KWALITEITSCONTROLE - ZELFEVALUATIE - ATTITUDE

ATTITUDEN (opgesteld a.d.v het leerplan HOUT 3de graad BSO - VVKSO - BRUSSEL D/2012/7841/061)

 • BEREIKT: ik kan mij het best vinden bij deze omschrijving (ik doe ALTIJD wat in de beschrijving staat)
  GOED OP WEG: is TUSSEN "bereikt" en "niet bereikt" - ik werk eraan
  NIET BEREIKT: ik kan mij het best vinden bij deze omschrijving

 • probleem oplossend handelen (BEREIKT: ik heb nagedacht over het "probleem" / bewerking en ik denk een oplossing te hebben - NIET BEREIKT: ik ga vrij snel naar de leerkracht om het "probleem" / bewerking voor te leggen)

 • verantwoordelijkheid dragen (BEREIKT: als ik een opdracht / taak / bewerking toegewezen kreeg ben ik bezig met deze opdracht / taak bewerking, de leerkracht kan er op rekenen dat ik mij hieraan hou - NIET BEREIKT: als ik denk dat de leerkracht het niet ziet hou ik me soms / vaak wel bezig met andere zaken dan mij opdracht / taak / bewerking)

 • situaties evalueren, rapporteren en bijsturen (BEREIKT: bij een fout of afgewerkte opdracht / bewerking controleer ik wat ik gedaan heb, ik breng de leerkracht op de hoogte en weet wat ik zou aanpassen - NIET BEREIKT: bij een fout of afgewerkte opdracht / bewerking breng ik de leerkracht op de hoogte, ik heb zelf nog niet gecontroleerd)

 • op een bewuste en veilige manier handelen (BEREIKT: ik maak gebruik van PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen), gebruik de machine veiligheden / duwhouten en ruim mijn werkplek op na mijn opdracht / taak - NIET BEREIKT: ik ben niet steeds in orde met mijn PBM's, voor een proefstukje durf ik wel eens te vergeten de machine veiligheid / duwhouten te gebruiken, de zaagkap staat soms wel eens te hoog en mijn werkplek opruimen doe ik niet steeds)

 • milieubewust (BEREIKT: ik sorteer steeds plaatmateriaal en massief hout, ook papier / PMD en restafval gooi ik steeds in de juiste vuilnisbak / afval bak - NIET BEREIKT: sorteren doe ik zelf niet, iemand anders zal dit wel doen, papiertjes en PMD flesjes / blikjes horen thuis op de grond)

 • teamwerk - omgaan met gezag (BEREIKT: ik kan met iedereen van de klas samenwerken zonder vooroordelen, als de leerkracht mij wijst op een fout of minder positief gedrag aanvaard ik deze, ik pas het werkplaatsreglement strikt toe (zit in werkmap) - NIET BEREIKT: ik werk het liefst op een plaats dicht bij mijn vrienden, zo kan ik wat praten / bezig houden, een leerkracht die mij aanspreekt over een fout of minder goed gedrag is een "zaag", het werkplaatsreglement is voor mij onbekend)

 • planning - stapsgewijs handelen (BEREIKT: ik werk steeds volgens de stappen omschreven in de werkontleding - NIET BEREIKT: na elke stap kom ik vragen aan de leerkracht wat ik moet doen)

 • vaardigheden toepassen (BEREIKT: alle eerder aangeleerde vaardigheden (ook uit vorige schooljaren) pas ik, ik werk volgens "de regels van de kunst" - NIET BEREIKT: eerder aangeleerde stappen (ook uit vorige schooljaren) heb ik niet echt onder de knie, ik vraag hier geen extra uitleg over (uit vrees om inhaal les te krijgen over de middag), bij een foutje zou ik liever al "prutsensd" het probleem oplossen i.p.v te herbeginnen en correct te werken.)

 • kostenbewust (BEREIKT: ik zorg ervoor dat ik zo weinig mogelijk verlies heb op mijn werkstuk / opdracht / taak, dit begint al bij het uitsmetten en probeer fouten zoveel als mogelijk te beperken (volgen werkontleding), ik maak gebruik van een proefstukje om mijn ingestelde machine te controleren NIET BEREIKT: "er is altijd een beetje verlies" is mijn moto, ik neem steeds een nieuwe plank / plaat en kijk nooit eens uit naar een rest stuk.)

