Sportzaal

Algemeenheden over de zaal

 • Er is een E.H.B.O.-koffer aanwezig.

 • Er is advies gevraagd aan de schoolarts over de inhoud van de E.H.B.O.-koffer.

 • Bij ongevallen kan snel hulp ingeroepen worden.

 • Er is een lijst aanwezig met de nijverheidshelpers en hun bereikbaarheid.

 • De gymzaal (turnzaal) en de sportinstallaties worden periodiek gekeurd door een externe instantie of door eigen opgeleid personeel ( met schriftelijk verslag).

 • Het onderste gedeelte van de wanden is glad of afgeschermd.

 • Scherpe, uitstekende delen (bijv. aan radiatoren), palen zijn afwezig of goed afgeschermd (vrije zone 1 meter van zijlijn, 4 meter van eindlijnen).

 • De beglazing bestaat uit veiligheidsglas.

 • De beglazing heeft een beschermlaag van veiligheidsfolie.

 • Glazen vlakken en transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op oog-hoogte (1,40m), (stootbalk wenselijk bij plaatsen waar gedrang mogelijk is).

 • Verlichtingsarmaturen, klokken en dergelijke zijn beschermd tegen beschadigingen.

 • Wandcontactdozen en schakelaars zijn onbeschadigd en voldoende beschermd.

 • De vloer is in zichtbaar goede staat.

 • De vloer heeft optimale stroefheid en veerkracht, er is een samenhang schoeisel-vloer/stroefheid-gladheid vloer.

 • De vloer is vrij van zand.

 • De vloer is vrij van stof.

 • De gymzaal - sportzaal is opgenomen in het wekelijks poetsschema.

 • De nooduitgang(en) wordt (en) vrijgehouden.

 • De in- en uitgangen zijn veilig toegankelijk. (Er is geen val- of struikelgevaar Er zijn geen scherpe voorwerpen aanwezig.)

 • Er gebeurt regelmatig een gedetailleerd nazicht van de vaste turntoestellen (touwen, ringen, rekken... ) door een deskundige (bevoegd persoon/firma).

 • Er gebeurt regelmatig nazicht van de verplaatsbare turntoestellen.

 • De bovenkant van grondpotten (bevestigingspunten vaste toestellen) en dergelijke is gelijk met het vloerniveau.

 • Het speelveld heeft voldoende uitloopmogelijkheden tot wanden en toestellen aan de kopkanten. 1 meter aan de zijlijnen, 4 meter aan de eindlijnen.

 • Alle verplaatsbare toestellen kunnen in de berging.

 • Er staat geen los gymmateriaal aan de zijkanten van de gymzaal binnen 1 meter van de zijlijnen.

 • Er is voldoende plaats voor het ordelijk opbergen van al het sportmateriaal.

 • Het sportmateriaal is veilig en goed gestapeld.

 • Tussen het sportmateriaal is een veilige doorgang zodanig dat vallen of struikelen uitgesloten is.

 • De temperatuur in de gymzaal is in alle omstandigheden voldoende.

 • De ventilatie is in alle omstandigheden voldoende.

 • De verlichting is in alle omstandigheden voldoende.

 • De verwarming bevindt zich in een volledig afgesloten ruimte dat voldoet aan de geldende reglementen.

 • Er is een onderhoudscontract voor verwarmen/koelen.

 • Verwarmings- en koelkanalen worden regelmatig gereinigd (schimmels). (Er is een onderhoudscontract).

 • Wordt de turnzaal ook gebruikt als speeldomein?

 • Is de vrije valhoogte kleiner dan 0,6 meter? Dan mogen volgende materialen op de vloer gebruikt worden: parket, kunststof sportvloer, linoleum,

 • Is de valhoogte maximaal 1 meter? Dan mogen de volgende materialen gebruikt worden: turnmatten met een dikte van 6 cm. Landingsmatten met een dikte van 30 cm.

 • Is de vrije valhoogte groter dan 1 meter maar kleiner dan 2 meter? Dan moeten de volgende materialen op de vloer gebruikt worden: landingsmatten met een dikte van 30 cm.

 • Is de valwijdte aangepast aan de valhoogte? ( Vw = 1,5 x Vh )

 • Geluid: onderste actiewaarden voor blootstelling: daggewogen = 80 dB(A) en Ppiek =135 dB(C)

 • De leerkracht is moeilijk te verstaan bij een normaal spreekvolume.

 • De akoestiek wordt als goed ervaren.

Kleedruimte

 • Er is een gescheiden kleedruimte aanwezig van min. 25m².

 • Er is geen gescheiden kleedruimte maar de lessen LO meisjes en jongens gebeuren afzonderlijk.

 • Er is geen directe inkijk in de kleedruimte.

 • Er is een afzonderlijke kleedruimte voor de leerkracht van min 7m².

 • De beglazing bestaat uit veiligheidsglas of is bekleed met veiligheidsfolie.

 • Glazen en transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op oog-hoogte (1.40m). (stootbalk wenselijk bij plaatsen waar gedrang mogelijk is).

 • De kledinghaken zijn van het veilige type.

 • Wandcontactdozen en schakelaars zijn onbeschadigd en voldoende beschermd.

 • De vloer is vrij van zand en/of stof.

 • De temperatuur is onder alle omstandigheden voldoende.

 • De ventilatie is onder alle omstandigheden voldoende.

 • De verlichting is onder alle omstandigheden voldoende.

 • De vloer is in zichtbaar goede staat.

 • De vloer heeft optimale stroefheid en veerkracht, er is een samenhang schoeisel-vloer/stroefheid-gladheid vloer.

 • De spiegels bestaan uit veiligheidsglas.

 • De kleedkamer is opgenomen in het wekelijks poetsschema.

Wasruimte

 • Er is voor jongens en meisjes gescheiden was- doucheruimte aanwezig.

 • Er is geen gescheiden was- en doucheruimte maar de lessen LO meisjes en jongens gebeuren afzonderlijk.

 • De vloer is in zichtbaar goede staat.

 • De vloer van de wasruimte (douche) is stroef, antislip en onbeschadigd.

 • De grond en muren zijn tot op 2 meter voorzien van een effen en waterdichte bekleding.

 • De was- doucheruimte is opgenomen in het dagelijks poetsschema.

 • De temperatuur van de was- doucheruimte gemeten met een kamerthermometer is 22° C

 • De temperatuur van het water van stortbaden of douches is tussen 36-38°C.

 • De watertemperatuur kan alleen door de leerkracht worden geregeld.

 • De ventilatie en verlichting zijn onder alle omstandigheden voldoende.

 • Verwarmings- en koelkanalen worden regelmatig gereinigd. (schimmels). (Er is een onderhoudscontract)

 • De spiegels bestaan uit veiligheidsglas.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.