ALGEMENE INFORMATIE

 • Inspectiedatum en tijd:

 • Naam object:

 • Adres object:
 • Eigenaar / Beheerder:

 • Gesproken met en hoedanigheid:

 • Gesproken taal:

 • Kenmerk:

 • Inspecteurs:

VOORONDERZOEK

Onderzoeksbevindingen locatie

 • Voeg schermafbeelding Atlas gegevens toe.

 • Voeg schermafbeelding Atlas kaart toe.

Onderzoeksbevindingen eigenaar

 • Voeg schermafbeelding Atlas gegevens toe.

 • Voeg schermafbeelding KvK gegevens toe.

Onderzoeksbevindingen m.b.t. verleende vergunningen/meldingen:

 • Voer hier de gegeven m.b.t. de verleende vergunningen/meldingen in:

 • Voeg eventuele foto's toe

Onderzoeksbevindingen GBA

 • Zijn er personen in geschreven? (Voeg schermafbeelding GBA bij)

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan

 • Schermafbeelding ruimtelijkeplannen.nl

 • Bestemmingsplan volgens ruimtelijkeplannen.nl

 • Bestemming volgens ruimtelijkeplannen.nl

 • Schermafbeelding regels bestemming

ONDERZOEK TIJDENS INSPECTIE

Onderzoeksbevindingen locatie

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen eigenaar

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen GBA

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

STRIJDIGHEDEN BRANDVEILIGHEID

1. Vluchtdeuren zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen.

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel712/

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

2. Vluchtroutes zijn tot aan de openbare weg goed beloopbaar en vrij van obstakels

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding direct na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel714/

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling212/2121/Artikel2107/

3. Certificaten, rapporten tonen aan dat adequaat onderhoud wordt gepleegd (installaties)

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 6.31 lid 4, Bouwbesluit 2012 (blustoestellen)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 10 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 1.16, Bouwbesluit 2012 (vluchtrouteaanduiding, noodverlichting)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 10 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012 (brandweerlift)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 6.29 lid 7, Bouwbesluit 2012 (droge blusleiding)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 12 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (brandslanghaspels)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 10 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

 • Artikel 1.16, Bouwbesluit 2012 (vluchtrouteaanduiding, noodverlichting)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/14/Artikel116/

 • Artikel 6.31 lid 4, Bouwbesluit 2012 (blustoestellen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/14/Artikel116/

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (brandslanghaspels)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel628/

 • Artikel 6.29 lid 7, Bouwbesluit 2012 (droge blusleiding)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling212/2121/Artikel2107/

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012 (brandweerlift)
  Artikel 1.16 lid 1 onder b, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/

4. Gangen en trappen - die naar nooduitgangen leiden - zijn vrij van brandbare versiering/aankleding

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

5. Versiering aan wanden en plafonds in ruimten en aankleding van beschermde routes zijn moeilijk brandbaar (certificaat)

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

6. De situatie is brandveilig (open vuur, as/papierbakken, kaarsen, hete spots, verwarmingstoestellen, gasflessen).

 • Artikel 7.10, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding direct na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.10, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel710/

7. De stookruimte, als bedoeld in het Bouwbesluit 2012, is vrij van (brandbare) opslag

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding direct na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel710/

8. Vluchtwegaanduiding is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel624/

9. Noodverlichting is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

10. Vluchtroutes zijn bij avond/nachtgebruik tot aan de openbare weg verlicht

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

11. Blusmiddelen moeten vast bevestigd, goed zichtbaar en gebruik gereed zijn.

 • Artikel 6.31 lid 1, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 10 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 10 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel633/

 • Artikel 6.31 lid 1, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

12. Rook- en brandscheidingen functioneren (o.a. WBDBO, WRD) en de deuren hierin zijn zelfsluitend (bij brand)

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

13. Deuren op de vluchtroute zijn zelfsluitend.

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012 (rook en brandscheiding)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel626/

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012 (rook en brandscheiding)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel116/

14. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is in bedrijf en bewakingsvorm is conform bescheiden

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012 (ontruimingsinstallatie)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 4 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012 (ontruimingsinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

15. Het ontruimingsplan is aanwezig en er wordt regelmatig geoefend (indien brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig)

 • Artikel 6.23 lid 6, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 6.23 lid 6, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

16. Droge blusleiding is akkoord

 • Artikel 6.29 lid 1, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 12 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.29 lid 1, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

17. Brandweerlift is akkoord

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 12 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/

18. Overige brandveiligheidsinstallaties zijn akkoord (sprinkler, rook- en warmteafvoer, brandweertoegang enz.)

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (toegankelijkheid)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012 (brandblusinstallatie/rookbeheersingsinstallatie/sprinklerinstallatie)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 5 dagen na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 5.000.

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012 (brandweeringang)

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 12 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 10.000.

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (toegankelijkheid)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel637/

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012 (brandweeringang)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel636/

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012 (brandblusinstallatie/rookbeheersingsinstallatie/sprinklerinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel632/

19. De gebruiksmelding / omgevingsvergunning brandveilig gebruik is akkoord.

 • Artikel 1.18, Bouwbesluit 2012

 • De eigenaar/gebruiker van het adres zoals op voorblad weergegeven is meegedeeld dat de overtreding binnen 6 weken na constatering beëindigd dient te worden. Tevens is meegedeeld dat bij het niet beëindigen van de overtreding er een last onder dwangsom opgelegd kan worden, met een maximum van € 15.000.

 • Artikel 1.18, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2014-11-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.5_Artikel1.18

ONDERTEKENING

 • Inspecteur handhaving:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.