Audit

Angiv detaljer om placering på byggeplads

Tag stedsangivende oversigtsfoto
Kontrol

Er ledningsgrav korrekt dybde?

Er der skader på kabler

Rigtige grusmaterialer til rør og kabler

Er placeringen jf tegningsmaterialet (OBS afvigerapport)

Er kabler/trækrør indmålte på "as built" tegning?

Angiv evt anden arbejdsproces

Tag FOTO af materialetyper
Eventuelle kommentarer til proceskontrollen

Angiv evt. Kommentar:

Evt. supplerende FOTO
Verifikation
Underskriv her for denne proceskontrollen rigtighed:

Gem og send til projektleder for sagen!

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.