Information

 • ประเทศ/สาขา :

 • วันที่ :

 • เวลา :

 • สถานที่ (สถานที่ทำบริการ/ สาขา) :

 • ประเภทงานที่สำรวจ :

 • ทำการประเมินโดย (ชื่อ) :

 • ทำการประเมินโดย (ตำแหน่งงาน) :

 • พนักงานบริการ (ชื่อ) :

 • พนักงานบริการ (ตำแหน่งงาน) :

 • คำอธิบาย :
  โปรดเลือก -
  ✔ “สภาพดี/ การปฏิบัติดี ” หรือ “ใช่”
  X “สภาพไม่ดี/ การปฏิบัติไม่ดี ” หรือ “ไม่ใช่”
  P “สภาพดีเป็นบางส่วน / มีความเข้าใจบางส่วน”
  NA ไม่เกี่ยวข้อง

  ✱ สำเนารายงานนี้ ควรส่งต่อให้กับผู้จัดการ SHE

A) รายงานอุบัติเหตุ (SINA)

 • 1(a) พนักงานถือ “บัตร SINA” ติดตัวไป & อยู่ในสภาพที่ดี

 • Thai Sina Front.jpg
 • 1(b) ด้านหลังของ “บัตร SINA” มีการกรอกสมบูรณ์ & ข้อมูลถูกต้อง

 • Thai Sina Back.jpg
 • 1(c) สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของบัตร SINA ได้

 • 1(d) พนักงานรู้สิ่งที่ต้องรายงาน และผู้ที่จะรายงานไปยัง <br>(กรณีที่เกือบพลาด การบาดเจ็บเล็กน้อย รุนแรง ไม่มีการบาดเจ็บ เช่น ความเสียหายต่อยานพาหนะ ไฟไหม้)

 • 1(e) เคยเป็นพยาน / การประสบ เหตุการณ์ที่เกือบพลาด การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน 1 ปีที่แล้ว

B) นโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง

 • 1. พนักงานสามารถอธิบายนโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง (ZTP) ได้หรือไม่?

 • Thai ZTP.jpg
 • 2. พนักงานทราบถึงการดำเนินการทางวินัยสำหรับ ZTP หรือไม่? <br> (จดหมายเตือนครั้งที่ 1 และ 2, ครั้งที่ 3 ~ ไล่ออก)

 • 3. พนักงานปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ ZTP ในที่ทำงานหรือไม่?

 • หมายเหตุ : โปรดระบุ NA ถ้ารายการใด ๆ ในข้อ 3(a)-3(h) ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบระหว่าง MSOT

 • 3(a) มีการทำการประเมินความเสี่ยงหน้างาน(SRA)หรือไม่? (ตรวจสอบรายงาน SRA หรือ SRA ที่พิมพ์บนเอกสารบริการ / PDA)

 • 3(b) พนักงานได้อ่านข้อมูล SRA หรือไม่? (ผ่านข้อมูล SRA บนเอกสารบริการ หรือที่แสดงบนแอป SRA บน PDA,Service trak / แท็บเล็ต/ โทรศัพท์มือถือ หรือผ่านรายงาน SRA ที่เป็นกระดาษ)

 • 3(c) รองเท้านิรภัย

 • 3(d) ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมเข็มขัดนิรภัย

 • 3(e) ไม่ใช้มือหยิบจับโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์

 • 3(f) ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ใช้อุปกรณ์

 • 3(g) สวมหมวกนิรภัย แจ็คเก็ต และถุงมือในขณะที่ขี่จักรยานยนต์

 • 3(h) สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีที่มีตลับกรองในขณะที่พ่นสเปรย์/ พ่นหมอก/ พ่นละออง/ ULV/ รมควัน

 • Capture.JPG

C) กฎทอง SHE

 • 1. พนักงานมี “คู่มือกฎทอง SHE” หรือไม่?

