Audit

Angiv detaljer om placering på byggeplads

Tag stedsangivende oversigtsfoto
Modtagekontrol

Rør: 100% - skader og mangler

Formstykker / overgange: 100% - skader og mangler

Brøndgods / Dæksler / Karme: 100%- skader og mangler

Komponenter - Højvandslukker m.v.: 100% - skader og mangler

Grusmaterialer: 100% - skader og mangler

Dræn: 100% - skader og mangler

Pumper: 100% - skader og mangler

Angiv evt anden materialetype:

Tag eventuelt FOTO af materialetyper
Udførelseskontrol HUSK AT UDFØRE AFVIGERAPPORTER hvis der svares nej skal der henvises til den specifikke afvigerapport i kommentarfeltet!

Ledninger: Fald / Dybde / Placering

Gulvafløb / Standrør m.v.: Placering / Højde og mål

Brønde: Placering / Samlinger

Udjævning og omkring fyldning: Tykkelse / Egnet

Overgange / Tilslutninger: Visiuel / måling

Karme og dæksler: Placeringer / monteringer

Dræn: Placering / Dybde / Fald

Tilslutninger: Hovedkloak / Stikledning

Pumper: Placering / Tilslutning

Højvandslukker: Placering / Tilslutning

Rottespærre: Placering / Tilslutning

Retablering: Visuelt / Aftalegrundlag

Udført som på tegning / Beskrivelse: Placering / dimensioner / matr.

Slutkontrol

Pumper / højvandslukker / rottespære: gennemskylles med vand

Tæthedsprøvning: 2 x aktivering

TV inspektion / fotodokumentation: Aftalegrundlag

Rettet i tegning: Aftalegrundlag

Oprydning: som aftalt

Eventuelle kommentarer til proceskontrollen

Angiv evt. Kommentar:

Evt. supplerende FOTO
Verifikation
Underskriv her for denne proceskontrollen rigtighed:

Gem og send til projektleder for sagen!

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.