 • positieve ingesteldheid (BEREIKT: ik kom steeds met een positieve ingesteldheid (ik wil graag iets bijleren, ik ben tevreden met mijn keuze voor houtbewerking) naar de praktijkles - NIET BEREIKT: mijn interesse ligt niet in het vak aanleren, liever wat praten of doelloos rond lopen omdat ik op school moet zijn.)

 • zelfstandig leren werken (BEREIKT: na het krijgen van de uitleg over een taak / opdracht / bewerking kan ik zelfstandig verder, ik moet zeer zelden naar de leerkracht iets gaan vragen - NIET BEREIKT: na het krijgen van de uitleg over een taak / opdracht / bewerking kan ik zeer moeilijk zelfstandig verder, ik ga meermaals langs bij de leerkracht)

 • neemt de leerling initiatief (BEREIKT: tijdens de praktijkles neem ik initiatief, ik wil verder met mijn taak / opdracht / bewerking, ik wacht niet steeds tot ik aangemaand wordt om te beginnen werken, ik loop niet doelloos rond (op wandel) in de werkplaats - NIET BEREIKT: de leerkracht moet mijn heel vaak aansporen om verder te werken, als er niemand kijk hou ik met liever bezig met "prutsen" i.p.v met mijn taak / opdracht / bewerking.)

 • reflectie: wat zou je anders doen? (zelf kunnen verwoorden)

PREVENTIE EN MILIEU

 • De leerling herkent de ergonomische voorzieningen bij een werkpost en neemt deze ook tijdens het werken?

 • BEREIKT: De tafel van de kolonboormachine verplaatsen indien te hoog / te laag - hangen / leunen aan de werkpost.

 • De leerling tilt , draagt en hijst lasten ergonomisch?

 • BEREIKT: Gebruik maken van hulpmiddelen om zwaardere lasten te dragen - met 2 personen iets dragen (+ 25 kg) - correct tillen van de lasten.

 • De leerling kan maatregelen nemen bij een ongeval in de werkplaats?

 • BEREIKT: Ik weet wat meldingsplicht is - bij een ongeval verwittig ik de leerkracht en ik weet waar de EHBO koffer ligt.

 • De leerling kan de machine-instructiekaarten / Veiligheids Instructie Kaarten aantonen bij de machine?

 • De leerlingen kunnen voor bepaald werken een risicoanalyse / risicobeheersing opstellen?

 • BEREIKT: Opzoeken technische informatie / veiligheidsfiche product - opslageisen / spanningsloos elektriciteitswerken uitvoeren / veilig in- en uitvalsfreeswerk uitvoeren.

 • De leerlingen maken op een correcte manier gebruik van ladders?

 • BEREIKT: een ladder staat steeds op een stabiele ondergrond / is steeds volledig open gezet / wordt gebruikt waarvoor het bestemd is.

 • De leerling kan volgens voorschrift een steiger op- en afbouwen?

 • BEREIKT: na het krijgen van een opleiding steiger op- en afbouw kan de leerling deze ook in de praktijk uitvoeren.

 • De leerling weet wat er wordt bedoeld met MELDINGSPLICHT,

 • Bij elke vaststelling van onregelmatigheid (voor / tijdens / na een bewerking) de leerkracht verwittigen - het waargenomen probleem verwoorden

 • Onregelmatigheden: losse elektriciteitsdraden - loshangende stukken - gebroken / gebarsten onderdelen - blokkering - storing - foutmelding - onzuiver resultaat - ...

 • De leerling kan op juiste wijze gebruik maken van transport- en stapelmiddelen?

 • BEREIKT: ik maak correct gebruik van een palettenwagen / ik gebruik dit niet als skateboard.

DE OPDRACHT VOLGENS VOORBEREIDING REALISEREN

 • De leerling kan een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking realiseren?

 • Interieurelement meubel in massief / plaatmateriaal

 • Technische uitleg plaatsen binnendeur

 • Technische uitleg luchtdicht plaatsen raam / buitendeur

 • Maken van een binnendeur

 • Inkasten van een binnendeur

 • Plaatsen van een binnendeur

 • Rechte steektrap

 • Maken van een vast raam / enkele opendraaiend raam (EOR) / buitendeur

 • Plaatsen van een vast raam / enkele opendraaiend raam (EOR) / buitendeur

 • Dakcontructies

 • Machineonderhoud / vervangen snijgereedschappen

 • Onderhoud schoolgebouw

 • Tussenwerk

 • Sanitair

 • Elektriciteit

 • Onderhoud persoonlijk gereedschap

 • De leerling kan persoonlijk snijgereedschap deskundig slijpen en afwetten? De werkkoffer is ordelijk?

