Audit

Angiv detaljer om placering på byggeplads

Tag stedsangivende oversigtsfoto

Kontrol udføres løbende

Grubning

Grubning udført med gravemaskine med grubetand

Grubning udført med efterhængt redskab på traktor eller dozer

Jævnhed svarer til under 150mm på 3m retskede?

Overfladen er rettet af og uden lunker der kan stuve vand?

Tag eventuelt supplerende FOTO
Kultivering

Kultivering af plantehuller/arealer udført ved fræsning

Kultivering af plantehuller/arealerudført ved håndgravning

Angiv eventuelt anden kultiveringsmetode

Jorden var tjenlig ved kultiveringen?

OBS! Ved fremsendelse af denne proceskontrol til bygherre er kultiveringen klarmeldt jf. Bygherres krav om dette.

Eventuelle kommentarer til proceskontrollen

Angiv evt. Kommentar:

Evt. supplerende FOTO
Verifikation
Underskriv her for denne proceskontrols rigtighed:

Gem og send til projektleder for sagen!

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.