οδηγιες

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε την λίστα ως βοήθημα για την διευκόλυνση ανατροφοδότησης (feedback) προς τον εκπαιδευτή/ες σας ετσι ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους ικανότητες Αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο κλινικές ομάδες.

Λιστα

Λίστα εκπαιδευτικών στόχων & χαρακτηριστικών
Ημερομηνία

Όνομα εκπαιδευτή/τριας

Ο εκπαιδευτής/τρια μου:

Μου έδωσε ξεκάθαρη εικόνα των στόχων της άσκησης ΠΡΙΝ την προσομοίωση και εκμαίευσαι τους δικούς μου στόχους

Εξήγησε με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί η επιτυχημένη επίδοση ΠΡΙΝ την άσκηση.

Με προέτρεψε να συλογιστώ την ολη εμπειρία και τα συναισθήματα που μου δημιουργήθηκαν γύρω απο την απόδοση μου

Συνέδεσε την ανατροφοδότηση με τους δικούς μου στοχους εκμάθησης.

Παρείχε λεπτομερή ανατροφοδότηση τόσο σε εμενα προσωπικά οσο και σε ολόκληρη την ομάδα

Ήταν περιγραφικός ενώ ταυτόχρονα εξερευνούσε τις δικό μου τροπο σκέψης γύρω απο τις πράξεις μου

Διανθησε την ανατροφοδότηση με τη χρήση βίντεο.

Δεν απέφυγε να επισημάνει συγκεκριμένα τα σημεία τα οποία πρεπει να βελτιωσω

Μου έδωσε την ευκαιρία να υποβάλω ερωτήσεις και να ζητήσω συγκεκριμένη ανατροφοδότηση ( και απο τους συναδέλφους μου)

Συμπεριέλαβε ενεργά και την ομαδα παρατηρητών στην συζήτηση.

Ισορροπημένη ανατροφοδότηση μεταξύ τεχνικών και μη-τεχνικών ικανοτήτων.

Δεν με υπερφόρτωσε και ηταν υποστηρικτικός και ευαισθητος

Με παρακίνησε να θέσω μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στόχους

Εξερεύνησε μαζί μου μελλοντικές ενέργειες μου σε απάντηση στα στοιχεια της ανατροφοδότησης

Επιβεβαίωσε τι κατανόησα (πχ μου ζήτησε να συνοψίσω τη συζήτηση)

Άλλα σχόλια:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.