 • BEREIKT: alle beitels zijn geslepen en afgewet zoals aangeleerd, de werkkoffer is ordelijk

VOORBEREIDING

 • Hoe bereid ik mijn opdracht / taak voor? (ZEER GOED: de opdracht wordt logisch opgebouwd en ik verzamel nauwgezet de gegevens, ik hou deze goed bij (online of in mijn werkmap), op regelmatige basis overleg ik met de leerkracht)

 • Maken werktekening (schaal 1/1)

 • Maken werkontleding

 • Opzoeken technische informatie

 • Maken van model opstelling

MAKEN MASSIEVE BINNENDEUR

 • De leerling kan de materialen kwalitatief- en inzichtgericht verwerken?

 • Schaven (vlak , haaks, op dikte en breedte) werkstukken ( BEREIKT: meer dan 80 % van de stukken zijn zuiver geschaafd - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de stukken zijn zuiver geschaafd)

 • Maximum tolleretantie 0,2 mm - geen scharen - slaggolf (machineslag) - afdruk aanvoerrollen.

 • Gebruik schuifmaat (kunnen aflezen tot op 2/10 mm)

 • De leerling kan de constructiemethode kwalitatief en inzichts gericht toepassen?

 • Gaten boren (BEREIKT: meer dan 80% van de gaten zijn perfect geboord - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de gaten zijn niet perfect geboord)

 • Tussen afschrijflijnen - in het midden van het werkstuk - diepte - golvingen weg gefreesd - boorbeeld zuiver.

 • De leerling kan een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking vergaren?

 • Lijmen (BEREIKT: de constructie is vlak en haaks, de diagonalen verschillen maximaal 2 mm - NIET BEREIKT: de constructie is niet vlak en / of diagonalen verschillen meer dan 2 mm)

 • Diagonalen mogen maximaal 2 mm verschillen.

 • De leerling kan de afwerkingstechniek uitvoeren in functie van een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking? (oppervlakte afwerking - schuurtechnieken - fouten analyse)

 • Opschuren werkstuk (BEREIKT: de hoeken zijn niet afgewreven en minimaal dikte verschil, opschuren volgens de "draad" van het hout - NIET BEREIKT: hoeken zijn duidelijk afgewreven, dikteverschil is meer dan 1 mm en er werd niet geschuurd met de "draad" van het hout).

 • De leerling kan het beslag van buitenschrijnwerk / binnenschrijnwerk oordeelkundig aanbrengen?

 • Infrezen beslag (BEREIKT: alle draaipunten sluiten mooi aan, beslag heeft geen speling en zuiver op diepte - NIET BEREIKT: bij 2 of meer draaipunten zit er speling tussen)

 • De draaipunten sluiten mooi aan met elkaar - zijn gelijk met de voorkant van het hout - hebben geen speling - zuiver op diepte

 • De leerling kan in functie van de opdracht de conventionele / gestuurde machines en/of ook de CNC machines volgens opleiding en veiligheidsvoorschriften bedienen?

 • De leerling kan de verspaningsmiddelen zorgvuldig hanteren, plaatsen en bevestigen?

 • De leerling heeft de nodige inzichten verworven bij verspaningstechnieken? (meeloop / tegenloop - inloop / uitloop - wijzerzin / tegenwijzerzin - radiuscompensatie)

 • Gebruik en instellen handbovenfreesmachine (BEREIKT: kan de machine instellen en bedienen volgens voorschrift en meer dan 80 % van de infrezingen zijn zuiver uitgevoerd - NIET BEREIKT: het instellen en gebruik lukt niet zo goed, minder dan 60% van de infrezingen zijn zuiver uitgevoerd)

 • Stroomloos en correct plaatsen van het snijgereedschap - correct plaatsen van de loopring - meeloop en tegenloopfrezen in functie van de langsgeleider - correct instellen van de diepte - dragen van PBM's - zuiver frezen binnen de afschrijflijnen / volgens afspraak

VLAKKE BINNENDEUR

 • De leerling kan het beslag van buitenschrijnwerk / binnenschrijnwerk oordeelkundig aanbrengen?

