ALGEMENE INFORMATIE

 • Inspectiedatum en tijd:

 • Naam inrichting:

 • Adres inrichting:
 • Eigenaar / beheerder van de inrichting

 • Gesproken met en hoedanigheid:

 • Gesproken taal:

 • Kenmerk:

 • Inspecteurs:

SOORT CONTROLE

 • De controle betreft een:

ADMINISTRATIEF VOORONDERZOEK

Onderzoeksbevindingen locatie.

 • Voeg een schermafbeelding van de Atlas gegevens toe.

 • Voeg een schermafbeelding van de Atlas kaart toe.

Onderzoeksbevindingen eigenaar.

 • Voeg een schermafbeelding van de eigenaarsgegevens van Atlas toe.

 • Voeg een schermafbeelding van de KvK gegevens toe.

Onderzoeksbevindingen m.b.t. verleende vergunningen/meldingen.

 • Voer hier de gegeven m.b.t. de verleende vergunningen/meldingen in:

 • Voeg schermafbeeldingen van alle verdiepingen toe.

Onderzoeksbevindingen GBA.

 • Zijn er personen in geschreven? (Voeg een schermafbeelding van GBA toe.)

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan.

 • Voeg een schermafbeelding van de kaart van ruimtelijkeplannen.nl toe.

 • Bestemmingsplan volgens ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bestemming volgens ruimtelijkeplannen.nl.

 • Voeg een schermafbeelding van de regels van de bestemming toe.

ONDERZOEK TIJDENS INSPECTIE

Onderzoeksbevindingen locatie

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen eigenaar/gebruikers

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

 • Gebruikers:

Onderzoeksbevindingen m.b.t. verleende vergunningen/medlingen

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen GBA

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

Onderzoeksbevindingen bestemmingsplan

 • Onderzoeksbevindingen bij inspectie conform vooronderzoek?

CONTROLEPUNTEN MILIEU

1. DE ALGEMENE INRICHTINGS-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Heeft de inrichting voldaan aan de meldingsplicht of moet de melding aangevuld worden?<br>Afdeling 1.2, Activiteitenbesluit<br>Artikel 8.41, Wet Milieubeheer<br>

 • Zorgt de inrichting houder ervoor dat er geen schade voor de gezondheid of veiligheid is of ontstaat?<br>Artikel 1.1 A, Wet Milieubeheer<br>Artikel 2.1 lid 1, Activiteitenbesluit<br>

 • Heeft de inrichting voldaan aan de meldingsplicht of moet de melding aangevuld worden? Afdeling 1.2, Activiteitenbesluit Artikel 8.41, Wet Milieubeheer

 • Zorgt de inrichting houder ervoor dat er geen schade voor de gezondheid of veiligheid is of ontstaat? Artikel 1.1 A, Wet Milieubeheer Artikel 2.1 lid 1, Activiteitenbesluit

 • Afdeling 1.2, Activiteitenbesluit
  Artikel 8.41, Wet Milieubeheer

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 1.1 A, Wet Milieubeheer
  Artikel 2.1 lid 1, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/

2. DE LUCHTEMISSIES-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Worden dampen afkomstig van keukenapparatuur afgezogen?<br>Artikel 2.1 lid 2 onder e, Activiteitenbesluit<br>

 • Wordt er geurhinder voorkomen?<br>Artikel 2.1 lid 2 onder g, Activiteitenbesluit<br>

 • Worden dampen gelijk boven het keukenapparatuur afgezogen via een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter? <br>Artikel 3.103 lid 2, Activiteitenregeling <br>

 • Wordt er gebruik gemaakt van een gasgebrekklep, waardoor het gas pas na het aanzetten van de afzuiginstallatie ingeschakeld wordt?<br>Artikel 2.1 lid 2 onder l, Activiteitenbesluit <br>

 • Is de uitmonding van de afvoerpijp van de afzuiginstallatie minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter gelegen gebouwen?<br>Artikel 3.103 lid 1 onder a, Activiteitenregeling <br>

 • Is er een doelmatige ontgeuringsinstallatie aanwezig, waarvan de koolstoffiltersop een aanvaardbaar niveau worden vervangen?<br>Artikel 3.103 lid 1 onder b, Activiteitenregeling <br>

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden?

