ALGEMENE INFORMATIE

 • Inspectiedatum en tijd:

 • Naam object:

 • Adres object:
 • Eigenaar / Beheerder:

 • Gesproken met en hoedanigheid:

 • Gesproken taal:

 • Kenmerk:

 • Inspecteurs:

STRIJDIGHEDEN BRANDVEILIGHEID

1. Vluchtdeuren zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen.

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel712/

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

2. Vluchtroutes zijn tot aan de openbare weg goed beloopbaar en vrij van obstakels.

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel714/

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling212/2121/Artikel2107/

3.Gangen en trappen - die naar nooduitgangen leiden - zijn vrij van brandbare versiering/aankleding.

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

4. De situatie is brandveilig (open vuur, as/papierbakken, kaarsen, hete spots, verwarmingstoestellen, gasflessen).

 • Artikel 7.10, Bouwbesluit 2012

5. De stookruimte, als bedoeld in het Bouwbesluit 2012, is vrij van (brandbare) opslag.

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel710/

9. Vluchtwegaanduiding is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel624/

6. Noodverlichting is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

7. Vluchtroutes zijn bij avond/nachtgebruik tot aan de openbare weg verlicht.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

8. Blusmiddelen moeten vast bevestigd, goed zichtbaar en gebruik gereed zijn.

 • Artikel 6.31 lid 1, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel633/

 • Artikel 6.31 lid 1, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

9. Deuren op de vluchtroute zijn zelfsluitend.

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren)

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012 (rook en brandscheiding)

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel626/

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012 (rook en brandscheiding)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel116/

15. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is in bedrijf en bewakingsvorm is conform bescheiden.

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012 (ontruimingsinstallatie)

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012 (ontruimingsinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

ONDERTEKENING

 • Inspecteur handhaving:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.