 • Infrezen beslag (BEREIKT: alle draaipunten sluiten mooi aan, beslag heeft geen speling en zuiver op diepte - NIET BEREIKT: bij 2 of meer draaipunten zit er speling tussen)

 • De draaipunten sluiten mooi aan met elkaar - zijn gelijk met de voorkant van het hout - hebben geen speling - zuiver op diepte

 • De leerling kan in functie van de opdracht de conventionele / gestuurde machines en/of ook de CNC machines volgens opleiding en veiligheidsvoorschriften bedienen?

 • De leerling kan de verspaningsmiddelen zorgvuldig hanteren, plaatsen en bevestigen?

 • De leerling heeft de nodige inzichten verworven bij verspaningstechnieken? (meeloop / tegenloop - inloop / uitloop - wijzerzin / tegenwijzerzin - radiuscompensatie)

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van de afschuining aan de slotkant (BEREIKT: alle 3 de kwaliteitspunten zijn aangevinkt - NIET BEREIKT: 1 of geen kwaliteitspunten werden aangevinkt)

 • Onder 5° schuin gefreesd volgens draairichting deur.

 • Er blijft 4 a 5 mm vlak staan voor de afschuining begint.

 • De afschuining is doorlopend gelijk - zuiver freesbeeld.

 • Pennen slaan (BEREIKT: meer dan 80% van de pennen zijn perfect geslaan - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de pennen zijn perfect geslaan)

 • Mooi zuigende verbinding - verbinding vlak - max blad 80gr tussen de verbinding

BINNENDEUR INKASTEN

 • De leerling kan de materialen kwalitatief- en inzichtgericht verwerken?

 • Schaven (vlak , haaks, op dikte en breedte) slaglatten ( BEREIKT: uitzicht van de slaglat is vierkant (breedte = dikte), zuiver geschaafd en past perfect is de groef - NIET BEREIKT: de slaglatten zijn niet vierkant en / of zuiver geschaafd en / of hebben speling in de groef)

 • Maximum tolleretantie 0,2 mm - geen scharen - slaggolf (machineslag) - afdruk aanvoerrollen.

 • Gebruik schuifmaat (kunnen aflezen tot op 2/10 mm)

 • De leerling kan het beslag van buitenschrijnwerk / binnenschrijnwerk oordeelkundig aanbrengen?

 • Infrezen slotplaat (BEREIKT: de slotplaat is zuiver ingefreesd en heeft geen speling en zuiver op diepte - NIET BEREIKT: slotplaat is niet zuiver ingefreesd, heeft boven en / of onder speling en is niet zuiver op diepte)

 • De leerling kan de werkstukken op een correcte manier hanteren?

 • Het deurblad en binnenkast samenvoegen (BEREIKT: deurblad en binnenkast kunnen zonder probleem verplaatst worden - NIET BEREIKT: het is niet mogelijk deurblad en binnenkast samen te verplaatsen)

 • Het kopstuk van de binnenkast werd zorgvuldig vast geschroefd aan de staanders van de binnenkast - onderaan de staanders wordt een lat bevestigd op gelijke lengte van het kopstuk - deurblad is correct gehangen en rust op slaglatten.

BINNENDEUR PLAATSEN

 • De leerling kan voorbereidingen treffen voor het plaatsen van fabrikanten?

 • Zorgvuldig uitbreken van bestaande deur in opening (BEREIKT: de deur op een correcte manier uithalen met zeer weinig beschadigingen demonteren, ordelijk de opening klaar maken voor het plaatsen van de nieuwe deur - NIET BEREIKT: de deur wordt hardhandig uitgebroken met veel schade als gevolg, de deuropening is niet zorgvuldig klaargemaakt voor het plaatsen van de nieuwe deur)

 • Verwijderen van bekleding - nagels verwijderen (in de juiste vuilnisbak) - beslag van de deur afhalen - opbergen in de juiste kast (slot / draaipunten / sluitplaat / schroeven) - verwijderen van collage latten - deze ontdoen van nagels / schroeven

 • De leerling kan het eigen gerealiseerde project leveren en vakkundig plaatsen?

