Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

Seiri (úklid)

 • Na pracovišti se nenacházejí a nejsou skladovány nepotřebné položky.

 • Všechny stroje a části vybavení jsou pravidelně využívány.

 • Všechny nástroje, příslušenství a vybavení jsou pravidelně používány.

 • Jsou určeny úložné prostory pro skladování nepoužívaných či příležitostně používaných položek/nástrojů/vybavení.

 • Existují standardy pro eliminaci nepotřebných položek a tyto standardy jsou dodržovány.

Seiton (uspořádání)

 • Umístění nástrojů a zařízení je jasné a dobře organizované.

 • Umístění materiálu a produktů je jasné a dobře organizované.

 • Skříně, police, regály a podobná místa, kam se ukládají skladované položky, jsou označena štítky, nápisy.

 • Bezpečnostní zařízení (lekárničky, hasící přístroje) jsou jasně označeny a jsou funkční.

 • Podlaha je nepoškozená a jsou označeny cesty, skladovací místa a pracovní prostory.

Seiso (čištění a kontrola)

 • Podlahy jsou udržované v čistotě, bez odpadků, vody a oleje.

 • Stroje jsou často čištěny a udržovány (od oleje, špon apod.)

 • Regály a ostatní skladovací prostory jsou udržované čisté.

 • Nářadí a ostatní vybavení je udržováno v čistotě.

 • Čisticí prostředky a nástroje jsou snadno přístupné.

 • Úkoly úklidu jsou definovány a jsou dodržovány.

Seiketsu (Standardizace)

 • Dokumenty a informace jsou vizualizovány a kontrolovány.

 • Standardní procedury jsou jasně popsány a aktivně používány.

 • Každý zná svou zodpovědnost (kdy, co a jak).

 • Pravidelné audity se provádí za pomoci dotazníku a měření.

 • Zlepšovací návrhy/nápravná opatření z minulého auditu byly aplikovány.

Shitsuke (dodržování pravidel)

 • Každý je proškolen na standardní procedury.

 • Procedury jsou aktuální a pravidelně revidované.

 • Activity board je aktuální a pravidelně revidována.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.