 • 2. พนักงานสามารถอธิบาย กฎทอง SHE ภายใต้หัวข้อ “เริ่ม/ หยุด” ได้หรือไม่? <br> ช่พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎต่าง ๆ ในที่ทำงานหรือไม่?

 • คำตอบ :

  ➊ เริ่มงานเฉพาะ ถ้าคุณ:
  a) ได้รับการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตให้ทำงาน
  b) พร้อมสำหรับการทำงาน และไม่อยู่ภายใต้ผลกระทบจากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
  c) มีอุปกรณ์, PPE และรองเท้านิรภัยที่ถูกต้อง
  d) เข้าใจถึงอันตรายและดำเนินการตามข้อควรระวังต่าง ๆ

  ➋ ไม่เริ่มงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะดำเนินการ ถ้าสงสัย ให้ติดต่อผู้จัดการของคุณ

  ➌ หยุดงาน หากมีความเสี่ยง / อันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ และติดต่อผู้จัดการของคุณ

D) การทำงานในที่สูง (WAH)

 • หมายเหตุ : โปรดระบุ NA ถ้ารายการใด ๆ ในข้อ
  D1-D8 ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบระหว่าง MSOT

 • 1. พนักงานสามารถอธิบาย กฎทอง SHE 5 ข้อ ภายใต้หัวข้อ “การทำงานในที่สูง” ได้หรือไม่?

 • คำตอบ :
  ➊ วิธีสุดท้าย ~ ทำงานในที่สูงเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าไม่สามารถใช้วิธีอื่น ๆ ทั้งหมดได้แล้ว
  ➋ ใช้บันไดเฉพาะเมื่อสามารถวางโดยมีจุดสัมผัส 3 จุดได้ และไม่มีการเอื้อมไกลเกินไป เพื่อเข้าถึงยังตำแหน่ง
  ➌ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก (เช่น เครื่องกั้น) ต้องมีความสำคัญเหนือการใช้ อุปกรณ์สายรัดป้องกันการตก (เช่น สายรัด & เชือกนิรภัย)
  ➍ ห้ามยืนบนพื้นผิวที่เปราะบาง หรือทำงานใกล้ขอบหรือช่องเปิดที่ไม่มีการป้องกันการตกที่เหมาะสม
  ➎ ใช้เฉพาะอุปกรณ์ WAH ที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่น บันได นั่งร้าน บูมลิฟต์ กระดานสำหรับคลาน

  Thai overreaching.PNG
 • 2. พนักงานจำเป็นต้องทำงานในที่สูงที่ไซต์นี้หรือไม่?<br><br>เช่น การเปลี่ยนแผงกาวบนห้องใต้หลังคา, การตรวจสอบปลวกที่ห้องใต้หลังคา, การให้บริการเครื่องฟอกอากาศ / ILT บนบันได

 • ถ้าใช่ โปรดระบุชนิดของ WAH และความสูงด้านล่าง:

 • 3. พนักงานได้รับการฝึกอบรมในการทำงานในที่สูงหรือไม่?<br><br>เช่น การฝึกอบรมการใช้บันได ความปลอดภัยในห้องใต้หลังคา การใช้กระดานสำหรับคลาน การใช้งานบูมลิฟต์ รถกระเช้า การใช้สายรัด & เชือกนิรภัย

 • ถ้าใช่ โปรดระบุชนิดของ WAH และความสูงด้านล่าง:

 • 4. มีวิธีที่ปลอดภัยกว่าอื่น ๆ ในการทำงานโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง หรือไม่? <br><br>เช่น การใช้กล้องติดเสา เครื่องมือตรวจสอบ กล้องตรวจหนู หรือการดำเนินการจากพื้นดิน ห้าม ใช้แผ่นไม้ เก้าอี้ โต๊ะ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุน WAH

 • Thai Pole cam.PNG
 • 5. ถ้าใช้บันได บันไดมีความสูงที่ถูกต้อง (ต้องไม่ใช้ 2 ขั้นบนสุด) และอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่? มีฉลากบนบันไดที่ระบุน้ำหนักการทำงานที่ปลอดภัย (SWL) เช่น SWL 150 กก. หรือไม่?

