheid Down flow installatie

Periodieke validatiemetingen luchtbehandeling

Procedure bouw- en verbouw

Overige bevindingen

4. Persoonlijke hygiëne medewerkers

4. Persoonlijke hygiëne medewerkers

Medewerkers dragen kleding conform de richtlijn van de WIP: dienstkleding wordt beschikbaar gesteld door de instelling of eigen kleding die aan de voorwaarden van de WIP voldoet.

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Nagels zijn kortgeknipt en schoon.
Er wordt geen nagellak gedragen.
Er worden geen kunst-, acryl- of kunstnagels gedragen.

Haar is kortgeknipt of opgestoken. Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

Medewerkers dragen kleding conform de richtlijn van de WIP: dienstkleding wordt beschikbaar gesteld door de instelling of eigen kleding die aan de voorwaarden van de WIP voldoet.

Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden.

Meldingsplicht bij infectie ziekten bij medewerkers

Eten en drinken vind plaats in daarvoor aangewezen ruimten.

Overige bevindingen

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

26. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Aanwezigheid PBM

- Handschoenen

- Mond-neusmaskers

- (isolatie) schorten

- Beschermbrillen

- Mutsen

Overige bevindingen

6. Desinfectantia

6. Desinfectantia

Gebruikte desinfectantia zijn toegelaten middelen.

Verval- en openingsdatum desinfectantia

De indicaties en gebruik voor het toepassen van desinfectiemiddelen zijn bekend.

Overige bevindingen

7. Receptie

7. Receptie

Schone werkoppervlakken

Uitsluitend administratieve handelingen

Overige bevindingen

8. Toiletten

8. Toiletten

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Afvoer van afval

Aanwezigheid houder met papieren afvalzakjes

Inrichting handenwasgelegenheid

Overige bevindingen

9. Keuken

9. Keuken

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud: Vloeren en wanden in de keuken zijn goed te reinigen. Er is een schoonmaakschema aanwezig.

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Opslag van producten en materialen

Omvang voorraad

Bewaren levensmiddelen in koelkast volgens voorschrift

Houdbaarheid producten

Bevoorrading volgens fifo-systeem

Warmhouden maaltijden

Gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) zijn gescheiden van voedingsmiddelen opgeslagen.

Overige bevindingen

10. Patiëntenkamer

10. Patiënten kamer

Is er een patiëntenkamer aanwezig?

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslag middelen en materialen

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Mogelijkheid tot isolatie

Overige bevindingen

11. Behandelkamer

11. Behandelkamer of verrichtingenkamer

Is er een behandel of verrichtingenkamer aanwezig?

Behandelkamer

Bezochte behandelkamer

Naam/nummer behandelkamer

Gebruik van de ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Afvoer van afval

Opslag steriele medische middelen (SMH)

Overige bevindingen

12. Kleedruimte

12. Kleedruimte / Garderobe

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Geen dienstkleding tussen burgerkleding

Opslag schoeisel

Afvoer vuile dienstkleding

Overige bevindingen

13. wasruimte OK

13. Wasruimte OK

Is er een wasruimte aanwezig?

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Aanwezigheid PBM

Afvoer van afval

Overige bevindingen

14. Opdekruimte OK

14. Opdekruimte

Is er een opdekruimte op het OK complex?

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Handhygiëne voor opdekken

Juiste wijze opdekken

Afvoer van afval

Overige bevindingen

15. Operatiekamer

15. Operatiekamer

Is er een operatiekamer klasse I of klasse II?

Operatiekamer

Bezochte Operatiekamer

Naam/nummer operatiekamer

Gebruik ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaakonderhoud

Voorbereiding patiënt

TOP

Gebruik PBM

Gebruik middelen en materialen

Situering instrumenten tafels

Afvoer gebruikt instrumentarium en afval

Reiniging en/of desinfectie vloer en tafel na de ingreep

Aantal aanwezigen tijdens ingreep

Aantal deurbewegingen tijdens ingreep

Complicatie - POWI - registratie

Overige bevindingen

Verband-/behandelwagen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

Medicijn-/anesthesiewagen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

16. Recovery / uitslaapkamer

16. Recovery / uitslaapkamer

Is er een recovery of uitslaapkamer aanwezig?

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Gebruik middelen en materialen

Af- en aanvoer van afval en wasgoed

Overige bevindingen

Wagen voor medisch of verpleegkundig handelen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

17. Handhygiëne en aseptisch werken

Handhygiëne en aseptisch werken
Handhygiëne

Er is een protocol/werkinstructie aanwezig voor handhygiëne?

Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten (WHO) bij patiëntgebonden werkzaamheden:
- voor patiëntencontact
- voor schone en/of aseptische handelingen
- na patiëntencontact
- na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen
- na contact met de directe omgeving van de patiënt.

Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt. Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en duimen.

Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden of taakgericht gebruikt.

Overige bevindingen

Aseptisch werken

Is er meegekeken met een aseptische handeling?