 • Worden dampen afkomstig van keukenapparatuur afgezogen? Artikel 2.1 lid 2 onder e, Activiteitenbesluit

 • Wordt er geurhinder voorkomen? Artikel 2.1 lid 2 onder g, Activiteitenbesluit

 • Worden dampen gelijk boven het keukenapparatuur afgezogen via een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter? Artikel 3.103 lid 2, Activiteitenregeling

 • Wordt er gebruik gemaakt van een gasgebrekklep, waardoor het gas pas na het aanzetten van de afzuiginstallatie ingeschakeld wordt? Artikel 2.1 lid 2 onder l, Activiteitenbesluit

 • Is de uitmonding van de afvoerpijp van de afzuiginstallatie minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter gelegen gebouwen? Artikel 3.103 lid 1 onder a, Activiteitenregeling

 • Is er een doelmatige ontgeuringsinstallatie aanwezig, waarvan de koolstoffiltersop een aanvaardbaar niveau worden vervangen? Artikel 3.103 lid 1 onder b, Activiteitenregeling

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden?

 • Artikel 2.1 lid 2 onder e, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.1 lid 2 onder g, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 3.103 lid 2, Activiteitenregeling
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

 • Artikel 2.1 lid 2 onder l, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 3.103 lid 1 onder a, Activiteitenregeling
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

 • Artikel 3.103 lid 4, Activiteitenregeling
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

 • Artikel 3.103 lid 1 onder b, Activiteitenregeling
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

3. DE AFVALWATER-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Heeft de inrichting een slib- en vetafscheider waardoor al het afvalwater geleid wordt (dus ook vloerkolken)? <br>Artikel 3.131 lid 4, Activiteitenbesluit en NEN-EN 1825-1 en 2<br>

 • Wordt er afvalwater buiten de inrichting verspreid?<br>Artikel 2.2 lid 1 onder a, activiteitenbesluit<br>

 • Indien sprake van een tandartspraktijk: Wordt amalgaamhoudend afvalwater geleid door een amalgaamscheider?<br>Artikel 3.15, Activiteitenbesluit en NEN-EN-ISO 11143<br>

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden?<br>Artikel 3.131 lid 5, Activiteitenbesluit<br>

 • Heeft de inrichting een slib- en vetafscheider waardoor al het afvalwater geleid wordt (dus ook vloerkolken)? Artikel 3.131 lid 4, Activiteitenbesluit en NEN-EN 1825-1 en 2

 • Wordt er afvalwater buiten de inrichting verspreid? Artikel 2.2 lid 1 onder a, activiteitenbesluit

 • Indien sprake van een tandartspraktijk: Wordt amalgaamhoudend afvalwater geleid door een amalgaamscheider? Artikel 3.15, Activiteitenbesluit en NEN-EN-ISO 11143

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden? Artikel 3.131 lid 5, Activiteitenbesluit

 • Artikel 3.131 lid 4, Activiteitenbesluit en NEN-EN 1825-1 en 2
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.2 lid 1 onder a, activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 3.15, Activiteitenbesluit en NEN-EN-ISO 11143
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 3.131 lid 5, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

4. DE AFVALSTOFFEN-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Wordt het afval ingenomen door een erkend inzamelbedrijf?<br>Artikel 2.14b, Activiteitenbesluit<br>

 • Wordt het afval gescheiden?<br>Artikel 2.12 lid 1 onder b, Activiteitenbesluit<br>Artikel 2.9, Activiteitenregeling<br>

 • Is de omgeving (25 meter) rondom de inrichting schoon van afval vanuit de betreffende inrichting?<br>Artikel 2.13, Activiteitenbesluit<br>

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden?<br>Artikel 2.2 lid 3, Activiteitenbesluit<br>

 • Wordt het afval ingenomen door een erkend inzamelbedrijf? Artikel 2.14b, Activiteitenbesluit