 • ➊ ความสูงบันไดที่ถูกต้อง = ต้องไม่ใช้ 2 ขั้นบนสุด
  ➋ สภาพบันไดที่ดี = มีฉลากระบุน้ำหนักการทำงานที่ปลอดภัย ไม่มีฐานยาง ตัวค้ำ ราว ขั้นบันไดที่หายไป / เสียหาย
  ➌ สำหรับการเข้าไปในห้องใต้หลังคา = ไม่ควรใช้บันได ต้องใช้บันไดพิงที่สามารถยืดออกไปผ่านช่องเปิดของหลังคาที่ยาวเกิน 1 เมตรเท่านั้น

  LADDER.jpg
 • 6. ถ้าพนักงานกำลังใช้บันได :<br><br>• บันไดวางอยู่บนพื้นดินที่สม่ำเสมอหรือไม่? <br>• พนักงานรักษาจุดสัมผัส 3 จุดที่ติดต่อกับบันได และหันด้านหน้าของลำตัวเข้าหาบันไดหรือไม่?

 • ➊ ตำแหน่งที่ถูกต้องบนบันได = ด้านหน้าของลำตัวหันเข้าหาบันได
  ➋ ห้ามวางบันไดบนขั้นบันได / ทางลาดเอียง / พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
  ➌ รักษาจุดสัมผัส 3 จุดบนบันได

  2.JPG
 • 7. เครื่องจ่ายสเปรย์ปรับอากาศ/เครื่องพ่นสเปรย์ไล่แมลง :<br><br>• ความสูงที่อนุญาตมากที่สุด ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 2 เมตรจากพื้นดิน เพื่อลดความเสี่ยง WAH ให้ต่ำที่สุด และให้พนักงานสามารถใช้บันไดที่เหมาะสมที่ RI มีให้<br><br>• ไม่ติดตั้งเหนือบริเวณที่มีคนเดินผ่าน / มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เหนือเส้นทางประตู บริเวณที่นั่ง ที่นั่งในห้องน้ำ บริเวณที่เปลี่ยนผ้าอ้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่เครื่องหล่นลงมาใส่คนให้ต่ำที่สุด

 • 8. สถานีเหยื่อและกับดักแมลงวัน :<br><br>• ไม่ติดตั้งในที่สูงซึ่งการเข้าถึงไม่ปลอดภัย หรือถูกขวางกั้น มีความเสี่ยงจากการที่อุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น ใกล้ขอบที่ไม่มีการป้องกัน / ช่องเปิดของแท่นหรือผนัง

E) การลื่น สะดุด & ล้ม, ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ และความเสี่ยงอื่น ๆ

 • หมายเหตุ : โปรดระบุ NA ถ้ารายการต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบระหว่าง MSOT

 • 1. มีการติดตั้งสถานีเหยื่อ และกับดักแมลงวัน:<br><br>• ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงอย่างปลอดภัย ที่หลีกเลี่ยง / ลดความเสี่ยงจากการลื่น สะดุด และล้ม ให้มีน้อยที่สุดหรือไม่? <br>เช่น ติดตั้งไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนทางลาด หลีกเลี่ยงบริเวณซึ่งใกล้กับท่อระบายน้ำเปิด พื้นที่ที่มีทางเข้าแคบ หรือไม่มีทางเข้าที่เหมาะสม

 • 2. มีการติดตั้งสถานีเหยื่อ และกับดักแมลงวัน:<br><br>• ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ เครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่ และอันตรายจากไฟฟ้าหรือไม่? <br>เช่น ระยะห่างที่ปลอดภัยจากยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ในที่จอดรถ / สถานที่ขนสัมภาระ, รถยกที่ร้านค้า, ห่างจากประตูที่มีการเปิด / ปิด, ห่างจากหน้าต่างซึ่งอาจมีอันตรายจากการหล่นใส่ศีรษะ, ห่างจากสายไฟ / แผงไฟ

F) ความปลอดภัยของการขับขี่ และคนเดินเท้า

 • หมายเหตุ : โปรดระบุ NA ถ้ารายการต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบระหว่าง MSOT

 • 1. พนักงานสามารถอธิบาย กฎทอง SHE 5 ข้อ ภายใต้หัวข้อ “การขับเพื่อไปปฏิบัติงาน” ได้หรือไม่?