Handhygiëne

Handschoenen

Muts

Mond/neusmasker

Bril

Kleding

Schoeisel

Opdek steriel instrumentarium

Aseptische techniek

Afvoer gebruikte middelen en materialen

Overige bevindingen

18. Opslag Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH)

9. Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH), OKC

Bouwtechnisch onderhoud

Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten

Aanwezigheid onsteriele producten. Steriele en niet steriele materialen liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen.

Omvang voorraad is beperkt en afgestemd op het gebruik

Vervaldatum van producten worden regematig (1x per maand) gecontroleerd en gedocumenteerd

Bevoorrading (o.a. Via fifo-systeem)

Verpakkingen zijn onbeschadigd en er worden geen nietjes, elastiek etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden.

Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en dit proces is geborgd.

Overige bevindingen

20. Wagens voor medisch of verpleegkundig handelen

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

19. CSA ruimte

14. CSA-ruimte

Gebruik ruimte:

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Omgang gebruikt instrumentarium

Afvoer van afval

Kledingdiscipline

Procesregistratie

Procescontrole

Overige bevindingen

20. Spoelruimte

15. Spoelruimte

Is er een spoelruimte aanwezig?

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslag middelen, materialen en apparatuur

Afvoer gebruikt instrumentarium

Inrichting handenwasgelegenheid

Gesloten afvalbak met voetbediening

Wasinzameling

Geen materialen die er niet thuishoren.

Overige bevindingen

Is er een pospoeler of vermaler aanwezig?

Pospoelers/ vermalers voldoen aan de eisen

Kalkafzetting

Overige bevindingen

Werkwijze bij afwezigheid van een pospoeler/ vermaler

21. Afvalverwerking

16. Afvalverwerking

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Afvoer specifiek ziekenhuisafval

Gebruik naaldencontainers

Overige bevindingen

22. Opslag apparatuur

17. Opslag apparatuur

Onsteriel

Apparatuur schoon

Reinigingsschema verpleegtechnische apparatuur

Overige

23. Medicatie

Medicatie
Medicatie ruimte (o.a. Koelkast en plank in lades)

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Opslag condities

Opslag in koelkast

Aanduiding en overschrijding vervaldatum

Omvang voorraad

Onbeschadigde verpakkingen

Eenmalig gebruik platform bloedsuikerprikapparaat

Gebruik naaldencontainers

Gebruik desinfectantia

Inrichting handenwasgelegenheid

Overige bevindingen

medicatie kar

Situering wagen/kar

Schoonmaakonderhoud

Opslagcondities

Aanwezigheid onsteriele producten

Omvang voorraad

Aanduiding en overschrijding houdbaarheidstermijn

Bevoorrading (o.a. Via Fifo-systeem)

Onbeschadigde verpakkingen

Overige bevindingen

24. Linnengoed en overig wasgoed

23. Linnengoed en overig wasgoed

Opslagcondities

Schoon/vuil scheiding

Omvang voorraad

Vervangingsfrequentie

Sorteren

Afvoer

Vervoer

Overige

25. Laboratorium en opslag van monsters

19. Laboratorium en opslag van monsters voor laboratorium onderzoek
Opslag van kweken

Opslagcondities

Monster-potjes zijn goed afgesloten en vertonen geen lekkage of verontreinigingen aan de buitenzijde

Frequentie wegbrengen van de monsters

Overige bevindingen

Laboratorium

Is er een laboratorium aanwezig?

bezocht laboratorium

Naam/nummer laboratorium

gebruik van de ruimte

Bouwtechnisch onderhoud

Schoonmaak onderhoud

Inrichting handenwasgelegenheid

Afvoer van afval

Opslag Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH)

26. Schoonmaak onderhoud

22. Schoonmaak onderhoud

Bouwtechnisch onderhoud werkkast

Schoonmaakonderhoud werkkast

Aanwezigheid werkprogramma's

Opslag van middelen en materialen

Schoonmaakmethodiek

Middelen en materialen

Afvoer gebruikte materialen

Schoonmaak kar

Overige

27. Advies

Advies

1. Protocollen:

2. Legionella preventie:

3. OK luchtbeheersplan:

4. Persoonlijke hygiëne medewerkers:

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen:

6. Desinfectantia:

7. Receptie:

8. Toiletten:

9. Keuken:

10. Patiëntenkamer:

11. Behandelkamer:

12. Kleedruimte:

13. Wasruimte OK:

14. Opdekruimte OK:

15. Operatiekamer:

16. Recovery/ uitslaapkamer:

17. Handhygiëne en aseptisch werken:

18. Opslag Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH):

19. CSA ruimte:

20. Spoelruimte:

21. Afvalverwerking:

22. Opslag apparatuur:

23. Medicatie:

24. Linnengoed en overig wasgoed:

25. Laboratorium en opslag van monsters:

26. Schoonmaakonderhoud:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.