 • Wordt het afval gescheiden? Artikel 2.12 lid 1 onder b, Activiteitenbesluit Artikel 2.9, Activiteitenregeling

 • Is de omgeving (25 meter) rondom de inrichting schoon van afval vanuit de betreffende inrichting? Artikel 2.13, Activiteitenbesluit

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden? Artikel 2.2 lid 3, Activiteitenbesluit

 • Artikel 2.14b, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.12 lid 1 onder b, Activiteitenbesluit
  Artikel 2.9, Activiteitenregeling

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

 • Artikel 2.13, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.2 lid 3, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

5. DE KOELINSTALLATIE-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Koudemiddel CO2 equivalent Calculator
  http://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-equivalent-calculator/

 • Worden de koelinstallaties, welke tussen de 5 ton CO 2 -equivalent of meer maar minder dan 50 ton CO 2 –equivalent bevatten, eenmaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per twee jaar op lekkage gecontroleerd?<br>Artikel 4 lid 3 onder a, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014<br>

 • Worden de koelinstallaties, welke tussen de 50 ton CO 2 -equivalent of meer maar minder dan 500 ton CO 2 –equivalent bevatten, tweemaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per jaar op lekkage gecontroleerd?<br>Artikel 4 lid 3 onder b, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014<br>

 • Worden de koelinstallaties, welke meer dan 500 ton CO 2 –equivalent bevatten, viermaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per half jaar op lekkage gecontroleerd?<br>Artikel 4 lid 3 onder c, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014<br>

 • Wordt voor elk apparaat een registratie te worden bijgehouden (logboek)? <br>Artikel 6 lid 1, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014<br>

 • Worden de koelinstallaties, welke tussen de 5 ton CO 2 -equivalent of meer maar minder dan 50 ton CO 2 –equivalent bevatten, eenmaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per twee jaar op lekkage gecontroleerd? Artikel 4 lid 3 onder a, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014

 • Worden de koelinstallaties, welke tussen de 50 ton CO 2 -equivalent of meer maar minder dan 500 ton CO 2 –equivalent bevatten, tweemaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per jaar op lekkage gecontroleerd? Artikel 4 lid 3 onder b, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014

 • Worden de koelinstallaties, welke meer dan 500 ton CO 2 –equivalent bevatten, viermaal per jaar of bij aanwezigheid van een lekkagedetectiesysteem eenmaal per half jaar op lekkage gecontroleerd? Artikel 4 lid 3 onder c, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014

 • Wordt voor elk apparaat een registratie te worden bijgehouden (logboek)? Artikel 6 lid 1, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014

 • Artikel 4 lid 3 onder a, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517

 • Artikel 4 lid 3 onder b, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517

 • Artikel 4 lid 3 onder c, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517

 • Artikel 6 lid 1, VERORDENING (EU) Nr. 517/2014
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517

6. DE GELUID-EISEN ZIJN AKKOORD?

 • Is er een akoestisch onderzoek gedaan als er aannemelijk is dat de inrichting meer dan 70 dB(A) in een vertrek met in- of aanpandig gevoelige gebouwen, of meer dan 80 dB(A) in de openbare ruimte produceert?<br>Artikel 1.11 lid 2, Activiteitenbesluit<br>

 • Voldoet de inrichting aan ge geluidsnormen (mogelijk i.c.m. een akoestisch onderzoek)<br>Artikel 2.17, Activiteitenbesluit<br>

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden?<br>Artikel 2.22 lid 2, Activiteitenbesluit<br>

 • Is er een akoestisch onderzoek gedaan als er aannemelijk is dat de inrichting meer dan 70 dB(A) in een vertrek met in- of aanpandig gevoelige gebouwen, of meer dan 80 dB(A) in de openbare ruimte produceert? Artikel 1.11 lid 2, Activiteitenbesluit

 • Voldoet de inrichting aan ge geluidsnormen (mogelijk i.c.m. een akoestisch onderzoek) Artikel 2.17, Activiteitenbesluit

 • MAATWERKVOORSCHRIFT: Voldoet inrichting, maar wordt en een aanvaardbaar niveau overschreden? Artikel 2.22 lid 2, Activiteitenbesluit

 • Artikel 1.11 lid 2, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.17, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • Artikel 2.22 lid 2, Activiteitenbesluit
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

7. ER ZIJN OVERIGE STRIJDIGHEDEN / BOVENWETTELIJKE ADVIEZEN?

 • Vul de overige strijdigheden (met wetsartikelen) / bovenwettelijke artikelen in.