 • Plaatsen binnen deur (BEREIKT: alle 4 de stappen zijn aangevinkt - NIET BEREIKT: 2 of minder stappen zijn aangevinkt)

 • Binnenkast komt voorbij de muurdikte (normaal 2 mm)

 • Deurblad heeft bovenaan en aan de slotkant een gelijke speling tegenover de binnenkast (normaal 3 mm).

 • Deur valt mooi in het slot en heeft geen speling.

 • Deurblad blijft staan in bepaalde open stand (gaat niet dicht of open).

 • De leerling voert tijdens de plaatsing een permanente kwaliteitscontrole uit? (gebruik waterpas - lasertoestel)

 • De scharnierkant waterpas (BEREIKT: de scharnierkant staat perfect waterpas - NIET BEREIKT: de scharnierkant staat meer de 2 mm uit het pas)

 • Deurbreedte verdelen in de opening (links en rechts gelijke speling) - scharnierkant in 2 kanten waterpas zetten

 • De leerling kan de aansluiting van een buitenschrijnwerkelement of binnendeur met de bestaande toestand kwalitatief en inzichtgericht afwerken?

 • Plaatsen bekleding (BEREIKT: alle 6 de kwaliteitspunten werden aangevinkt - NIET BEREIKT: 3 of minder kwaliteitspunten werden aangevinkt).

 • De bekleding werd geplaatst te beginnen bij de scharnierkant > bovenkant > slotkant.

 • Speling "careetje" is overal gelijk.

 • Verstekken zijn zuiver en voorzien van lijm.

 • Genageld op gelijke afstand

 • Genageld in het kopstuk van de bekleding (van boven naar beneden - niet zijdelings)

 • Zorgvuldig opgeschuurd. (P80 > P120)

 • De leerling kan de plaatsingsapparatuur en hulpmiddelen efficiënt gebruiken?

 • Correct en veilig gebruik van nagelpistool (BEREIKT: dragen veiligheidsbril, juiste lengte minibrads (50 mm binnenkast vast zetten / 30 mm bekleding vast zetten), op gelijke afstand in de bekleding, niet te veel en net in de binnenkast (maximaal 3 nagels per collageblok) - NIET BEREIKT: niet dragen veiligheidsbril en / of geen correcte lengte minibrads en / of onzurgvuldige afstanden (binnenkast en bekleding).

MAKEN VAN EEN VAST RAAM / ENKEL OPENDRAAIEND RAAM / BUITENDEUR

 • De leerling kan de materialen kwalitatief- en inzichtgericht verwerken?

 • Schaven (vlak, haaks, op dikte en breedte) werkstukken ( BEREIKT: meer dan 80 % van de stukken zijn zuiver geschaafd - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de stukken zijn zuiver geschaafd)

 • Maximum tolleretantie 0,2 mm - geen scharen - slaggolf (machineslag) - afdruk aanvoerrollen.

 • Gebruik schuifmaat (kunnen aflezen tot op 2/10 mm)

 • De leerling kan de constructiemethode kwalitatief en inzichts gericht toepassen?

 • Paren en afschrijven (BEREIKT: stukken zijn correct gepaard en eindlijnen zijn zuiver en correct aangezet - NIET BEREIKT: niet correct geplaatste paringstekens en / of niet zuiver en correct afgeschreven eindlijnen).

 • De leerling kan een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking vergaren?

 • Lijmen (BEREIKT: de constructie is vlak en haaks, de diagonalen verschillen maximaal 2 mm - NIET BEREIKT: de constructie is niet vlak en / of diagonalen verschillen meer dan 2 mm)

 • Diagonalen mogen maximaal 2 mm verschillen.

 • De leerling kan het beslag van buitenschrijnwerk / binnenschrijnwerk oordeelkundig aanbrengen?

 • Infrezen beslag (BEREIKT: alle beslag werd zuiver en op juiste diepte ingefreesd en vast geschroefd - NIET BEREIKT: 2 of meer onderdelen werden niet zuiver ingefreesd en vast geschroefd)

 • De leerling kan in functie van de opdracht de conventionele / gestuurde machines en/of ook de CNC machines volgens opleiding en veiligheidsvoorschriften bedienen?

 • De leerling kan de verspaningsmiddelen zorgvuldig hanteren, plaatsen en bevestigen?

