ALGEMENE INFORMATIE

 • Inspectiedatum en tijd:

 • Naam object:

 • Adres object / Stadsdeel:
 • Eigenaar / beheerder van het pand:

 • Gesproken met en hoedanigheid:

 • Gesproken taal:

 • Kenmerk:

 • Inspecteur(s):

VOORONDERZOEK

Onderzoeksbevindingen locatie.

 • Voeg een schermafbeelding van de Atlas gegevens toe.

 • Voeg een schermafbeelding van de Atlas kaart toe.

Onderzoeksbevindingen eigenaar.

 • Voeg een schermafbeelding van de eigenaarsgegevens van Atlas toe.

Onderzoeksbevindingen m.b.t. verleende vergunningen/meldingen.

 • Voer hier de gegeven m.b.t. de verleende vergunningen/meldingen in:

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan.

 • Voeg een schermafbeelding van de kaart van ruimtelijkeplannen.nl toe.

 • Bestemmingsplan volgens ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bestemming volgens ruimtelijkeplannen.nl.

 • Voeg een schermafbeelding van de regels van de bestemming toe.

ONDERZOEK TIJDENS INSPECTIE

Onderzoeksbevindingen locatie

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen eigenaar/gebruikers

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

 • Gebruikers:

Onderzoeksbevindingen GBA

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

GEBRUIKSVOORWAARDEN BRANDVEILIGHEID

1. Vluchtdeuren zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen.

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel712/

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

2. Vluchtroutes zijn tot aan de openbare weg goed beloopbaar en vrij van obstakels.

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012 (vrij van obstakels)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Artikel 7.14, Bouwbesluit 2012 (gangpaden)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel714/

 • Artikel 2.107, Bouwbesluit 2012 (breedte vluchtroute)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling212/2121/Artikel2107/

OVERIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN BRANDVEILIGHEID

3. Certificaten, rapporten tonen aan dat adequaat onderhoud wordt gepleegd (installaties).

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)

 • Artikel 6.31 lid 4, Bouwbesluit 2012 (blustoestellen)

 • Artikel 1.16, Bouwbesluit 2012 (vluchtrouteaanduiding, noodverlichting)

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012 (brandweerlift)

 • Artikel 6.29 lid 7, Bouwbesluit 2012 (droge blusleiding)

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (brandslanghaspels)

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012 (brandmeldinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

 • Artikel 1.16, Bouwbesluit 2012 (vluchtrouteaanduiding, noodverlichting)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/14/Artikel116/

 • Artikel 6.31 lid 4, Bouwbesluit 2012 (blustoestellen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/14/Artikel116/

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (brandslanghaspels)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel628/

 • Artikel 6.29 lid 7, Bouwbesluit 2012 (droge blusleiding)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling212/2121/Artikel2107/

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012 (brandweerlift)
  Artikel 1.16 lid 1 onder b, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/

4. Gangen en trappen - die naar nooduitgangen leiden - zijn vrij van brandbare versiering/aankleding.

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

5. Vluchtroutes zijn bij avond/nachtgebruik tot aan de openbare weg verlicht.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

6. Noodverlichting is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

7. Vluchtwegaanduiding is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 6.24, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel624/

GEBRUIKSVOORWAARDEN BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIES

8. Overige brandveiligheidsinstallaties zijn akkoord (sprinkler, rook- en warmteafvoer, brandweertoegang enz.).

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (toegankelijkheid)

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012 (brandblusinstallatie/rookbeheersingsinstallatie/sprinklerinstallatie)

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012 (brandweeringang)

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (toegankelijkheid)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel637/

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012 (brandweeringang)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel636/

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012 (brandblusinstallatie/rookbeheersingsinstallatie/sprinklerinstallatie)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel632/

9. Brandweerlift is akkoord.

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/

10. Droge blusleiding is akkoord.

 • Artikel 6.29 lid 1, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)

 • Artikel 6.29 lid 1, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

11. Rook- en brandscheidingen functioneren (o.a. WBDBO, WRD).

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

GEVELOPBOUW

12. Is de beschermde laag ondoorbroken aangebracht. Denk o.a. aan leiding doorvoeringen en het niet afdoende brandveilig afgewerkt?

 • Brandbare materialen dienen beschermd te worden door niet of moeilijk brandbare materialen om het risico van brandvoortplanting te beperken. De mate van brandbaarheid van de toegepaste bouwmaterialen is bepalend voor de benodigde bescherming. Materialen behorend tot de Euroklasse A1, zijn onbrandbaar, Euroklasse A2 zijn praktisch niet brandbaar en Euroklasse B zijn heel moeilijk brandbaar.<br>

 • Daarnaast is het belangrijk dat er bouwmaterialen toegepast worden die slechts een minimale rook veroorzaken in geval van brand. A1 geclassifi ceerde bouwproducten kennen per defi nitie geen of nauwelijks rookontwikkeling. De rookklasse wordt aangeduid met de letter s en een cijfer die de hoeveelheid rookproductie aangeeft; s1 geeft een geringe, s2 een gemiddelde en s3 een grote rookproductie. Indien de brand- en rookklasse niet aan de hand van het bouwmateriaal zelf getraceerd kunnen worden, dan dient de fabrikant van het product u hierover nader te informeren.

