Audit

Angiv detaljer om placering på byggeplads

Tag stedsangivende oversigtsfoto
Kontrol udføres kontinuerlig under arbejdet

Svarer det anvendte materiale til kravene i beskrivelsen?

Er jorden blevet udlagt i den rigtige tykkelse

Er der taget højde for sætning af jorden (overhøjde)

Angiv evt anden arbejdsproces

Tag FOTO af materialetyper
Eventuelle kommentarer til proceskontrollen

Angiv evt. Kommentar:

Evt. supplerende FOTO
Verifikation
Underskriv her for denne proceskontrols rigtighed:

Gem og send til projektleder for sagen!

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.