 • De leerling heeft de nodige inzichten verworven bij verspaningstechnieken? (meeloop / tegenloop - inloop / uitloop - wijzerzin / tegenwijzerzin - radiuscompensatie)

 • Slaan / boren van pennen en gaten (BEREIKT: volgens voorschrift en alle verbindingen zijn correct - NIET BEREIKT: minder dan de helft van de verbindingen zijn correct)

 • Volgens opgave (pennen / gaten) - maximum tolerantie 2 mm

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van extra waterbuffer (BEREIKT: volgens de opgegeven afmetingen (zie werkplaatsfiche) - NIET BEREIKT: freeswerk wijkt meer dan 2 mm af van de opgave).

 • enkel onderregel - 10 x 10 mm - 1 mm van het voorhout - invalsfreeswerk aan beide kanten

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van sierlijst (BEREIKT: volgens model , invalsfreeswerk - NIET BEREIKT: niet volgens model of te ver door gefreesd).

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van algemeen freeswerk (groeven / sponning / lijsten / …) (BEREIKT: freeswerk volgens opgave en binnen de tolerantie van 0.2 mm - NIET BEREIKT: freeswerk niet volgens opgave en buiten de tolerantie van 1 mm).

 • Gebruik en instellen zaagmachine (paneelzaag / verstekzaag) (BEREIKT: tolerantie van 0.5 mm bij zuiver zagen van stukken - NIET BEREIKT: meer dan 1,5 mm).

 • De leerling kan de werkstukken op een correcte manier hanteren?

 • Correcte manier van hanteren werkstuk voor het infrezen van beslag (BEREIKT: de leerling maakt gebruik van hulpmiddelen om het werkstuk op een correcte en ergonomische manier in te frezen - NIET BEREIKT: de leerling maakt geen gebruik van hulpmiddelen en werkt zo eigenlijk op een niet ergonomische en onveilige manier).

 • Gebruik maken van een werkbank - banklip en extra lat en spanschroef - zoals aangeleerd.

 • De leerling kan de afwerkingstechniek uitvoeren in functie van een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking? (oppervlakte afwerking - schuurtechnieken - fouten analyse)

 • Opschuren werkstuk (BEREIKT: de hoeken zijn niet afgewreven en minimaal dikte verschil, opschuren volgens de "draad" van het hout - NIET BEREIKT: hoeken zijn duidelijk afgewreven, dikteverschil is meer dan 1 mm en er werd niet geschuurd met de "draad" van het hout).

PLAATSEN VAN EEN VAST RAAM / ENKEL OPENDRAAIEND RAAM / BUITENDEUR

 • De leerling kan de materialen kwalitatief- en inzichtgericht verwerken?

 • Verzagen van plaatmateriaal (BEREIKT: tolerantie van 0.5 mm bij zuiver zagen van stukken - NIET BEREIKT: meer dan 1,5 mm).

 • Maximum tolleretantie 0,5 mm - geen verbrande stukken door zaagsnede (goed snijdend gereedschap + correct ingestelde geleider) - zuivere zaagsnede

 • De leerling kan een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking vergaren?

 • WBP rond raam of bekleding (BEREIKT: de constructie is vlak en haaks, zuiver bevestigd - NIET BEREIKT: de constructie is niet vlak en haaks en / of zuiver bevestigd)

 • De leerling kan in functie van de opdracht de conventionele / gestuurde machines en/of ook de CNC machines volgens opleiding en veiligheidsvoorschriften bedienen?

 • De leerling kan de verspaningsmiddelen zorgvuldig hanteren, plaatsen en bevestigen?

 • De leerling heeft de nodige inzichten verworven bij verspaningstechnieken? (meeloop / tegenloop - inloop / uitloop - wijzerzin / tegenwijzerzin - radiuscompensatie)

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van algemeen freeswerk (tabletsponning / bekledingsgroef /groeven / sponning / lijsten / …) (BEREIKT: freeswerk volgens opgave en binnen de tolerantie van 0.2 mm - NIET BEREIKT: freeswerk niet volgens opgave en buiten de tolerantie van 0.2 mm).

 • De leerling kan voorbereidingen treffen voor het plaatsen van fabrikanten?