13. Is de brandveiligheid van de uitwendige schil in orde?

 • Kijk rnaar de moelijke brandoverslag in de gevel. De onderste 2,5 meter van de buitengevel (van alle gebruiksfuncties behalve grondgebonden woningen en bouwwerken geen gebouw zijnde) moeten qua brandvoortplanting voldoen aan klasse 1. Daarboven aan klasse 4 en boven de 13 meter aan klasse 2.<br>

14. Geef een korte beschrijving van de gevels.

 • Uit welke materialen bestaan de gevel. Is er op te maken hoe de gevel is opgebouwd (denk aan sandwichpanelen, tengelconstructie). Zijn er kieren in de gevel zichtbaar en zo ja op welke plekken

15. Maak foto's van materiaalknooppunten/ toegepaste materialen, mogelijke bevestigingsmiddelen

 • De praktijk wijst uit dat bouwproducten vaak fout worden toegepast als gevolg van foutieve detaillering en ondeskundige montage. Zorg ervoor dat de aansluitingen met wanden, plafonds en vloeren goed afgewerkt zijn met de juiste brandveiligematerialen. Bij brand kunnen juist op deze aansluitingen eenvoudig lekken ontstaan die ‘verborgen’ materialen tot ontbranding kunnen doen brengen. Plaats voldoende bevestigingsmiddelen (schroeven, pluggen, lijm, kit) en plaats deze onderling niet verder dan de op voorgeschreven afstand uit elkaar. Bij brand gaan materialen vervormen. Door gebruik van voldoende bevestigers wordt de vervorming beperkt.

 • Add media

16. Zijn er nog andere bijzonderheden betreffende de gevel?

VLUCHTWEGEN

17. Zijn er woningen die maar 1 kant op kunnen vluchten en dan langs andere woningen lopen?

 • N.B. 2 deuren recht tegen over elkaar is wel toegestaan.<br>

18. Zijn er 2 of meer trappenhuizen?

 • zijn dit losse trappenhuizen of is het een wokkeltrappenhuis?<br>

 • betreft het een veiligheidstrappenhuis (slechts bereikbaar via een buitenruimte)?<br>

19. Sluiten de deuren van de trappenhuizen goed?

20. Lijkt de brandscheiding van het trappenhuis van voldoende kwaliteit?

BRANDCOMPARTIMENTERING

21. Welke gegevens zijn er te vinden over de brandoverslag in de gevels, schachten en trappenhuizen

 • Haal gegevens uit de dossiers en kijk op de locatie naar de mogelijk posities.<br>

22. Zijn de woningen op de juiste wijze gecompartimenteerd (leidingdoorvoer, entreedeur, schacht).

 • Bij twijfel maak voldoende foto's om dit naderhand te kunnen overleggen. Zijn de leidingen en kabel doorvoeringen op de juiste wijze brandwerend gemaakt.<br>

EXTRA CONTROLEPUNTEN

23. Is het gebouw vergunnings/meldingsplichtig?

 • Geen bouwkundige veranderingen ten opzichte van de afgegeven tekening van de vergunning of melding?<br>

 • Is de functie nog gelijk aan de afgegeven vergunning of melding?<br><br>

 • Wordt nog voldaan aan de specifieke gebruiksvoorwaarden?<br><br>

24. is de brandmeld-­ of ontruimingsinstallatie is in bedrijf?

 • Brandmeld-­‐ of ontruimingsinstallatie is niet in bedrijf (nader toelichten). Dit is een overtreding van X. U dient binnen X de overtreding ongedaan te maken door Gelet op artikel artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht, 1.16, 6.19, 6.20, 6.22 en 6.23 Bouwbesluit dient u er zorg voor te dragen dat de brandmelding-­‐ en ontruimingsinstallatie in bedrijf is en goed functioneert.<br>

 • De brandmeld- (Bijlage 1 BB 2012)- en/of ontruimingsalarminstallatie mag niet in storing staan (groene lampje brandt) en uiterlijk niet beschadigd of belemmerd in zijn werking zijn. Een geldig inspectiecertificaat (CCV) moet aanwezig zijn 13. De brandmeld- (Bijlage 1 BB 2012)- en/of ontruimingsalarminstallatie mag niet in storing staan (groene lampje brandt) en uiterlijk niet beschadigd of belemmerd in zijn werking zijn. Een geldig inspectiecertificaat (CCV) moet aanwezig zijn (doormelding RAC jaarlijks en anders 1X per 3 jaar). Tot 2015 is het toegestaan dat de installatie eenmaal per vijf weken worden gecontroleerd op een goede werking (eigen beheer), jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden door een deskundige en doeltreffend worden beheerd. Indien er doormelding naar de brandweer aanwezig is dan moet een geldig certificaat aanwezig zijn (vanaf 2005). Bij doormelding naar RAC moet de brandweeringang (automatisch) ontsloten zijn (1.16, 6.20, 6.23, 6.36).

OPMERKELIJK

25. zijn er nog andere punten die oppvallen

ONDERTEKENING

 • Inspecteur Bouw / Gebruik:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.