Audit

Følgende er en hjælp til at stedfæste hvor på byggepladser kontrollen er udført.

Angiv detaljer om placering på byggeplads, eksempelvis udfor husnummer eller lignende.

Tag stedsangivende oversigtsfoto
Vælg materialetype/proces

Afstandsskinner

Armering og bindinger

Beton

Overflade

Fuger

Angiv evt anden materialetype/proces

Tag FOTO af materialetyper
Finish

Afstandsskinner i korrekt mængde?

Armeringsjern i mængde og dimension som procesbeskrivelse

Beton i korrekt lagtykkelse (Husk modtagekontrol!)

Glitning er ensartet og jævn uden lunker med korrekt fald?

Fuger er fyldte med beskrevet fugemateriale?

Fuger er ensartede i bredden?

Eventuelle kommentarer til proceskontrollen

Angiv evt. Kommentar:

Evt. supplerende FOTO
Verifikation
Underskriv her for denne proceskontrollen rigtighed:

Gem og send til projektleder for sagen!

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.