 • Zorgvuldig uitbreken van bestaand raam in opening (BEREIKT: Het raam op een correcte manier uithalen met zeer weinig, de opening klaar maken voor het plaatsen van een nieuw raam- NIET BEREIKT: het raam wordt hardhandig uitgebroken met veel schade als gevolg, de raamopening is niet zorgvuldig klaargemaakt voor het plaatsen van het nieuwe raam)

 • De leerling kan het eigen gerealiseerde project leveren en vakkundig plaatsen?

 • De leerling voert tijdens de plaatsing een permanente kwaliteitscontrole uit? (gebruik waterpas - lasertoestel )

 • De leerling kan de plaatsings- en bevestigingstechnieken correct gebruiken volgens de gestelde eisen?

 • Luchtdicht plaatsen binnen raam (BEREIKT: alle 4 de stappen zijn aangevinkt - NIET BEREIKT: 2 of minder stappen zijn aangevinkt)

 • Zwelband correct aangebracht

 • Raam waterpas in raamopening

 • Speling links en rechts gelijk

 • Correct aanbrengen van de luchtdichte en dampremmende folie

 • De leerling kan de aansluiting van een buitenschrijnwerkelement of binnendeur met de bestaande toestand kwalitatief en inzichtgericht afwerken?

 • Correct plaatsen van de bekleding (BEREIKT: de bekleding wordt correct geplaatst tegen het raam, is vlak en haaks - NIET BEREIKT: er zit speling op de bekleding, deze is niet vlak en haaks geplaatst.)

TUSSENWERK

 • De leerling kan de materialen kwalitatief- en inzichtgericht verwerken?

 • Schaven (vlak, haaks, op dikte en breedte) werkstukken ( BEREIKT: meer dan 80 % van de stukken zijn zuiver geschaafd - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de stukken zijn zuiver geschaafd)

 • Maximum tolleretantie 0,2 mm - geen scharen - slaggolf (machineslag) - afdruk aanvoerrollen.

 • Gebruik schuifmaat (kunnen aflezen tot op 2/10 mm)

 • De leerling kan de constructiemethode kwalitatief en inzichts gericht toepassen?

 • Paren en afschrijven (BEREIKT: stukken zijn correct gepaard en eindlijnen zijn zuiver en correct aangezet - NIET BEREIKT: niet correct geplaatste paringstekens en / of niet zuiver en correct afgeschreven eindlijnen).

 • De leerling kan een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking vergaren?

 • Lijmen (BEREIKT: de constructie is vlak en haaks, de diagonalen verschillen maximaal 2 mm - NIET BEREIKT: de constructie is niet vlak en / of diagonalen verschillen meer dan 2 mm)

 • Diagonalen mogen maximaal 2 mm verschillen.

 • De leerling kan in functie van de opdracht de conventionele / gestuurde machines en/of ook de CNC machines volgens opleiding en veiligheidsvoorschriften bedienen?

 • De leerling kan de verspaningsmiddelen zorgvuldig hanteren, plaatsen en bevestigen?

 • De leerling heeft de nodige inzichten verworven bij verspaningstechnieken? (meeloop / tegenloop - inloop / uitloop - wijzerzin / tegenwijzerzin - radiuscompensatie)

 • Boren van gaten (BEREIKT: volgens afspraak 80% van de gaten binnen de tolerantie - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de verbindingen zijn binnen de tolerantie)

 • Slaan van pennen (BEREIKT: volgens afspraak 80% van de gaten binnen de tolerantie (vlak, haaks schoudering dicht / blad 80 gr) - NIET BEREIKT: minder dan 60% van de verbindingen zijn binnen de tolerantie)

 • Gebruik en instellen freesmachine voor het frezen van algemeen freeswerk (groeven / sponning / lijsten / …) (BEREIKT: freeswerk volgens opgave en binnen de tolerantie van 0.2 mm - NIET BEREIKT: freeswerk niet volgens opgave en buiten de tolerantie van 0.2 mm).

 • De leerling kan de afwerkingstechniek uitvoeren in functie van een hedendaagse volwaardige uitvoering binnen de houtbewerking? (oppervlakte afwerking - schuurtechnieken - fouten analyse)

 • Opschuren werkstuk (BEREIKT: de hoeken zijn niet afgewreven en minimaal dikte verschil, opschuren volgens de "draad" van het hout - NIET BEREIKT: hoeken zijn duidelijk afgewreven, dikteverschil is meer dan 1 mm en er werd niet geschuurd met de "draad" van het hout).

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.