 • คำตอบ :
  ➊ ขับรถเฉพาะเมื่อปลอดภัย และถูกกฎหมายเท่านั้น
  ➋ อย่าใช้โทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์พกพา ขณะขับรถ
  ➌ ระวังเรื่องความเร็ว และพิจารณาสภาพถนนและการจราจรเสมอ
  ➍ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องสวมเข็มขัดนิรภัย
  ➎ รักษาระยะห่างในการหยุดที่ปลอดภัยจากรถคันข้างหน้า

 • 2. พนักงานมีใบขับขี่ที่ถูกต้องหรือไม่? ถ่ายภาพใบขับขี่

 • 3. พนักงาน(ที่กำลังขับขี่ยานพาหนะ) เป็นคนขับที่ได้รับอนุญาตที่แต่งตั้งโดย RI ให้ขับขี่ยานพาหนะนี้หรือไม่?

 • 4. พนักงาน(คนขับที่ได้รับอนุญาต) ได้รับคู่มือยานพาหนะของบริษัท และหัวหน้า / ผู้จัดการ / พนักงาน SHE มีการอธิบายเกี่ยวกับคู่มือสั้น ๆ ให้ฟังหรือไม่?

 • 5. ยานพาหนะบริการอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่? ถ่ายภาพยานพาหนะ และทะเบียนรถ<br><br>มองหายางที่ชำรุด รอยบุบบนตัวถัง กระจก กระจกมองหลังที่แตก ฯลฯ รับข้อคิดเห็นจากช่างเทคนิคว่าการทำงานของยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ เช่น เบรค ไฟ เซ็นเซอร์ถอยหลัง เข็มขัดนิรภัย

 • 6. เข็มขัดนิรภัยเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่? ถ่ายภาพ

 • 7. ยานพาหนะบริการมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อไปนี้ และอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่?<br><br>• เครื่องดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล เสื้่อสะท้อนแสง กรวยนิรภัย ป้ายสามเหลี่ยมเตือนอันตราย

 • 8. พนักงานสวมเสื้อสะท้อนแสง หรือใช้กรวยนิรภัย ในขณะที่ขนวัสดุขึ้น / ลง / ทำการเตรียมงานที่ยานพาหนะ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงจากยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่หรือไม่?

 • 9. พนักงานสวมเสื้อสะท้อนแสง ในขณะที่ทำงานในบริเวณที่มียานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น ลานจอดรถ ข้างถนน สถานที่ขนสัมภาระ คลังสินค้าที่มีรถยกหรือไม่

G) การแนะนำและการให้คำปรึกษาพนักงาน

 • 1. พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้าน SHE ที่ดำเนินการโดยหัวหน้า / ผู้จัดการ / พนักงาน SHE เมื่อพนักงานเข้าร่วมกับ RI ในครั้งแรกหรือไม่?

 • 2. การปรึกษาหารือกับพนักงาน มีข้อเกี่ยวข้องด้าน SHE ที่ต้องการให้ปรับปรุงในงานของท่านหรือไม่ ? กรุณาระบุด้านล่าง หากมีคำแนะนำจากพนักงาน : ระบุว่า “ไม่มี” หากไม่มีคำแนะนำใดๆจากพนักงาน

ลายเซ็น

 • ลายเซ็นต์ผู้นำ/ผู้ประเมิน :

 • ลายเซ็นต์พนักงาน :

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.