CONTROLEPUNTEN ENERGIEBESPARING

1. DE ALGEMENE INRICHTINGS-EISEN ZIJN AKKOORD?

ELECTRICITEIT

 • Komen schakeltijden overeen met de gebruikstijden van het gebouw?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

ENERGIEVERBRUIK

 • Hoeveel gas [m3] is het afgelopen jaar verbruikt?<br>voorschrift Omgevingsvergunning

 • Hoeveel bedroeg het elektriciteitverbruik (kWh) het afgelopen jaar?<br>voorschrift Omgevingsvergunning

GEBOUW

 • Is het platte dak geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is het schuine dak geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de spouwmuur geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de ongebruikte zoldervloer geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn borstweringen voldoende geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de kierdichting in goede staat?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

KLIMATISEREN - KOELEN

 • Is de luchtstroming langs condensor optimaal?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn koelmeubelen in koele ruimten geplaatst?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn condensors schoon?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Worden koelcellen goed gesloten?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is er geen ijsaangroei aan de verdamper?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Wordt warmteoverschot bij de bron afgezogen?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is buitenzonwering aanwezig voor gekoelde ruimten?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

KLIMATISEREN - VERWARMEN

 • Wordt gebruik gemaakt van gasgestookte apparatuur i.p.v. elektrische?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn thermostatische radiatorkranen geplaatst?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Kunnen radiatoren hun warmte goed afgeven?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn de cv-pompen frequentiegeregeld?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de cv-installatie een HR-ketel?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Zijn de cv-leidingen in onverwarmde ruimtes geïsoleerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de starttijd voor het opwarmen van het gebouw geoptimaliseerd?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is de stookgrens juist ingesteld?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Is er warmte terugwinning uit ventilatielucht?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

MONITORING

 • Wordt het energiegebruik gemonitord?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

VERLICHTING

 • Is de buitenverlichting energiezuinig?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

 • Wordt verlichting in incidenteel gebruikte ruimten met behulp van een bewegingssensor geschakeld?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

WATER

 • Is de ketelwatertemperatuur weersafhankelijk geregeld?<br>artikel 2.15 Activiteitenbesluit

GEBOUWSCHIL

 • Is de spouwmuur geïsoleerd?<br>3.1 bijlage 10 Activiteitenregeling

RUIMTE- EN BUITENVERLICHTING

 • Vindt voorkoming van onnodige branding plaats van ruimteverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen van de binnenverlichting beperkt?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen van de accentverlichting beperkt?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Vindt voorkoming van onnodige branding van buitenverlichting plaats, zodat verlichting alleen brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging brandt?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen van de buitenverlichting beperkt?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen van de reclameverlichting beperkt?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt voorkomen dat ventilatie onnodig aan staat buiten bedrijfstijd?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Vindt beperking van vollasturen ventilatoren plaats door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Wordt warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruikt voor voorwarming van ingaande ventilatieluch bij een gebalanceerd ventilatiesysteem?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

RUIMTEVERWARMING

 • Zijn de cv-leidingen in onverwarmde ruimtes geïsoleerd?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

STOOKINSTALLATIE

 • Vindt de opstarttijd van de cv-installatie plaats op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Is de ketelwatertemperatuur voor het cv-water weersafhankelijk geregeld?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Is de cv-installatie een HR-ketel met een rendement van >107%?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

 • Vindt energiezuinige warmteopwekking van tapwater plaats?<br>bijlage 10 Activiteitenregeling

ONDERTEKENING

 • Inspecteur handhaving:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.