Vaardigheden

 • De leerling kan boekhoudkundige documenten verwerken in een algemene en/of analytische boekhouding

 • De leerling kan boekhoudkundige cijfers verwerken in een rekenblad

 • De leerling kan gegevens van klanten en leveranciers beheren

 • De leerling kan verschillende administratieve taken uitvoeren

 • De leerling kan met verschillende softwarepakketten werken en deze ook integreren

Competenties

Competenties met betrekking tot initiatief nemen.

 • De leerling ziet werk.

 • De leerling levert kwaliteitsvol werk af.

 • De leerling ziet problemen en pakt ze aan.

Competenties met betrekking tot doorzettingsvermogen.

 • De leerling kan zich voldoende op de opdracht concentreren.

 • De leerling legt voldoende wilskracht aan de dag om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Competenties met betrekking tot discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid.

 • De leerling is steeds aanwezig en verwittigt altijd bij afwezigheid.

 • De leerling komt steeds op tijd.

 • De leerling leeft de procedures en de regels na.

 • De leerling heeft steeds de nodige stagedocumenten bij zich en vult ze ook aan.

Competenties met betrekking tot persoonlijke verzorging.

 • De leerling draagt gepaste en verzorgde kledij.

 • De leerling geeft een fitte indruk.

Competenties met betrekking tot stressbestendigheid en flexibiliteit.

 • De leerling heeft voldoende aanpassingsvermogen en kan de opdracht zelfstandig uitvoeren.

 • De leerling kan omgaan met tijdsdruk.

 • De leerling kan voldoende snel werken.

Competenties over reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • De leerling blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

Competenties met betrekking van de gesproken taal.

 • De leerling gebruikt de juiste lidwoorden.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

Competenties met betrekking tot de geschreven taal.

 • De leerling schrijft correcte Nederlandse zinnen.

 • De leerling leest alles na en verbetert indien nodig.

Competenties met betrekking tot plannen en organisatie van werk.

 • De leerling kan de activiteiten plannen in functie van deadlines en resultaten.

 • De leerling ruimt spontaan het gebruikte materiaal op en laat de werkplek ordelijk achter.

Competenties met betrekking tot kwaliteit en resultaatgerichtheid.

 • De leerling werkt steeds nauwkeurig.

 • De leerling kijkt voldoende kritisch naar zijn eigen werk en is veeleisend naar zichzelf toe.

Competenties met betrekking tot sociaalvaardigheid.

 • De leerling is steeds beleefd.

 • De leerling toont steeds respect voor het werk van anderen.

 • De leerling toont steeds respect voor anderen.

 • De leerling kan samenwerken met andere collega's.

Competenties met betrekking tot communicatie.

 • De leerling spreekt vlot Nederlands.

 • De leerling communiceert vlot met externen.

 • De leerling gebruikt een correcte lichaamstaal.

Competenties met betrekking tot assertiviteit.

 • Ik heb een eigen mening en durf deze dan ook verdedigen.

 • Ik heb voldoende zelfvertrouwen en straal dit dan ook uit .

Competenties met betrekking tot leergierigheid en interesse.

 • Ik vraag voldoende feedback en integreer dit spontaan.

 • Ik toon voldoende interesse voor het werk.

Bespreking eindevaluatie.

 • Opmerkingen

 • Select date

 • Leerling:

 • Stagebegeleider:

 • Stagementor:

Fotomateriaal

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.